Architektura / krajinářská a zahradní architektura

Z Bašty Mária Terézia je "Záhrada snov"

V meste Temešvár, na západe Rumunska, aj napriek skromným investíciám vyhradeným na obnovu kultúrneho dedičstva, zrealizovali revitalizačný projekt Bašta Mária Terézia. V celoštátnej architektonickej súťaži na tento projekt zvíťazil architektonický tím Archaeus a vďaka jeho príkladnému vzťahu k histórii vznikol, z fragmentov barokového opevnenia, zaujímavý a moderný verejný priestor.

Martina Horváthová / Marius Miclaus , 15. 5. 2013

Pohľad do histórie

Po dobytí mesta Temešvár, Habsburgovcami v roku 1716, bolo celé mestské opevnenie nahradené novým, desaťkrát väčším, postaveným vo Vauban štýle (podľa Sébastiena Le Prestre Vauban (1633 – 1707), francúzskeho vojenského inžiniera, ktorý pôsobil počas panovania Ľudovíta XIV.).

Opevnenie malo pôdorys tvaru hviezdy s 3 bránami a 9 baštami – nesúcimi mená významných Habsburgovcov. Priekopy po obvode opevnenia, boli pri obrane mesta naplnené vodou. Žiaľ z tohto honosného opevnenie sa zachovali iba fragmenty a jediná bašta. Bašta Mária Terézia – postavená v barokovom slohu (1730 – 1733), dostala meno habsburskej cisárovnej v roku jej korunovácie a v tomto období bola veľmi dôležitá hlavne zo strategického hľadiska, pretože bránila západnú bránu do Transylvánie. Spočiatku, stavba slúžila ako sýpka, neskôr (1758 – 1780) sa stala sídlom rímsko-katolíckej diecézy. V priebehu ďalších rokov sa v nej vystriedali rôzne inštitúcie a teda spĺňala aj rôzne funkcie – boli tu chránené dielne a sklady, internátna škola, garáže, továreň na topánky, dom s opatrovateľskou službou, štátne archívy a mnoho ďalších inštitúcií...

Keďže sa z 9 bášt zachovala iba jediná, stala sa pamätníkom histórie a právom bola zaradená do zoznamu národných pamiatok Rumunska.

Architektonické riešenie

V roku 2004 sa konala celoštátna architektonická súťaž na obnovu Bašty Mária Terézia, ktorá mala načrtnúť možnosti na premenu a znovuzrodenie tejto historickej stavby. Víťazom súťaže sa stal tím architektonickej kancelárie Archaeus. Spočiatku mal projekt vyriešiť len niektoré otázky infraštruktúry, ale po podrobnej analýze architekti zistili, že miesto, nachádzajúce sa na okraji historického jadra mesta, má oveľa vyšší potenciál. Rozhodli sa preto zaviesť kultúrne a socializačné funkcie do priestoru a definovať nový mestský priestor prestavbou dvora a prepojiť ho s existujúcim centrom mesta. Začal sa teda starostlivý proces obnovy tohto pamätníka histórie, spolu so zámermi mesta, ktoré sa snaží stať kandidátom titulu Európske mesto kultúry v roku 2020.

Priestor pamätníka bolo potrebné otvoriť a prispôsobiť rozvíjajúcej sa spoločnosti. Koncept obnovy bol založený na princípoch: odstrániť nežiaduce prvky zrealizované po roku 1970; zásahy do historických plôch realizovať tak, aby zásadne nenarušili historický ráz a jadro budovy; používať nové materiály tak, aby vhodne dopĺňali tie pôvodné.

Rozhodnutie využiť priestory ako verejné, bolo starostlivo zvážené. Nad prízemím bašty, bola vytvorená zelená plocha s rampami a cyklistickými trasami, ktoré budú čoskoro využívať najmä miestne deti. Premenená bola aj prístupná terasa na unikátnu mestskú vyhliadku.

Autori venovali veľkú pozornosť aj potenciálu vnútorných priestorov na definovanie novej modernej dimenzii pre kultúrne využitie. Manzardová strecha bašty na západnej strane bola starostlivo opravená, aby sa mohla využívať ako výstavné priestory a priestory pre konferencie. V hlavnej budove bolo obnovené obrovské podkrovie, s krovom z mohutných drevených trámov, z ktorého sa stali denné multifunkčné priestory presvetlené radom svetlíkov. V celej budove boli zrekonštruované elektrické inštalácie – starostlivo umiestnené (schované) v stenách a podlahách.

Situovanie starej pevnosti a jej rozsiahla plocha zelených striech ju začlenili do mestskej zelene. Vysoká zeleň na námestí a zeleň pevnosti vytvára dostatok potrebného tienenia hlavne v letných mesiacoch.

Po kompletnom pretvorení areálu v roku 2010, sa Bašta Mária Terézia môže v súčasnosti pochváliť rozšírením vegetačných a verejných plôch, vrátane vytvorenia nových chodníkov pre chodcov a cyklistov, zrealizovaním dvoch stálych expozícií mestského múzea, ale aj obchodných priestorov, kaviarne, reštaurácie a diskotéky.

Klíčová slova:

zahrada

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři