Novinky a názory / zprávy

Ústí sebevědomé. Krajské město představuje novou vizuální identitu

Nová vizuální identita Ústí nad Labem od studia Trifor Foto: studio Trifor

Na specifické písmo a sebevědomé logo vsadilo severočeské studio Trifor a uspělo mezi 84 návrhy nové vizuální identity statutárního města Ústí nad Labem. Vítězné studio vzešlo z otevřené designérské soutěže, kterou pořádala odborná organizace Czechdesign.

CZECHDESIGN.CZ , 18. 2. 2022

Nová vizuální identita reflektuje historii města, ale zároveň i jeho novou perspektivu. Dominuje jí výrazné logo, které působí přímočaře, sebevědomě, důrazně a nezaměnitelně. Identita se kromě oficiální komunikace města propíše postupně také do komunikace městských obvodů a klíčových příspěvkových organizací a akciových společností města.

Záměrem zástupců Ústí nad Labem bylo vytvořit moderní a ambiciózní identitu, která sjednotí a systematizuje vizuální komunikaci města a všech jeho složek. Původní logo tento účel nesplňovalo, bylo vytvořené v roce 2005 a nebylo rozpracované do uceleného systému. „Identita má prezentovat Ústí nad Labem jako město, ke kterému mohou začít občané cítit hrdost a které stojí za návštěvu,“ komentoval na začátku soutěže Petr Nedvědický, primátor Ústí nad Labem.

Odkaz na minulost, který hledí do budoucna

Na tom, že právě studiu Trifor se podařilo v soutěži nejlépe vystihnout zadání, charakter i ambice města, se shodla jak odborná porota, tak zástupci města.

Koncept vizuální identity od studia Trifor je založený na specificky seseknutém písmu, přičemž jeho nejsilnějším momentem je výrazné logo. Emoce, které v sobě nese, velmi dobře konvenují s charakterem města. Pozitivně a úderně pak působí aplikace samotného stylu.

„Samotný logotyp představuje protnutí historie, poválečné architektury (zejména brutalismu) a nové perspektivy. Charakteristickými prvky je propojení typografie, známé siluety budovy krajského úřadu, tzv. ústecké „vany“, novogotického lomeného písma odkazující na německou historii města a dimenzionalita pohledu symbolizující perspektivu, kterou město může nabídnout,“ doplňují autoři.

Foto: Základní černobílá a modrá barevnost odráží specifickou drsnost města a je variabilní a dlouhodobě použitelná

Pro základní logotyp je použité písmo Monument Extended v řezu Black. Jako doprovodné písmo např. pro sazbu textů byl zvolen font Louka Daniela Barka, ústeckého typografa a studenta Fakulty umění a designu místní UJEP. Písmo Louka rozehrává kontrast mezi logotypem a doprovodnou typografií a cílí na neutralitu a čitelnost.

Důležitým prvkem celého návrhu je barevnost, která je variabilní a dlouhodobě použitelná. Základní černobílá a modrá barevnost odráží specifickou drsnost a náladu města. Doplňková barevnost je volena k rozšíření palety vizuálního stylu a zastává funkci kontrastních akcentů k základní barevnosti.

Ředitelka Czechdesignu Jana Vinšová shrnuje: „Identita od vítězného studia přiznává postindustriální kořeny města, je velmi ryzí a pravdivá. Ačkoliv se jedná o velmi radikální současné řešení, je uctivé a přináší pozitivní náladu. Studio o celém konceptu navíc přemýšlí velmi prakticky a udržitelně z finančního hlediska, což je velké plus.“

Vizuální komunikace napříč městem

 

Studiu Trifor se podařilo nejlépe nastavit vizuální systém komunikace jednotlivých městských obvodů a dalších značek. Systém v sobě nese sjednocující prvky, ale byl připraven tak, aby byla komunikace jednotlivých složek zároveň i odlišitelná.

Základní komunikace pro město a městské organizace pracuje s charakteristickým „seříznutím“. Městské obvody jej pak využívají jako grafický prvek, jehož umístěním vznikají samostatné komunikační linie a každý obvod tak má svou vlastní variantu.

Foto: Porota ocenila mimo jiné hru s významem slova Ústí, které je zohledněné v mnoha kontextech

Ústí nepustí

Porota na vítězném návrhu ocenila i odlehčený copywriting, který ukazuje, jaké Ústí si pro sebe každý může objevit. Ať už se jedná o hru s významem slova Ústí (Ústí historie, Ústí architektury, Ústí kultury atd.), veršování (Ústí nepustí) až po místní kontext a specifika (Brána Čech, Ústí ajncvaj do Němec, atd.).

Jako povedené bylo též hodnoceno naznačené použití principu seříznutí destiček v orientačním systému. Využitím sklonu se vytváří i potenciál pro další prostorová využití (např. městský mobiliář nebo instalace ve veřejném prostoru).

V neposlední řadě zaujala i ekonomičnost celého návrhu, která se projevila jak v návrhu podoby městského autobusu, tak v konceptu reklamních předmětů, vizitek nebo plakátů. Jejich kompozice je jednoduchá s ohledem na následné použití tak, aby nebyl nutný autorský dohled.

Studio Trifor

Autory nového logotypu a vizuální identity města Ústí nad Labem jsou designéři Ilona Chalupecká a Tomáš Trykar z chomutovského Trifor studia. Studio se zaměřuje na budování identit, design a kompletní reklamní tvorbu v online i offline prostředí a stojí např. za identitou největšího zooparku v České republice (ZOOpark Chomutov), logem dotačního programu Dešťovka nebo za vizuálním stylem Skiareálu Klínovec.

Foto: V rámci nové vizuální identity bylo třeba navrhnout i logo města, plakáty nebo propagační předměty

O soutěži

První kolo soutěže na návrh vizuální identity a loga pro město a jeho klíčových příspěvkových organizací a akciových společností bylo vyhlášeno v září 2021 a bylo otevřeno všem zájemcům z oboru grafického designu. Úkolem bylo kromě grafického konceptu a systému vizuální identity představit též logo města a podznačky, plakáty nebo propagační předměty.

Z došlých 84 návrhů, které byly prezentovány anonymně, pak porota složená ze zástupců města a odborníků oboru vybrala 5 postupujících.

 • Duo Ivana Stránská a Katarína Jamrišková,
 • duo Juraj Hatlas a Vojtěch Kollert,
 • Pixla Design,
 • Roman Černohous,
 • Trifor studio.

Všichni postupující za svůj návrh obdrželi skicovné, vítězné studio pak zakázku na vypracování nové vizuální identity Ústí nad Labem a její implementaci.

Foto: Logo v sobě spojuje historii města, poválečnou architekturu, zvláště siluetu budovy krajského úřadu, a novou perspektivu

Porota soutěže

Závislá část poroty / zástupci vyhlašovatele:

 

 • PhDr. Ing. Petr Nedvědický – primátor statutárního města Ústí nad Labem,
 • Mgr. Miloš Studenovský – tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem.

Nezávislá část poroty / grafičtí odborníci:

 • MgA. Markéta Hanzalová – grafická designérka,
 • MgA. Pavel Frič – grafický designér, pedagog FUD UJEP,
 • MgA. Jiří Hanek – grafický designér, absolvent UJEP,
 • doc. ak. mal. Michal Slejška – grafický designér a pedagog UJEP.

Vítězná identita se propíše také do komunikace městských obvodů, klíčových příspěvkových organizací a akciových společností města, jako jsou např. muzeum, pečovatelská služba nebo dopravní podnik. Novou podobu následně dostane ale i místní zpravodaj nebo orientační systém. Cílem nové identity je kromě sjednocení vizuální komunikace i zkvalitnění veřejného prostředí.

„Bude to dlouhý proces, který bude stát velké úsilí pracovníky magistrátu, městských organizací, a hlavně samotných grafiků z Trifor studia. A vlastně i zástupců Czechdesignu, kteří nám i po skončení soutěže pomáhají jako podpůrní poradci a koordinátoři,“ uvedl primátor města Ústí nad Labem Petr Nedvědický.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři