Novinky a názory / zprávy

Výzva vedení Fakulty architektury ČVUT k jubilejnímu 25. ročníku soutěže Olověný Dušan – 2018

Nejde o rekapitulaci nezpochybnitelného významu i vlivu této „kultovní soutěže o nejlepší studentské projekty a ateliéry“ na Fakultě architektury ČVUT. Jde o reflexi trochu zřejmě zahořklých a nesourodých vjemů výsledků Olověného Dušana v současnosti na obou stranách – Spolku posluchačů architektury (SPA) i vedení FA, mířenou do budoucnosti. S cílem oživení společně – spolkem SPA, porotami Olověného Dušana i vedením FA sdíleného sledování původních atributů této soutěže: „kvality výuky architektury a designu na Fakultě architektury ČVUT v Praze“.

EARCH.CZ , 12. 4. 2017

Vedení FA ČVUT si váží dnes již téměř čtvrt století trvající tradice soutěže Olověný Dušan pořádané Spolkem posluchačů architektury na půdě FA, jako nezávislé reflexe úrovně ateliérových projektů studentů Fakulty architektury i jako platformy pro podporu komunikace mezi studenty, pedagogy a alumni na téma architektonického vzdělávání a praxe. Zároveň představitelé FA velmi oceňují SPA dosahované úrovně produkce vlastní soutěže Olověný Dušan i ceremoniálu slavnostního vyhlášení výsledků a předávání cen.

V posledních letech však s rozpaky sledujeme formální i věcné znaky vytrácení zřetele podpory vzájemné komunikace, ale naopak sílících předpojatých až kontroverzních postojů vůči úrovni většiny ateliérů a fakulty, projevujících se kromě jiného i nedodržováním vlastních pravidel soutěže. Jak těch jednoznačně daných statutem nebo „jen“ obecně sdílených normami a předpoklady nezaujatosti.

V loňském roce se dva porotci, z nichž jeden byl navíc předsedou poroty, účastnili závěrečných kritik ve dvou ateliérech předtím, než rozhodovali v porotě. Přičemž jeden z těchto ateliérů, kde byl účasten při kritikách předseda poroty Olověného Dušana, následně získal cenu Olověného Dušana. Tehdejší předseda SPA Ondřej Lebeda byl na tento „střet zájmů resp. nezaujatosti“ vedením FA upozorněn a zároveň mu byla sdělena výhrada vůči zveřejnění otevřené kritiky deseti ateliérů FA. Předseda SPA uznal kritiku a přislíbil zohlednit námitky vedení FA v příštích ročnících soutěže Olověného Dušana.

V letošním roce však došlo k ještě vážnějšímu překročení pravidel soutěže, nejen těch nepsaných, avšak sdílených a tudíž očekávaných, ale i těch přímo ve statutu soutěže napsaných a přesto porotou i vyhlašovatelem – SPA, který si je sám stanovil, nesdílených.

V letošním ročníku soutěže byla udělena cena Olověný Dušan pouze v oboru Design, ale v obou kategoriích Projekt a Ateliér studentce i ateliéru 1. ročníku – v rámci předmětu Základy designu 1, což neodpovídá statutu soutěže. Statut definovaný SPA, nikoli vedením FA, totiž výslovně vylučuje hodnotit a udělovat ceny Olověný Dušan ateliérům v prvních ročnících: „Ze soutěže jsou vyloučeny diplomní projekty, projekty v rámci předmětů ZAN a projekty členů SPA, kteří jsou přítomni při hodnocení.“

V oboru Architektura nebyl letos problém v tom, že by byla cena udělena projektům či ateliérům, které neměly být vůbec hodnoceny, ale tím, že porota se rozhodla udělit celkem devět tzv. „ocenění poroty“ ve formě dřevěných náhražek olověné ceny. Statut soutěže přitom zavazuje porotu, aby udělila maximálně jednu cenu Olověný Dušan – v obou kategoriích, případně jí nemusí udělit, ale pojem „ocenění poroty“ statut nezná: „4. kolo: Porota ocení maximálně 1 nejlepší projekt a 1 nejlepší ateliér v oboru; Cena: Cenou pro vítěze je olověná soška Olověný Dušan…).

I v tomto případě nebyla zřejmě dodržena pravidla soutěže. Vyhlašovatelem i porotou, neboť nepochybně obě strany si byly vědomé toho, že překračují svůj mandát. Což dvojnásob překvapuje, když byl předsedou poroty pro obor Architektura Jan Šépka, veřejně známý tím, že se (jako člen HŠH) řadu let soudil o dodržování daných pravidel v prestižní mezinárodní architektonické soutěži na Národní knihovnu.

Vedení FA vyzývá SPA k dodržování nepsaných a zejména psaných pravidel soutěže Olověný Dušan za účelem nezpochybnitelné regulérnosti této soutěže. Stejně tak vyzývá k využití této podnětné a ojedinělé soutěže k podpoře vzájemné komunikace, cílené ke zvyšování „kvality výuky architektury a designu na Fakultě architektury ČVUT v Praze“ (statut soutěže).

 

Za Vedení FA ČVUT v Praze

Děkan Ladislav Lábus

12. dubna 2017

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 12. 4. 2017
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři