Technologie / IT

4. díl seriálu Reprografie pro architekty: Formáty výkresových listů

V minulém díle jsme vám poradili, abyste využívali standardní výkresové formáty ISO A. V dnešním díle se dozvíte, jaké rozměry výkresu tyto podmínky splňují. Pokud je budete vhodně používat, předejdete situaci, že v daném tiskovém centru budou muset ořezávat velké výkresové listy, což prodlouží dobu zpracování technické dokumentace. Pokud nastavíte výkresy se správnou šířkou dle ISO A, využije se optimálně i dostupná plocha papíru.

Michal Čermák , 20. 9. 2011

Přednostně se pro výkresy volí formáty ISO A4 až ISO A0. Tak zvané prodloužené formáty (viz níž) se používají až jako druhá volba a jen v odůvodněných případech. V moderním CAD a reprografickém zpracování se pracuje jen s oříznutými formáty (není už potřeba mít k dispozici ještě okraj, který slouží k připevnění listu na kreslicí prkno). V tabulce jsou uvedené rozměry formátů řady ISO A a rámečků používaných v úpravě výkresových listů.

Foto: eArch

Formát A4 je vhodné používat orientovaný na výšku, formáty A3–A0 a prodloužené formáty zase orientované na šířku. Prodloužené formáty se tvoří ze základních formátů prodloužením jejich delší strany na délku některého z větších základních formátů (formát A3 je tedy možné prodloužit třikrát, formát A2 už jen dvakrát atd.); rozměry prodloužených formátů jsou uvedené v následující tabulce.

Foto: eArch

V praxi se kromě uvedených formátů setkáme s různými nestandardními formáty: v případě potřeby se používají formáty A3 až A0 orientované na výšku a prodloužené formáty se odvozují podle odlišných pravidel, takže se docela běžné vyskytují i výkresy s délkou přes dva metry. Větší délka výkresů nepředstavuje pro moderní reprografii problém, naopak používání větších formátů orientovaných na výšku může někdy působit komplikace při automatizovaném skládání.

Formáty výkresů a možnosti moderního reprografického zpracování

Tiskárny, na kterých se výkresové listy tisknou dnes, používají papír v roli, nikoli archy. Ddlouhé výkresy tedy z pohledu tisku nepředstavují problém. Role, na které se tiskne, mají šířku rovnou kratší straně formátu řady ISO A. Kromě těchto šířek se používají ještě širší role označované obvykle jako A0+ a A0++. Příslušné šířky uvádí přehledně následující tabulka; jsou v ní také uvedené rozměry skutečně potisknutelné oblasti, protože tiskárny zpravidla nedokážou tisknout až ke kraji média. Velikost tohoto okraje bývá různá, bezpečné bývá počítat s 6mm pruhem na každé straně (i kvůli tomuto tzv. netiskovému okraji je důležité dodržovat velikosti a polohy rámečků na výkresech).

Foto: eArch

Závěrem

Dodržování těchto jednoduchých zásad neovlivní výrazně Vaši práci, ale zjednoduší, urychlí a zlevní tisk, což jistě oceníte především ve vypjatých situacích, kdy nemáte času nazbyt. Stačí, abyste používali formáty A3 až A0 a prodloužené formáty orientované na šířku a počítali s 6 mm pruhem na každé straně.

Za týden na čtenou

Příště si povíme o některých rozdílných náležitostech technické dokumentace v Evropě a USA, kterých si všiml americký reprografický odborník Joel Salus na svých cestách po Evropě.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři