Novinky a názory / zprávy

VELUX byl potřetí za sebou zařazen mezi nejodpovědnější firmy roku

VELUX byl potřetí za sebou zařazen mezi nejodpovědnější firmy roku Foto: Velux

V prestižním hodnocení TOP Odpovědná firma 2021 získala společnost VELUX Česká republika titul Leader odpovědného podnikání, a to již potřetí za sebou. Porota posuzovala přes 60 společností a VELUX ocenila jak za globální firemní strategii, tak za lokální aktivity.

VELUX Česká republika, s.r.o. , 10. 11. 2021

Lídry v odpovědnosti a udržitelnosti jsou každoročně vyhlášeny firmy, které se příkladně chovají k životnímu prostředí, společnosti, svým obchodním partnerům i zaměstnancům. Vše hodnotí porota složená z nezávislých odborníků a výsledkem je přesně stanovený rating udržitelnosti. Nad hranici 90 % celkového ratingu se letos dostalo osm firem, které tak získaly titul Leader. Ve stavebnictví podnikají dvě z nich – VELUX a Skanska. Do osmičky nejlepších patří také Vodafone, ČSOB, ČEZ, Plzeňský Prazdroj, Tesco a Nestlé. 

Společnost VELUX získala celkový rating 93,9 %. Vysokého bodového hodnocení nad 90 % přitom dosáhla ve všech pěti hodnocených částech, kterými jsou strategie, odpovědné HR, dodavatelský řetězec, životní prostředí a pomoc okolí. Nejvyšší rating 97,1 % obdržela v kategorii životní prostředí, kde porota ocenila aktivní a důsledný přístup k největším environmentálním výzvám. VELUX již v letech 2007-2020 snížil svou uhlíkovou stopu o 59 %, přičemž původní cíl byl 50 %. Loni se zavázal dosáhnout 100% uhlíkové neutrality do roku 2030 a současně spustil projekt, s jehož pomocí do roku 2041 vymaže svoji historickou uhlíkovou stopu vyprodukovanou za 100 let existence společnosti. Udržitelnost je hlavním pilířem strategie společnosti VELUX a promítá se do všech aspektů jejího podnikání – od vývoje výrobků přes jejich výrobu a distribuci až po řešení, co s výrobkem po skončení živostnosti. Konkrétně jde například o zavádění jednodruhových a bezplastových obalů. Z lokálních aktivit porota ocenila mj. přechod na elektřinu z obnovitelných zdrojů v kancelářských prostorech a fakt, že ve výrobním závodě VELUX ve Vyškově je 99 % odpadů recyklováno nebo využito na výrobu energie.

„VELUX se ke společensky odpovědnému chování hlásí už dlouhá desetiletí. Skupinu VELUX vlastní nadace, které vracejí 49 % našeho zisku zpět do společnosti formou podpory dobročinných projektů. Ocenění v TOP Odpovědná firma vnímám jako potvrzení toho, že naše nová Strategie udržitelnosti je opravdu průkopnická. Přál bych si, abychom se stali inspirací i pro další společnosti a dosáhli stavu, kdy se odpovědný přístup stane v podnikání nevyhnutelným standardem. Zároveň mě velmi těší, že tento trend následují i další společnosti z odvětví stavebnictví, které má dnes opravdu velkou odpovědnost a může měnit svět k lepšímu,“ říká Zsolt Szabó, Market Director VELUX Česká republika.

Cena Byznysu pro společnost TOP Odpovědná firma je v Česku ojedinělý nezávislý rating velkých, středních i malých firem, který hodnotí a oceňuje strategie a aktivity v oblasti odpovědnosti a udržitelnosti. Již 18 let sleduje firmy, které se dlouhodobě věnují rozvoji společnosti, investují do zaměstnanců, snižují dopad na životní prostředí a přinášejí inovativní řešení. Ceny TOP Odpovědná firma jsou otevřeny všem firmám v různých fázích přístupu k udržitelnosti, jednotlivé kategorie reflektují úsilí firem v oblasti životního prostředí, diverzity, vzdělávání a mnoha dalších. 50 nezávislých porotců z akademické sféry, médií, neziskového i komerčního sektoru, ale i z řad významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji kultury podnikání v Česku, vybíralo z více než 60 společností a 145 strategií a projektů ty, které jsou svým přístupem k tématům odpovědnosti a udržitelnosti výjimečné.

Klíčová slova:

VELUX udržitelnost

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři