Technologie / IT

Novinky ArchiCADu 15: modelování

Ladné tvary betonových skořepin jsou při vytváření výkresové dokumentace náročným oříškem. Dnes přichází ArchiCAD s řešením, které tento obtížný úkol redukuje na několik kliknutí.

Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR , 7. 9. 2011

Modelování

skořepiny střechy střešní okna vazby mezi objekty

Objekt skořepina Objekt mnoha možností, jenž lze použít k vymodelování komplexního pláště budovy, stejně tak pro jednotlivé konstrukční prvky i vlastní knihovní objekty. Skořepina je přirozeným BIM objektem, který ArchiCAD plně integruje do BIM prostředí včetně správně vygenerovaných půdorysů a to i v případech, kdy jsou ve skořepině polygonální otvory nebo kdy je na skořepinu aplikována operace s tělesy. Skořepinu lze definovat jako střechu nebo desku, což je zásadní pro správné generování 2D dokumentace a výkazů i sdílení prostřednictvím IFC.

Skořepina vytvořená "vytažením" I když se jedná o relativně jednoduchý postup modelování, křivka/profil se "vytáhne" podél osy, lze touto geometrickou metodou vytvoření skořepiny a její případnou další modifikací získat širokou škálu architektonických forem.

 

Skořepina vytvořená "rotací" Relativně jednoduchý způsob modelování, objekt vzniká rotací profilu kolem osy. Nástroj má dvě konstrukční metody, první pracuje s přednastaveným profilem, u druhé je profil zadáván (lze pracovat s kouzelnou hůlkou). Po vytvoření lze objekt téměř libovolně modifikovat.

 

Skořepina vytvořená jako "zborcená plocha" Nejkomplexnější metoda vytváření skořepiny, v podstatě se jedná o přímkovou plochu, definovanou dvěma křivkami v prostoru. Pro zadání jsou k dispozici dvě konstrukční metody, jednoduchá pracující s přednastavenými výchozími křivkami, a detailní, umožňující vlastní definici výchozích křivek.

 

Zobrazení skořepiny v půdoryse Skořepina je BIM objekt, její zobrazení v odpovídajících půdorysech a řezech podléhá stejným pravidlům jako u "standardních" objektů (zeď). Technická dokumentace zachovávající pravidla norem je z modelu generována automaticky.

 

Nastavení obrysové křivky skořepiny Tvar skořepiny lze měnit úpravou obrysové křivky. Jakmile je objekt skořepina označen, zpřístupní se kontextová nabídka Upravit obrys skořepiny.

 

  Další videa ukazující práci se skořepinami   Komplexní nástroj střecha Objekt lze upravovat podobně jako jiné polygonální archicadovské struktury jako jsou např. desky. Pakliže je třeba změnit geometrii střechy, jsou automaticky doplněny nebo odstraněny jednotlivé střešní desky. Možnost víceúrovňové struktury včetně úprav jako je přidání atrií, štítů nebo střešních oken.

Úprava komplexní střechy jako jednoho objektu Video ukázka představuje práci s komplexní (složenou z více segmentů) střechou jako s jedním objektem. Úprava jednoho segmentu ovlivní změnu celé střechy.

 

Úprava jednotlivých segmentů střechy Ovšem i u komplexní střechy lze upravovat její jednotlivé segmenty samostatně.

 

Vytvoření otvoru a atria I v komplexní střešní konstrukci lze jednoduše a rychle vytvořit otvor nebo ji doplnit o atrium.

 

Další videa ukazující práci se střechami 

  Střešní okna

Nové "chování" střešních oken Objekt střešní okno se stal sofistikovaným nástrojem ArchiCADu. Dialogové okno nastavení toho objektu zůstává obdobné jako je oken a dveří, ovšem automatická vazba na skořepiny a složité střechy je téměř dokonalá.

Střešní okna ve 2D dokumentaci Střešní okna jsou opravdovými BIM objekty, jejich zobrazení ve 2D dokumentaci je nastavitelné tak, aby odpovídalo lokálním požadavkům.

Střešní okno ve skořepině Do skořepiny se střešní okno vkládá stejně jednoduše jako okno "normální" do zdi.

Střešní okno v komplexní střeše Do tvarově složité střešní konstrukce se střešní okno vkládá stejně jednoduše jako do jednoho střešního segmentu.

  Další videa ukazující práci se střešními okny  

Inteligentní vazby mezi objekty a práce s těmito vazbami Vazba mezi objekty je jeden z přístupů, který má v BIM prostředí zajistit "inteligentní" a jednoduchou práci s komplexními konstrukcemi. Inteligentní vazby mezi prvky v ArchiCADu 15 se na tento problém dívají z druhé strany: spojme objekty, které k sobě patří, ale tak, aby projektant neztratil kontrolu nad projektem. Zcela nový nástroj “správce vazeb” s grafickou zpětnou vazbou zabezpečuje projektantům plnou kontrolu nad jejich rozhodnutími v jakékoli fázi projektu.  

Dynamická vazba mezi střechou a skořepinou I když skořepina a střecha mohou být tvarově velmi složité objekty, ArchiCAD dokáže řešit jejich vzájemné vazby, resp. průniky.

 

Úprava spojení objektů K dispozici je celá řada postupů jak měnit geometrii objektů vzniklých ořezáním střechou nebo skořepinou.

 

Práce s vazbami Vazby mezi jakýmikoli objekty lze zobrazit v různých pohledech a zde s nimi také pracovat. Pomůcky pro úpravy se zobrazí automaticky, jakmile je objekt s vazbami označen.

 

Další videa ukazující dynamickou vazbu mezi objekty 

Klíčová slova:

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři