Novinky a názory / zprávy

Můžeme stavět budovy s nulovou stopou

Sunlighthouse (2010, Rakousko) je 100% uhlíkově neutrální Foto: Adam Mork

“Budovy splňující standardy v podobě ventilace a čištění vzduchu by výrazně snížily přenos viru COVID-19,” řekl během konference VELUX Build for Life Joseph Allen, asistent profesora a ředitel Programu zdravé budovy na Harvardské univerzitě. Během architektonického fóra (15.–17. listopadu) zaměřeného na budoucnost vystoupilo více než 90 řečníků. Ti prezentovali nejnovější výsledky svých výzkumů týkajících se zdravých budov v postcovidové éře, udržitelné architektury a role stavebnictví při snižování uhlíkové stopy.

VELUX Česká republika, s.r.o. , 30. 11. 2021 / Advertorial

"Pokud čtete o ohnisku nákazy, obvykle vzniklo uvnitř objektu, v nedostatečně větraných prostorách... Budovy, které mají kvalitní ventilaci, čištění vzduchu a další prvky kontroly, jsou ohnisky jen velmi málo, pokud tu vůbec k šíření dochází," řekl Joseph Allen, který sdílel virtuální pódium s Johnem Macomberem, dalším přednášejícím z Harvardské univerzity. Diskutovali o nejnovějším výzkumu a vědeckém konsenzu o zdravém prostředí v budovách nejen v postpandemické éře.

Profesoři z Harvardu se podělili také o výsledky své nové globální studie, která se zabývá vlivem znečištění venkovního ovzduší na kognitivní schopnosti zaměstnanců. „V této studii jsme empiricky prokázali, že i když je znečištění venkovního vzduchu vysoké, tak pokud správně provozujete svůj systém – máte dobré filtry, kvalitní větrání – můžete dramaticky snížit úroveň znečištění vzduchu v interiéru. Pokud svou budovu spravujete správně, může se stát oázou. Můžete se zcela oddělit od toho, co se děje venku,“ řekl Allen, který je odborníkem na dopady kvality vnitřního prostředí na lidské zdraví a vnímání. Dodal, že podle jiné studie, kterou provedli, vedla nižší koncentrace znečištění nejen k lepším  kognitivním schopnostem, ale měla také významný zdravotní přínos, mimo jiné znamenala snížení počtu hospitalizací a kardiovaskulárních onemocnění.

Dřevo sehraje hlavní roli v architektuře 21. století

Konference Build for Life – akce konaná v dánském hlavním městě a přenášená online – svedla dohromady odborníky z oboru stavebnictví a architektury i globální myšlenkové lídry. Společně diskutovali o největších výzvách a příležitostech v dnešním stavebnictví a zkoumali vliv denního světla na vytváření zdravých a odolných budov.

Vystoupení rakouského architekta Juriho Troye se zaměřilo na to, proč je dobrý design zásadní pro udržitelnost a dlouhou životnost. „Všude, kde je to možné, musíme více stavět z obnovitelných materiálů. To je jediná možnost, jak dosáhnout toho, že naše budovy vymažou svou celkovou uhlíkovou stopu,“ vysvětlil a poukázal například na fakt, že správně využité dřevo pohlcuje uhlík. Podle rakouského architekta sehraje dřevo v architektuře 21. století hlavní roli. „V budoucnu bychom měli stavět pouze tak, abychom přispívali ke zlepšení klimatu. Architektura by neměla problém vytvářet, ale podílet se na jeho řešení,“ dodal Troy, jehož vlajkovým projektem je 100% uhlíkově neutrální dům – Sunlighthouse – postavený v Rakousku v roce 2010.

Synus Linge, spoluzakladatel a kreativní ředitel EFFEKT Architects, patřil mezi řečníky, kteří se podělili o velké paradoxy bydlení zkoumané jeho týmem. Paradoxem udržitelnosti je, že zatímco městská populace roste a bytový fond se zdvojnásobuje, musíme do roku 2050 dosáhnout nulových emisí, abychom se vyhnuli dramatickým změnám klimatu. Paradox dostupnosti znamená, že počet domácností se do roku 2050 zdvojnásobí – bydlení budou řešit 3 miliardy lidí –, ale pouze 7 % má přístup k jeho financování. Paradox života spočívá v tom, že i když žijeme k sobě blíže a jsme více propojeni, nejrozšířenější nemocí na světě je deprese. Dánský architekt proto svou tvorbu zaměřuje na zdravé bydlení.

Na konferenci představil svůj nejnovější projekt, na kterém spolupracuje se společností VELUX – „Living places Copenhagen“.  Jeho cílem je ukázat, že je v praxi možné navrhovat a stavět domy zdravé pro lidi i planetu. „Co kdyby naše domovy mohly zlepšit zdraví lidí i planety prostřednictvím pečlivého výběru materiálů, stavebních postupů, služeb a designu vnitřních a venkovních prostor? Sem patří i přístup k dennímu světlu: Jak získáme správný typ denního světla a jak navážeme spojení s přírodou prostřednictvím oken?“ zeptal se a dodal, že s řešeními, která dnes máme k dispozici, můžeme radikálně snížit zatížení, jehož původcem jsou budovy – zhruba o 70–75 %. Projekt ukáže transformaci od osamění (jednotlivých předměstských domů) ke komunitě, po které podle architektova výzkumu touží mnoho Dánů.

Foto: Synus Linge, spoluzakladatel a kreativní ředitel EFFEKT Architects

Stavebnictví produkuje téměř 40 % celosvětových emisí CO2

Konference byla zahájena projevem Davida Briggse, generálního ředitele skupiny VELUX, který právě dorazil z konference OSN o změně klimatu 2021 (COP26). Potěšila ho skutečnost, že se v souvislosti se změnou klimatu „hodně mluvilo o roli stavebnictví a prostředí“. Již delší dobu je známo, že stavebnictví produkuje téměř 40 % celosvětových emisí CO2.

„Doufáme, že budeme inspirovat ostatní... Chceme poskytnout jakoukoli pomoc, kterou můžeme. Chceme pomoci  stavebnímu průmyslu v budování partnerství, abychom mohli tyto výzvy řešit... A chceme pomáhat vytvářet komfort pro lidi, kteří v těchto budovách žijí,“ řekl Briggs a dodal, že cílem společnosti VELUX je snížit uhlíkovou stopu a pomoci prokázat, že takové snížení je možné i ve stavebnictví. Společnost proto v loňském roce vyhlásila strategii udržitelnosti, která má ambiciózní cíle, mimo jiné stát se do roku 2041 celoživotně uhlíkově neutrální. David Briggs představil také model Build For Life Compass, jehož cílem je převést nápady do praxe. Ve společnosti VELUX pracuje již tři desetiletí a byl svědkem toho, jak se shromažďování znalostí – prostřednictvím partnerství s výzkumníky a architekty – stalo „součástí DNA společnosti VELUX“.

Mnohé z prezentací a panelových diskuzí s největšími jmény z oboru stavebnictví můžete zdarma zhlédnout ZDE.

Foto: Sunlighthouse (2010, Rakousko) je 100% uhlíkově neutrální

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři