Technologie / IT

ArchiCAD 15 rozšiřuje horizonty BIM navrhování

ArchiCAD je dnes standardem pro BIM spolupráci. Tuto pozici mu vybudovaly verze 13 a 14 s technologiemi BIM server, Teamwork 2 a koordinační model založený na formátu IFC. Patnáctka se tak celkem logicky obloukem vrací k samotným tvůrcům architektury a projektování – architektům a projektantům.

Pavel Švanda , 12. 7. 2011

Cílem je, aby v ArchiCADu šlo vymodelovat v podstatě cokoliv, ovšem se zachováním BIM principu (3D model je zdrojem 2D dokumentace a výkazů), a aby byla zachována přirozenost a jednoduchost ovládání. Další směrování je dáno faktem, že ve většině rozvinutých států světa je počet projektů rekonstrukcí a modernizací stejný jako projektů novostaveb. ArchiCAD 15 dělá z BIM mnohem efektivnější prostředí pro rekonstrukce, než je 2D CAD či než byly jeho předchozí verze.

Spuštění českého ArchiCADu 15 je plánováno na září. Verze přinese mnoho nových funkcí a vylepšení. Řada novinek se mimo jiné týká způsobu projektování ve 3D.

Modelování a rekonstrukce

Nástroj Střecha se stal komplexním prvkem pro modelování. Střešní desky zůstávají spojené v jeden integrovaný systém, a to i po jejich úpravě. Objekt lze upravovat podobně jako jiné polygonální archicadovské struktury, jako jsou např. desky. Jestliže je třeba změnit geometrii střechy, jsou automaticky doplněny nebo odstraněny jednotlivé střešní desky. Možnost víceúrovňové struktury včetně úprav, jako jsou přidání atrií, štítů nebo střešních oken, dělají ze střechy nástroj pro návrh jakéhokoli tvaru.

Novinkou je Skořepina. Objekt mnoha možností, jenž lze použít k vymodelování komplexního pláště budov stejně tak pro jednotlivé konstrukční prvky i vlastní knihovní objekty. Skořepina je pravým BIM objektem. Její zobrazení v generovaných půdorysech i řezech odpovídá přesně tomu, jak mají výkresy vypadat, a to i v případech, kdy jsou ve skořepině polygonální otvory, nebo kdy je na skořepinu aplikována operace s tělesy. Nástroj lze definovat jako střechu nebo desku, což je zásadní pro správné generování výkazů i sdílení dat prostřednictvím IFC. Mezi objekty střecha, skořepina a zeď jsou udržovány inteligentní vazby.

Pro zpracování projektů rekonstrukcí přichází ArchiCAD se zcela novým prostředím. To určují parametry Stav rekonstrukce: stávající, k vybourání a nový. Přiřazení těchto parametrů umožňuje generování relevantní výkresové dokumentace včetně výkazů. Součástí rekonstrukčního prostředí jsou šablony výkresů. K dispozici jsou přednastavené vzory respektující požadavky norem a lokálních zvyklostí. Zároveň lze vytvořit vlastní styly rekonstrukčních projektů.

Navrhování v prostoru

ArchiCAD 15 přichází se zcela převratným systémem 3D vodicích čar a dalších nástrojů, což mu dává zásadní výhodu oproti jiným CADům (včetně předchozích verzí ArchiCADu). Tou je možnost pracovat v perspektivě jako přirozeném prostředí, v němž se lze pohybovat se stejnou přesností a jednoduchostí jako v půdorysech a řezech. Jedním z hlavních nedostatků při práci ve 3D je, že bez stereoskopického zobrazení nelze určit přesnou polohu kurzoru. Patnáctka přichází se zcela novou pomůckou editační roviny, která poskytuje vizuální odezvu a zobrazuje geometrické vazby nutné pro práci s objekty. Pomocí editačních rovin lze objekty přesně umisťovat do prostoru nebo osazovat do stávajících konstrukcí. To zjednodušuje možnost na editačních rovinách zobrazit uchopovací síť a aktivní body (obr. 1).

Změna orientace i umístění editační roviny, tak důležitá schopnost pro flexibilní osazování objektů, je rovněž zcela intuitivní (obr. 2). Během modelování lze jednoduše nastavovat způsob průmětu uchopovacích bodů jednotlivých objektů na editačních rovinách (obr. 3).

Pro jednoduchou orientaci je velmi důležitá možnost nastavení hloubky informací v perspektivě, resp. potlačení zobrazení objektů i vodicích čar v pozadí (obr. 4). Rýsování ve 2D je zcela přirozené. Ovšem 3D rýsování vypadá jako něco nemožného. Po uvedení 3D dokumentu ArchiCADem 12 přichází patnáctka s dynamickým 3D rýsovacím prostředím, které reprezentují 3D vodicí čáry, jež lze aktivovat stejně jednoduše jako ve 2D. Díky 3D vodicím čarám se práce ve virtuálním počítačovém prostoru stává velmi podobnou skicování tužkou na papír. Určují se hlavní směry a do systému ubíhajících přímek a jejich průsečíků se vestaví objekt (obr. 5).

S vodicími čarami lze intuitivně manipulovat, ať už se jedná o jejich přemístění či natočení. Zcela přirozené je pak vytvoření segmentu vodicí čáry mezi dvěma aktivními body (obr. 6). Sofistikovaná vizuální zpětná vazba, pet palety a kontextové menu dělají z navrhování a rýsování v ArchiCADu 15 nejpřirozenější BIM pracovní postup současnosti.

Patnáctka nezanedbává ani koncept Open Design. Oproti předchozím verzím má vylepšený IFC interface pro jednodušší a přímočařejší klasifikaci konstrukcí a snazší práci s koordinačním modelem. Zpracování IFC dat je optimalizováno, výkonově náročné operace probíhají v akceptovatelném čase. Příznivce počítačů Apple uspokojí plná podpora 64-bit na Mac OS. Zajímavým vylepšením je vestavěná komunikace s YouTube. Video je stále více využívanější pomůckou pro poskytování návodů a školení. ArchiCAD jich nabízí na 180.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři