Novinky a názory / zprávy

Holešovická tržnice vstupuje do nové éry, které odpovídá i vizuální styl. Odráží její lidový a kulinářský odkaz

Nová vizuální identita Holešovické tržnice Foto: Matej Vojtuš, Josefina Karlíková

Známou tržnici v pražských Holešovicích čeká nová éra. Po představení architektonicko-krajinářského konceptu na jaře letošního roku přichází nyní s odtajněním nové vizuální identity od Josefiny Karlíkové a Mateje Vojtuše, kteří zvítězili v designérské soutěži pořádané organizací Czechdesign.

CZECHDESIGN.CZ , 4. 11. 2022

Vítězný koncept od designérů Josefiny Karlíkové a Mateje Vojtuše nejvíce zaujal svým netradičním pojetím vizuálního stylu založeným na samolepkách či cenovkách s výrazným písmem a barevnou škálou.

„Koncept vizuální identity Holešovické tržnice definujeme jako ozvuk tradice lidového, nejen obchodního, ale také kulturního, společenského a kulinářského života. Vidíme v tržnici možnost setkávat se a na jednom místě zažívat rozličné zážitky. I proto jsme zvolili v návaznosti na různé ‚zóny‘, které se v tržnici vyskytují, širokou škálu a možné využití barev. Pražská, resp. Holešovická tržnice je jakýmsi ‚městem ve městě‘ a s touto základní myšlenkou jsme i uvažovali nad celým grafickým řešením,“ popisují koncept autoři.

Vybrané písmo Animo (od české písmolijny Heavyweight) a grafické motivy odkazují na typické architektonické prvky tržnice, ale také na typickou estetiku prodejních míst – cenovky, vývěsní štíty, ukazatele nebo tabule. Ty mohou také evokovat ruch a rozmanitost trhového prostranství.

„Tyto motivy se v kombinaci s písmem jeví jako ideální a přehledné řešení pro následnou tvorbu orientačního systému, který bude v tržnici výjimečně důležitý s ohledem na rozlehlost celého prostoru a šíři služeb,“ doplňují autoři.

Při výběru písma byl pro autory důležitý odkaz k minulosti, ale také přesah do současného světa. „Ve vizuálním stylu se snažíme uchopit, co pro člověka může představovat tržnice i v dnešní době, ideálně prostor, který není určen jen k nákupu, hromadění a spěchu, ale slouží především jako místo plné zážitků,“ doplňují.

Dle poroty je systém správně lokalizovaný pro potřeby tržnice a odráží její charakter a genius loci. Nabízí dostatek grafických nástrojů pro cílenou komunikaci se všemi různorodými skupinami návštěvníků. Funguje také velmi dobře v systému a nápaditě na sebe navazuje i napříč jednotlivými výstupy.

Foto: Aplikace vizuální identity Holešovické tržnice (merch, sociální sítě)

Tvarosloví, jež využívá samolepek, propojuje minulost tržnice se současností a umožňuje aplikaci těchto tvarů na neomezené spektrum výstupů či aplikací. Systém je dle hodnocení poroty velmi důvtipný a dlouhodobě udržitelný.

Jana Vinšová z pořádající organizace Czechdesign doplňuje: „Tržnice je svébytným a významným prostorem v kontextu hlavního města a návrh od designérů toto velmi povedeným způsobem odráží. V soutěži se sešlo mnoho dobrých návrhů, ale tento právě v aplikaci na konkrétní prostor tržnice vynikal.“

Celý koncept pracuje s názvem Holešovická tržnice, označením, kterým se bude areál nově prezentovat. Pro známý zeleninový trh používá již zažité označení Hala 22 jako podznačku celého systému.

První výstupy v novém stylu plánuje zadavatel realizovat již na jaře příštího roku.

Josefina Karlíková a Matej Vojtuš

Matej Vojtuš

Matej Vojtuš je čerstvým absolventem Ateliéru tvorby písma a typografie na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze pod vedením Radka Siduna, Tomáše Brousila a Karla Halouna. Před studiem na UMPRUM působil jako grafický designér ve vydavatelství Host a v současnosti se věnuje grafickému designu v různých polohách od tvorby vizuální identity značek, kulturních akcí a festivalů až po grafickou úpravu knih a tvorbu autorského písma. V roce 2018 získal slovenskou Národní cenu za komunikační design. Také se věnuje tvorbě písma pod hlavičkou písmolijny Regular Lines Type Foundry. Jeho práce byly představeny např. v časopisech Étapes, Typodarium, It's Nice That či rovněž na 28. Bienále v Brně. Spolupracuje jako grafický designér s klienty z mnoha oblastí, např. Národní galerie Praha, VÚB Banka, Slovenské centrum designu, Galerie NoD, MUD Benešov, Apple Music. Pracuje ve svém studiu na pražském Žižkově v domě Radost, kde se rovněž nachází Kino Přítomnost, kterému navrhl vizuální identitu. Jednou z jeho posledních prací byly titulky a plakát k filmu Kdyby radši hořelo.

Josefina Karlíková

Josefina Karlíková je čerstvou absolventkou Ateliéru tvorby písma a typografie na UMPRUM v Praze. Působí jako grafická designérka a divadelnice. V soutěži Nejkrásnější české knihy roku získala v kategorii Krásná literatura 1. místo za grafickou úpravu rimbaudovského knižního eseje „Vedle mne jste všichni jenom básníci“ a 2. místo za titul Strašidelné Čechy, 1. místo pak v další kategorii za katalog k výstavě LITERATURA. Za maturitní práci, kterou byla učebnice šermu, obdržela cenu za Excelentní studentský design a cenu poroty, její práce byly rovněž představeny na 28. Bienále v Brně. Ve své diplomové práci Kniha o samizdatu se zabývala nejen vizuálními otázkami samizdatové kultury. Bakalářskou práci před tím věnovala vizualitě v díle divadelníka Petra Lébla a nazvala ji „Realizovat ,dokonalost‘ uprostřed bordelu – to není jen tak“. Název souzní i s její osobní zkušeností vůdčí osobnosti souboru „Strop je nahoře, podlaha je dole“, kde působí jako režisérka, scénografka, grafička a herečka (např. inscenace Sorokinovy hry Dostojevskij–trip, Jarryho Ubu králem, scénické koláže Projevy z řad pracující inteligence, uvedeno v pražském Činoherním klubu).

Foto: Novou vizuální identitu Holešovické tržnice navrhnou Josefina Karlíková a Matej Vojtuš

O soutěži

Soutěž na vizuální identitu byla koncipována jako kombinovaná. V prvním, anonymním kole mohl svůj návrh předložit kdokoliv z řad grafických designérů nebo studií, přičemž jmenovitě byli na základě pečlivé rešerše vyzváni Vaněk.Studio, Klára Kvízová, Pavel Fuksa a publikum.design. Kromě grafického konceptu a systému vizuální identity museli soutěžící předložit též návrh plakátu, mapy a propagačních předmětů.

 

Z 38 návrhů porota vybrala do druhé fáze soutěže tři postupující: duo Josefina Karlíková a Matej Vojtuš, studio Sharp Objects (Richard Bakeš) a Vaněk.Studio. Všichni své koncepty, které zahrnovaly i grafické zpracování programu a navigačního systému, představovali již osobně.

Porota na základě prezentací a odevzdaných návrhů rozhodla o tomto pořadí:

  • 1. místo – Josefina Karlíková a Matej Vojtuš,
  • 2. místo – Sharp Objects (Richard Bakeš),
  • 3. místo – Vaněk.Studio

Vyzvaní účastníci a postupující do druhé fáze za svůj návrh obdrželi skicovné, vítězové pak zakázku na vypracování nové vizuální identity a její implementaci.

Porota soutěže

Závislá část poroty / zástupci vyhlašovatele:

  • Tomáš Hübl – předseda představenstva Výstaviště Praha, a. s.,
  • Milena Mauricová – marketingová ředitelka Výstaviště Praha, a.s

Nezávislá část poroty / grafičtí odborníci:

  • Bohumil Vašák – grafický designér, superlative.works,
  • Petr Babák – grafický designér, studio LABORATOŘ a vedoucí Ateliéru grafického designu a nových médií UMPRUM,
  • Jiří Toman – grafický designér, studio Toman Design.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři