Studio OVA proměnilo Tachovské náměstí na Žižkově ve funkční a oblíbený veřejný prostor. Foto: Tomáš Souček
Architektura / veřejný prostor a urbanismus

Nešlo jen o lavičky. Aby se mohlo Tachovské náměstí probudit, bylo potřeba upravit tunel a zpevnit svah

Tachovské náměstí, které leží na cestě z Karlína na vrch Vítkov, prošlo revitalizací. Nešlo ale jen o stromy a lavičky, bylo potřeba řešit také statiku, inženýrské sítě a další technické problémy.

EARCH.CZ , 4. 6. 2024 / Advertorial

O architektonickém řešení Tachovského náměstí, které bylo ještě donedávna jizvou Žižkova, jsme již psali. Vznikl tu oblíbený veřejný prostor. Jsou tu lavičky, stromy a záhony. Lidé se tady mohou zvážit na váze, napustit si láhev z pumpy nebo posedět na zahrádce sousedních podniků. „Často je zde slyšet smích,“ dodávají architekti z ateliéru OVA, kteří jsou autory tohoto prostoru.

Aby se radostná proměna mohla uskutečnit, bylo potřeba vyřešit také řadu technických problémů. Co musel pro vznik veřejného plácku udělat statik, geodet a další profese?

Foto: Kromě tradičních prvků, se kterými se běžně na náměstích setkáváme, se na tom žižkovském nachází i váha nebo pumpa na vodu.

Pohled statika

Revitalizace Tachovského náměstí v sobě neskýtala pouze úpravu zpevněných ploch, výsadbu stromů a instalaci mobiliáře, jak by se mohlo na první pohled zdát. Problematika tohoto strategického místa s tunelem spojujícím Karlín se Žižkovem byla složitější.

V rámci vyrovnání ploch celého náměstí bylo zapotřebí zasáhnout do původních konstrukcí. Vše navíc muselo být provedeno ve stísněných podmínkách, v blízkosti inženýrských sítí a jen s ojedinělými uzávěrami tunelu.

Foto: Výkres tvaru portálu

„Klíčovým principem návrhu bylo srovnání členité geometrie náměstí do jedné šikmé plochy, kvůli čemuž byly násypy v blízkosti tunelu zvýšeny místy až o čtyři metry. Opěrné stěny musely být vlivem výrazného namáhání zesíleny nebo zcela nahrazeny. Dále bylo zapotřebí vytvořit nový dvojnásobně vyšší portál tunelu. Pro realizaci těchto úprav musela být použita řada speciálních technologií jako hřebíkování, záporové i mikrozáporové pažení nebo zakládání na mikropilotách,“ dodává k nesnadnému zadání Dušan Drahoš z firmy STATICITY, která právě za statikou náměstí stojí a dále upřesňuje: „Hřebíkování bylo využito ke zvýšení únosnosti původní opěrné zdi a k zajištění stability přilehlých bytových domů. Díky záporovému pažení se zachoval provoz na cyklostezce. Kvůli nedostatku prostoru pro zbudování nového portálu tunelu byly pro zajištění stavební jámy použity mikrozápory a samotný portál musel být pro velké zatížení založen na mikropilotách. Klasické železobetonové konstrukce byly zase unikátní svým tvarem a vysokými požadavky architektů na konečný vzhled.“ Náročnost statického řešení dokládá i fakt, že náklady spojené s realizací nosných konstrukcí tvořily více než polovinu celkové ceny stavby.

Přechod z 2D do 3D

Projekt náměstí vznikal až do stupně dokumentace pro stavební povolení pouze ve 2D CAD systémech. Ve fázi dokumentace pro provádění stavby se architekti ze zavedeného architektonického studia OVA spojili s projekční kanceláří STATICITY, která projektuje ve 3D BIM programu Allplan. Projekt byl kompletně a přesně převeden do 3D na základě dodané 2D dokumentace. Slovem přesně je míněno to, že každý bod 3D modelu má své globální souřadnice a díky tomu s tímto modelem může efektivně pracovat například geodet nebo další profesanti.

Foto: V pokročilejší fázi projektování byla 2D dokumentace převedena do 3D BIM softwaru Allplan, což se později ukázalo jako správný krok.

Po vymodelování povrchových rovin na základě 2D dokumentace vyšly najevo nedořešené návaznosti. Bylo zapotřebí například upravit polohu vpustí, tvar a výšky železobetonových konstrukcí či optimalizovat sklony jednotlivých povrchů.

„Přechod do 3D se z technického hlediska ukázal jako správný krok. BIM dává člověku čas skutečně projektovat, zamýšlet se nad problémy a tvořit varianty. Při správné práci s BIM softwarem je tvorba dokumentace násobně rychlejší a geometrie návrhu je prokazatelně správná,“ říká Dušan Drahoš.

Foto: Výztuž - model (vlevo), realizace (vpravo)

Výhody BIMu v průběhu výstavby

První podklady pro stavbu jako výkresy bouraných objektů, zajištění výkopů nebo tvarů a výztuží železobetonových konstrukcí projektanti dodali v horizontu tří týdnů, a to včetně tvorby samotného 3D modelu.

Díky geometricky přesnému modelu byla výrazně snazší i komunikace s geodetkou. Po načtení dat do geodetického přístroje mohla vytyčovat libovolnou část stavby bez složité předchozí přípravy.

Během výstavby byly nalezeny jiné podmínky, než předpokládal zadávací projekt, což je pro rekonstrukce typické. Bylo tedy třeba návrh změnit. Díky automatizované tvorbě dokumentace stačilo příslušně upravit model a vydat revizi výkresů. Reakce projektantů mohla být díky BIMu velmi pohotová.

Změny zobrazené v axonometriích jsou srozumitelné všem účastníkům výstavby při kontrolních dnech. 3D model lze na stavbě prezentovat i na telefonu či tabletu. „Řekl bych, že zásluhou Allplanu, našich projektantů a jejich stále se prohlubujících znalostí pokročilých funkcí 3D projektování dostala stavba rychlou, kvalitní a spolehlivou projekční podporu,“ uzavírá statik a jednatel společnosti STATICITY Dušan Drahoš.

Použité produkty:

Pro konstrukční návrh Obnovy Tachovského náměstí použili projektanti ze společnosti STATICITY BIM software Allplan.

 • Autoři: Jiří Opočenský, Štěpán Valouch
 • Ateliér: OVA
 • Spolupráce: David Balajka, Martina Svobodová, Vojtěch Kratochvíl, Anna Schneiderová, Martin Hložka
 • Země: Česká republika
 • Město: Praha 3
 • Projekt: 2013–2019
 • Realizace: 2023
 • Stavebník: Městská část Praha 3
 • Krajinářský architekt: David Kučera
 • Statické řešení: Dušan Drahoš, Petr Duník, Milan Merva, STATICITY s.r.o.
 • Dopravní řešení: Pudis a.s., STATICITY s.r.o.
 • Zdravotní instalace: Jaroslav Pojar, Pipeproject, s.r.o.
 • Fotograf: Tomáš Souček
 • autor: EARCH.CZ *
 • publikováno: * 4. 6. 2024
 • zdroj: * Reklamní sdělení

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři