Architektura / administrativní stavby

Tensegrity Tower - projekt výškové budovy budoucnosti

V projektu ekologické výškové budovy na principu modulové výstavby se Ondřej Otýpka z NOSCALE architects zamýšlí nad současnými trendy ve stavebnictví i nad možným vývojem architektury a jejího užívání.

Ondřej Otýpka , 14. 3. 2017

Cílem bylo navrhnout výškovou budovu, která bude reagovat na nové trendy ve stavitelství, jako například ekologie, optimalizace stavebního díla, modulová prefabrikace a s ní spojená prostorová flexibilita a mobilita. Na neposledním místě byl určující psychologický dopad na lidi žijící ve výškových budovách.

Tensegrity tower představuje možný koncept výškové polyfunkční budovy. Ta je tvořena vnitřní prostorovou skladbou buněk, klima-aktivní vrstvou zeleně a vnějším obvodovým pláštěm.

Vnitřní skladba buněk je zavěšena na vertikálním komunikačním jádře a spolu tvoří otevřený modulární systém, který umožňuje dodatečný růst stavby expanzí buněk až po mez vyčerpání únosnosti jádra.

Zeleň na každém patře má pozitivní klimatický i psychologický vliv na člověka.

Vnější pohyblivý obvodový plášť je tvořen spolupůsobením nosné konstrukce-tensegrity a výplňové transparentní elastické membrány. Taková konstrukce je schopna lépe odolávat účinkům větru.

 

Projekt vznikl s využitím ARCHICADu.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři