Technologie / IT

BIM nástroj nejen pro projektanty TZB

TZB modelář je doplněk, který můžou kanceláře a ateliéry pracující v ArchiCADu, používat k vytváření, upravování nebo importu prvků TZB systémů do svých projektů. TZB modelář umožňuje pracovat se třemi základními systémy: vzduchotechnické potrubí, standardní potrubí (kanalizace, studená a teplá voda, vytápění atd.) a nosníky kabelů.

Jan Beneš , 13. 2. 2014

Graphisoft MEP Modeler ™- TZB modelář - je doplněk (add-on) ArchiCADu. TZB modelář, CAD/BIM nástroj pro koordinaci a navrhování rozvodů vzduchotechniky, vody, kanalizace a elektra je určen pro architektonické kanceláře a stavební projekce, uživatele ArchiCADu. Lze pomocí něj načíst, upravovat a i vytvářet 3D modely TZB sítí (v případě elektrorozvodů kabelových tras) v BIM projektu.   Detekci kolizí mezi takto načtenými TZB projekty a stavebním projektem lze provést automaticky. Technické rozvody lze následně jednoduše koordinovat a vizualizovat. TZB modelář je ovládán prostřednictvím uživatelského rozhraní obdobného ArchiCADu. Špatná koordinace profesí je jednou z největších příčin překračování rozpočtu i časových termínů. V případě ceny se může jednat o 2-4% navýšení původního rozpočtu. TZB modelář je tak jednou z významných pomůcek k dosažení co nejefektivnějšího procesu výstavby.   Prvky TZB systémů jsou součástí BIM modelu (obr.1) a díky tomu je koordinace TZB s ostatními profesemi hračka. Špatná koordinace může být navíc příčinou zvýšení nákladů při realizaci stavby, eliminace chyb v raných fázích projektu je tak více než žádoucí. Používání TZB modeláře tak může zásadně zvýšit efektivitu při projektování. Neopomenutelný význam má model TZB systémů i při prezentaci projektu. V návrhu interiérů se často pracuje s „otevřenými podhledy“ a na příklad prvky vzduchotechniky nebo rozvodů vody pro protipožární zařízení hrají důležitou roli při formování prostoru. Pokud TZB specialista používá kompatibilní BIM software, a je tak schopný poskytnout model TZB systémů ve 3D, je možné tento model do ArchiCADu importovat. Komunikačním formátem je v těchto situacích formát IFC. Balík TZB modeláře obsahuje také doplněk ArchiCAD napojení, který umožňuje importovat model TZB systémů vytvořených v programech AutoCAD MEP 2008/09/10 nebo Revit MEP. Tento proces probíhá taktéž na základě souboru IFC, díky speciálnímu doplňku je ale efektivnější – zachovává při přenosu více informací, než samotný přenos přes formát IFC.

2D podklady a TZB systémy

Dokumentace, kterou profesanti poskytnou, může sloužit jako reference pro vytváření modelu TZB systémů. Projektanti mají k dispozici řadu nástrojů, které jsou plně integrované v prostředí ArchiCADu, a umožňují snadné vytváření a úpravy modelu TZB systémů. TZB modelář obsahuje širokou řadu možností pro modelování, úpravy a koordinaci všech systémů (obr.2). Doplněk pracuje s takzvanými systémy, které seskupují prvky spadající do jednoho systému a usnadňují tak jejich úpravy a nastavení. Systémy může uživatel libovolně sám upravovat - vytvářet nebo měnit stávající. Je-li pak do systému zařazen nějaký další prvek, přebírá automaticky jeho vlastnosti (výšku, šířku, tvar, průměr, materiál). Pokud je potřeba upravit všechny prvky celého systému, stačí použít funkce k tomu určené – označení napojených prvků a úprava systému.  

Ruční i automatické modelování

Ve speciálním pracovním profilu pro TZB modelář je nástrojová paletka doplněna o nástroje jednotlivých částí různých TZB systémů:

Přímé segmenty VZT potrubí, trubek a nosníků kabelů Redukce, rozdvojky, odbočky a další prvky, které lze vzájemně v rámci systému propojit Zařízení a koncové prvky pro automatické napojení trasy systému.

Všechny prvky TZB jsou parametrické, grafické rozhraní nastavení prvků je podobné jako u standardních knihovních prvků. Modelování (obr.3) Vytváření modelu pak probíhá dvěma možnými způsoby:

Vkládání jednotlivých prvků systému ručně – přímé díly, odbočky, zahnuté díly, redukce atd. - na přesné místo v projektu. Uživatel tak sám nastavuje parametry a nastavení všech částí systému má pod kontrolou. Výhodou je automatické přizpůsobení vkládaného prvku předchozímu dílu. Je-li například aktivní nástroj odbočka vzduchotechniky a uživatel klikne na koncový bod příslušného VZT systému, ArchiCAD automaticky nastaví dimenze odbočky tak, aby „pasovala“ na cílový systém a dá uživateli na výběr, kterým směrem má být odbočka orientována. Druhou možností je využití paletky TZB, která kromě nastavení hlavních vlastností systému (systém, materiál, izolace, typ spoje atd.), umožňuje zapnout i funkci trasování TZB. Tato funkce umožňuje uživateli nakreslit trasu – referenční čáru, na kterou pak ArchiCAD automaticky „osadí“ příslušné prvky systému. Samozřejmostí je možnost nastavení změny výšky – je možné ji zadat ve stupních, v procentech nebo například v milimetrech na metr. A také v tomto případě dokáže ArchiCAD přizpůsobit nové prvky těm stávajícím. Uživatel zapne zadávání trasy a klikne na část z již existujícího systému. Jedná-li se o koncový bod, může pokračovat v zadávání trasy. Pokud klikne na referenční čáru potrubí, musí nejprve určit, jak má být nové potrubí napojeno – T-spoj, odbočka. Pak pokračuje v zadávání trasy. Při kreslení trasy je možné upravovat i rozměry. Pokud uživatel v půlce trasy změní dimenzi potrubí, program na místo, kde ke změně došlo, automaticky vloží redukci.

Oba způsoby je možné použít v půdorysném zobrazení i ve 3D.

Knihovna prvků

Součástí doplňku je i rozsáhlá knihovna prvků (obr.4), určených speciálně pro TZB systémy. V této knihovně jsou TZB prvky nastavené pro potřeby chytrého napojování při vytváření systému. Jsou reprezentovány referenční čárou – osou a speciálními body pro chytré napojování. Krom toho standardní knihovní objekty, které souvisí s některým z TZB systémů (například topení, WC, umyvadlo, kuchyňská linka atd), jsou doplněny o další sadu nastavení, body pro chytré napojení a další parametry. Při napojování systému na zařizovací předmět pak ArchiCAD automaticky rozpozná napojovací bod, a trasu pak případně upraví (například sníží trasu na úroveň napojení přívodu vody k umyvadlu nebo zvedne trasu k přívodu otopného tělesa). V případě, že uživatel potřebuje v projektu prvek, který není součástí standardní knihovny nebo knihovny TZB modeláře, má možnost vytvořit prvky vlastní prvky a doplnit je o prvek napojení, u kterého pouze upraví potřebné parametry (výška, rozměr, systém atp.).

Úpravy a změny

Systémy se chovají jako celek a je možné je snadno upravovat (obr.5). Grafickou editaci umožňuje řada funkcí. Změny lze provádět v libovolném zobrazení a systém zůstane vždy propojený. Například při natažení rohu trasy vzduchotechnického potrubí se přímé segmenty systému přizpůsobí a zůstanou napojené. Na koncové prvky systému je pak možné napojit začátek další trasy a původní systém tak jednoduše rozšířit.

Automatická detekce kolizí

TZB modelář obsahuje funkci, která dokáže automaticky vyhledat a znázornit kolize mezi prvky budovy a prvky TZB systémů a mezi prvky TZB systémů navzájem (obr.6). Všechny kolize jsou automaticky zaznamenány jako anotační záznamy, které projektantům slouží jako výborné podklady pro odstranění kolizí a zefektivňují tak koordinaci s ostatními profesemi. Kolidující prvky lze v modelu zobrazit jediným kliknutím a následně problémovou trasu upravit pomocí dostupných funkcí.   Instruktážní videa o programu Graphisoft MEP Modeler (TZB modelář)    

Klíčová slova:

Open BIM

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři