Novinky a názory / zprávy

Reakce ČKA na kampaň proti pražským stavebním předpisům

Česká komora architektů (ČKA) se znepokojením sleduje negativní kampaň, která se v souvislosti s pražskými stavebními předpisy objevila v médiích. Minulý týden proběhla na toto téma mimořádná tisková konference.

EARCH.CZ , 3. 10. 2014

Česká komora architektů jako profesní organizace dlouhodobě prosazuje, aby odborná témata byla diskutována věcně a bez zbytečného politizování, které znemožňuje rozumnou dohodu na vhodném řešení.

Česká komora architektů dlouhodobě kritizovala prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu, které upravují obecné požadavky na využívání území a na stavby. Když se v roce 2011 objevila občanská iniciativa Za Novou Prahu, připojila se ČKA spolu s dalšími institucemi k výzvě adresované Magistrátu hl. m. Prahy, aby byl řádně a odborně vypracován předpis nový. Široký odborný konsensus a občanský tlak byl radnicí vyslyšen a Rada hl. m. Prahy rozhodla o vypracování nového textu pražských stavebních předpisů.

Odborný proces přípravy a projednání trval celkem dva a půl roku. Nový předpis rozpracovává a doplňuje zejména vztahy urbanistické, které byly opomíjeny, a klade důraz na utváření kvalitního městského prostředí. Předpis navazuje na tradiční nástroje plánování města, které jsou běžné ve vyspělých městech západní Evropy. Jedná se o atributy prověřené bohatou zahraniční zkušeností a uznávané předními odborníky z oblasti architektury, urbanismu a krajinářské architektury, díky kterým se Praha dokáže proměnit ve fungující a živou metropoli. V tomto smyslu představují pražské stavební předpisy krok správným směrem.

Česká komora architektů jako profesní organizace dlouhodobě prosazuje, aby odborná témata byla diskutována věcně a bez zbytečného politizování, které znemožňuje rozumnou dohodu na vhodném řešení. Česká komora architektů se znepokojením sleduje, jak se téma pražských stavebních předpisů stává předmětem negativní reklamní kampaně, jež je navíc součástí předvolebního boje před pražskými komunálními volbami.

ČKA vyjadřuje přesvědčení, že diskuse o odborných tématech musí být vedena kultivovaně a nikoliv formou šíření poplašných zpráv. Smyslem stavebních předpisů musí být obhajoba a prosazování veřejného zájmu a ne pouze cílů specifických zájmových skupin.

Všechny tiskové zprávy České komory architektů jsou zveřejněny na www.cka.cz/cs/cka/tiskove-zpravy-cka.

O ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ

ČKA je samosprávním profesním sdružením s přeneseným výkonem státní správy, které bylo zřízeno zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu profese autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 3. 10. 2014
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři