Události / architektonické soutěže

Soutěž Karla Hubáčka ocení nejlepší stavbu Libereckého kraje

Liberecký kraj dne 13. 3. 2019 vyhlásil pod záštitou hejtmana Martina Půty a ve spolupráci s městy Liberec, Jablonec nad Nisou, Turnov, Semily a organizacemi ČKAIT, ČSSI, TUL, ARR, 15. ročník soutěže Stavba roku Libereckého kraje, která má od letošního roku název „Soutěž Karla Hubáčka“.

ARR - Agentura regionálního rozvoje , 30. 4. 2019

„V letošním roce došlo k modernizaci celé akce, vč. jejího názvu, nových webových stránek a podmínek soutěže, kdy společným cílem je zvýšení prestiže samotné soutěže a propojení jednotlivých aktérů – měst, obcí, institucí na území našeho kraje pro pozitivní věc.  

Prostřednictvím soutěže bychom rádi vyzdvihli úspěšné nebo zajímavé stavby a šikovné osoby – žáky, studenty, projektanty, architekty, talenty v oblasti stavitelství, architektury a řemesla celého Libereckého kraje.“ 

„Soutěž má v našem kraji tradici od roku 2004. Stavební firmy a architektonické ateliéry mohou tímto způsobem prezentovat výsledky své práce. 

O jaké ceny se mohou zájemci z oblasti stavitelství a architektury ucházet? 

Hlavní cena pojmenovaná podle autora stavby horského hotelu a vysílače Ještěd Cena doc. Ing. arch. Karla Hubáčka, dr. h. c. je rozdělena do dvou podkategorií:         

Stavba  

Krajina a venkovský prostor 

Cenu za INOVACE, která zdůrazňuje inovační činnost a nestandardní přístup k řešení ve stavebnictví. 

Cena JUNIOR, která je vyhlašována na míru mladým architektům, projektantům a dalším technicky zaměřeným studentům do 30 let věku. Podmínkou je bydliště v Libereckém kraji a docházka do studia se zaměřením na stavebnictví a architekturu v rámci všech stupňů škol a vzdělávacích zařízení.  

Také v letošním roce bude již po několikáté vyhlášena Cena OSOBNOST stavebnictví Libereckého kraje. Ocenění mohou získat architekti a stavaři žijící v našem kraji, kteří ve své oblasti dlouhodobě aktivně působí.  

Přihlášky do soutěže jsou přijímány do 31. května 2019 do 12:00 hodin. Následně porota složená ze zástupců Libereckého kraje, České komory akreditovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Českého svazu stavebních inženýrů, Technické univerzity Liberec a nezávislých osobností, nominuje stavby, které splní podmínky soutěže. „Poté se porota seznámí s technickými parametry při autorské prezentaci a následně všechny stavby navštíví. Je důležité vidět, jak samotné dílo zapadá do daného prostoru,“ popisuje průběh hodnocení Ing. Petr Dobrovský, ředitel ARR – Agentury regionálního rozvoje, spol. s r. o., který má od letošního ročníku celou organizaci soutěže na starost. 

Do soutěže se stejně jako v předchozích letech může zapojit široká veřejnost, která určí cenu Sympatie občanů. Musí však od lidí získat nejvíce hlasů. Hlasování, které bude probíhat prostřednictvím webových stránek: www.stavbaroku.lk , bude spuštěno od 15. června 2019. 

Potřebné informace jsou zveřejněny na webu „Soutěž Karla Hubáčka“ - Stavba roku Libereckého kraje 2019:  www.stavbaroku.lk nebo na webových stránkách LK www.kraj-lbc.cz a webových stránkách ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. www.arr-nisa.cz. Celé dění soutěže můžete také sledovat i na Facebooku: Soutěž Karla Hubáčka. 

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři