Novinky a názory / zprávy

Zboří se nádražní hala v Havířově?

Česká komora architektů (ČKA) doporučila vedení Českých drah, a.s. (ČD), i Magistrátu města Havířova znovu zvážit, zda je nutné demolovat stávající architektonicky cennou odbavovací halu havířovského nádraží. Současně ČKA doporučila v případě zadávání veřejných zakázek postupovat formou architektonické soutěže, která přináší nejvhodnější řešení daného úkolu. Tento postup však České dráhy ani město Havířov bohužel nevyužívají.

Česká komora architektů , 15. 11. 2011

 Magistrát města Havířova vypsal veřejnou obchodní soutěž na projektanta nové nádražní haly. Ta by měla nahradit stávající architektonicky cennou stavbu z 60. let, která je podle sdělení Českých drah i magistrátu předimenzovaná a dlouhodobě ve špatném stavu. Vedení města uvítalo, že České dráhy, majitel haly, hodlají situaci řešit a do stavby investovat. Rozhodování o investici je složitější, protože hala je majetkem ČD, ale okolní pozemky patří magistrátu. Navíc vznikne problém s financováním stavby, pokud se magistrátu nepodaří již na jaře příštího roku sehnat dotaci EU.

Před časem byly zpracovány dvě studie. Magistrát požadoval řešení pozemků přilehlých k hale a provázání nádraží s ostatními částmi města, ČD řešily samotnou halu. Ze studie ČD vzešly tři varianty návrhů. První je založena na zachování stávající stavby a její rekonstrukci spojené se zateplením. Druhá studie budovu rovněž neboří, ale navrhuje vestavby a úpravy vedoucí především k omezení energetických úniků a snižování provozních nákladů – tuto variantu doporučoval realizovat Magistrát města Havířova. Základem třetího návrhu je demolice haly a realizace nového terminálu, který by měl stát přibližně 180 milionů Kč. „Po sečtení celkových investičních nákladů i budoucích provozních nákladů na stavbu se vedení ČD rozhodlo pro nejúspornější třetí variantu“, říká Aleš Bartheldi z odboru strategie Generálního ředitelství ČD. Vítězná studie (autor Tomáš Velehradský, Brno) byla rovněž představena zastupitelstvu města Havířov, které ji po argumentaci ČD schválilo. Na základě dohody mezi ČD a magistrátem města bylo teprve poté vypsáno výběrové řízení na projektanta, který z této studie vychází. „Zda se však hala skutečně zboří, zatím není jisté. Našim prvotním záměrem není bořit halu, ale zprovoznit funkční terminál“, říká vedoucí odboru investiční výstavby Magistrátu města Havířova Ing. Radoslav Basel.

Další vývoj také ovlivní stanovisko památkářů. NPÚ se zatím vyjadřuje k demolici stávajícího nádraží kriticky. Objekt z 60. let považuje za stavebně unikátní a esteticky hodnotnou stavbu v tzv. bruselském stylu. Bouří se také místní architekti a obracejí se na ČKA. Architekt Adam Guzdek již v únoru podal žádost na ministerstvo kultury o zapsání stavby na seznam nemovitých kulturních památek.

Česká komora architektů ve svých dopisech z konce října doporučila ČD i Magistrátu města Havířov, aby znovu zvážily demolici stavby i způsoby zadávání veřejných zakázek. „Veřejná výstavba by měla vykazovat vysokou kvalitu architektonického, výtvarného, technického i ekonomického řešení a měla by podporovat koncepční rozvoj. Při zadávání zakázek ve výstavbě by neměla být kritériem jen nejnižší cena, ale právě kvalita. Způsob zadávání proto v daném kontextu nemůžeme považovat za vhodný, protože nepřináší architektonicky nejvhodnější řešení“, píše ve svém dopise ČKA. Na významné stavby nebo při celkových investičních nákladech na stavbu převyšujících 80 milionů Kč by měla probíhat dle ČKA veřejná architektonická soutěž.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři