Architektura /

Výsledky soutěže o Cenu Petra Parléře British American Tobacco 2003

O vyhlášení prvního ročníku a výsledcích prvního a druhého kola architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře British American Tobacco 2003 zaměřeného na tvorbu veřejných prostranství jsme vás na našich stránkách již informovali (více >>>). Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání hlavní ceny proběhlo 28. ledna 2004 v Klášteře Minoretů a všechny vybrané projekty si lze prohlédnout na veřejné výstavě v Paláci Flóra denně od 29. ledna do 5. února 2004. Pro zájemce, kteří se této poměrně krátké výstavy nemohou zúčastnit, nabízíme alespoň ty nejzajímavější a nejdůležitější informace a odkazy o výsledcích soutěže, která je svého druhu v ČR zatím ojedinělá.

Aleš Kozák , 29. 1. 2004

Co soutěž přinesla?Z prvního a druhého kola bylo vybráno celkem 11 měst z různých částí České republiky, které splnily veškeré podmínky soutěže (více >>>) a celkem projevilo zájem 27 architektů, kteří do uzávěrky zaslali 18 návrhů, ze kterých byla přesně polovina hodnotící komisí oceněna. Co tento výsledek znamená? Pro vítěze finanční ohodnocení a pro města pak zdarma vypracovanou studii (nejedná se o hotový projekt), se kterou lze dále pracovat a použít ji pro rozvoj vlastního veřejného prostranství. Již v lednu 2004 je jasné, že tři města chtějí zpracovanou studii dále realizovat např. za podpory rozvojových fondů EU. Důležitá je i informace, že soutěž nekončí, bude se totiž opakovat každoročně, což je nová šance pro mladé architekty, kteří se chtějí prezentovat a ukázat, že i jejich myšlenky jsou dobré a podnětné. Zajímavé je i finanční ocenění, které pro příští rok růstává pro vítěze 250 tisíc, přičemž oceněno budě ještě dalších 10 návrhů. Celou soutěž by rovněž měli sledovat i současní studenti architektury, neboť i pro mě by v následujícím roce měl být vymezen prostor pro účast v soutěži.Kdo tedy vyhrál?První cenu Petra Parléře British American Tobacco 2003 přiřkla porota trojici architektů Martin Votřel, Ivana Votřelová a Lenka Marcínová za architektonicko-urbanistickou studii nábřežního prostoru „Náplavka“ v Českém Krumlově. Člen poroty Ing. arch. Jan Sedlák ovšem na tiskové konferenci přiznal, že rozhodování bylo opravdu velmi těžké, čímž lze dokumentovat i vysokou kvalitu dalších návrhů. Při rozhodování hrál důležitou roli nejen nápad, ale i celková využitelnost a reálnost myšlenky. Porota se snažila ocenit především neokázalý a kultivovaný přístup, který zachovává vlastní identitu lokality, jenž je součástí památkové rezervace. V závěrečném hodnocení studie se mj. dodává „ ... V širším kontextu návrh mapuje současná a doplňuje další možná pěší spojení, čímž obohacuje existující nabídku. Činí to citlivým, až nenápadným způsobem. Využívá stávajících prostorů, které diskrétním způsobem propojuje, aniž by docházelo k porušení jejich intimity a svébytnosti. Správně přitom zachovává vizuální oddělenost historicky i typologicky odlišných míst.V řešení stromové zeleně je návrh poněkud schematický…“ „ …ocenit je možné práci s novými drobnými architektonickými objekty, které se svým utvářením snaží vrůst do charakteru prostředí. Autoři k tomu využívají přírodní materiály, včetně zelených střech ("mimiker"), které by byly vidět také z panoramatických dálkových pohledů. Lze také ocenit, že při vizuální diskrétnosti zásahů zde existuje i snaha po animaci náplavky navrhovanými rekreačně-sportovními aktivitami...“ Další oceněné studieOceněno bylo ještě dalších osm studií, jedná se o města Písek, Bílovec,Slavkov, Děčín, Broumov, Blatná, Lipník nad Bečvou i ze soutěže vyřazený (kvůli nesplnění všech podmínek) druhý návrh pro Písek. Jednotlivé studie tak obdržely částku pohybující se od 30 ti do 90 ti tisíc Korun. V průběhu února 2004 budou všechny takto oceněné návrhy představeny na stránkách soutěže. Co říci závěrem?O prvním ročníku této zajímavé architektonické soutěže lze jednoznačně říci, že se povedl a zčeřil vody dosud opomíjené. Veřejné prostory jsou velice důležitou součástí i každého malého města, ovlivňují životy lidí, denně působí na každého člověka, a proto je třeba se jim neustále věnovat. Soutěž o Cenu Petra Parléře British American Tobacco 2003 tomuto záměru určitě napomohla a již nyní se tak můžeme těšit jak na další ročník soutěže a nové návrhy, tak i na průběžný monitoring realizací jednotlivých architektonických námětů, který společnost British American Tobacco přislíbila. Oficiální stránky soutěže>>> www.cppbat.cz

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři