Události / architektonické soutěže

Nová škola Chýně - architektonická soutěž

Mezinárodní architektonická soutěž na návrh nové základní školy v Chýni.

EARCH.CZ , 3. 3. 2015

V Chýni si jsou dobře vědomi, že nová škola je dlouhodobou investicí zejména do budoucího života celé obce. Hledají pomocí architektonické soutěže vhodný návrh, který naplní jejich představy o prostředí, ve kterém se budou učit děti, ale také se společně scházet chýňští obyvatelé. Zastupitelstvo obce oslovilo Centrum pro středoevropskou architekturu jako organizátora soutěže.

Posláním školy bude nejen nabídnout vzdělání pro žáky prvního a druhého stupně, ale i uspokojit společenské, kulturní, sportovní a vzdělávací potřeby komunity obce. Má se stát magnetem pro komunitní život, a tak i pomyslným centrem nové části obce. Ta v posledních deseti letech rostla rychlým tempem – počet obyvatel se v důsledku výstavby téměř zčtyřnásobil. Škola bude umístěna v blízkosti nově revitalizovaného areálu Višňovka.

„Chtěli bychom našim dětem nabídnout nejen příjemné prostory, ale i moderní prvky ve výuce. Součástí školy bude řada kroužků a zajištění volného času dětí, abychom jim už nemuseli dělat řidiče. Těším se, že v čase, kdy budeme například čekat, než jejich kroužky skončí, bude ve škole zázemí i pro rodiče.“, popisuje budoucí fungování školy starostka obce Anna Chvojková.

Doposud byla zpracována studie proveditelnosti a bylo vybráno CCEA jako organizátor soutěže. Obec intenzivně komunikuje s veřejností o poslání a náplni nové školy.

„V období mezi lety 2004 až 2014 se jediným vodítkem pro výběr stala nejnižší cena projektu. Vznikla řada potřebných staveb, které jsou ovšem vyprojektované a postavené jako neprospěšné a budou zatěžovat veřejné rozpočty, až nastane doba jejich oprav nebo až jim doběhne pětiletá nebo na jinou dobu stanovená udržitelnost. Ani projekty výzkumných center a vzdělávacích institucí nebyly vůči tomuto trendu imunní. O to více oceňujeme, že se obec Chýně vydala cestou komunitní práce a architektonické soutěže, které u nás ještě hledají ideální spojení. Fáze 0 je v Chýni připravovaná zodpovědně a s aktivní účastí veřejnosti.“ upřesňuje Igor Kovačević z CCEA.

Vyhlášení soutěže je 25. února 2015. Podání dotazů do 18. března 2015.

Povinná registrace účastníka/ů soutěže do 22. dubna 2015. emailem přes sekretáře soutěže e-mail: kovacevic@ccea.cz

Odevzdání soutěžních návrhů do: 29. dubna 2015 do 18:00 hodin do podatelny Obecního úřadu Chýně.

Soutěž bude otevřená, veřejná, jednokolová a anonymní, vyhlášena v češtině a angličtině. V porotě soutěže spolu se zastupiteli obce zasednou architekti s bohatými zkušenostmi z praxe i soutěžení.

Nezávislá část poroty:

• Pavel Nasadil ze studia FAM architekti, nedávný vítěz soutěže na dům pro seniory v Litomyšli;

• Martina Buřičová ze studia caraa.cz, držitel Grand Prix 2010 v kategorii rekonstrukce;

• Gabu Heindl z Rakouska, architektka, která právě dokončila rekonstrukci školy postavené v šedesátých letech ve Vídni, a to participativní metodou s účastí učitelů a dětí na celém procesu;

• náhradníkem nezávislé části poroty bude Ondřej Píhrt ze studia RAP partners, vítěz soutěže na novou školu pro Psáry a Dolní Jirčany.

Závislými členy poroty za obec jsou:

• starostka Anna Chvojková,• místostarostka Petra Vacková,• náhradníkem je pan Petr Štěpánek.

Oceněny budou tři nejlepší návrhy. Ceny jsou stanovené na 300 000 Kč pro první místo, 150 000 Kč druhé a 75 000 Kč třetí místo. Počítá se i s finanční odměnou 75 000 Kč pro výrazné a výjimečné návrhy, které se mezi nejlepší trojici neprobojují.

---------------------------------------------------------------------------------------

Vyhlašovatel soutěže o návrh:Obec Chýně, Hlavní 200, 253 01 HostiviceZástupce: Mgr. Anna Chvojková, starostka obceTel./fax: 311 670 595www.chyne.cz

Organizátor soutěže a zpracovatel soutěžních podmínek:Centre for Central European ArchitectureU Půjčovny 4, 110 00 Praha 1Tel.: +420 222 222 521www.ccea.cz

Proškolený organizátor soutěže:Ing. arch. Yvette Vašourková, autorizace 50/R

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 3. 3. 2015
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři