Architektura / občanské stavby

Navrhněte střední školu. Liberecký kraj vyhlašuje architektonickou soutěž

Liberecký kraj vyhlásil architektonickou soutěž na novou Střední zdravotnickou školu. Foto: CBArchitektura

Liberecký kraj vyhlásil architektonickou soutěž na novostavbu Střední zdravotnické školy s rozšířením Střední odborné školy v Liberci. Jedná se o vůbec první architektonickou soutěž na středoškolskou stavbu od roku 1990.

CBArchitektura , 30. 1. 2024

Zdravotnictví je vnímáno jako perspektivní obor s téměř nulovou nezaměstnaností absolventů a potřeba zdravotnických profesí bude i do budoucna velmi naléhavá. Rozvoj tohoto oboru v rámci Libereckého kraje úzce souvisí jak s rozvojem Krajské nemocnice Liberec, kde v současnosti probíhá výstavba Centra urgentní medicíny, tak s celou řadou dalších zdravotnických a sociálních zařízení. S novými situacemi ve zdravotnictví a s novými nároky na sesterskou i ošetřovatelskou péči vznikají nové požadavky na zdravotnické pracovníky, na jejich odbornost, teoretické znalosti i praktické dovednosti, kterým chce zdravotnická škola v Liberci dostát a připravovat absolventy dle těchto požadavků. Nová budova bude atraktivní pro zájemce o studium zdravotnických oborů, nabídne možnost moderního vzdělávání a komfort pro všechny její uživatele a v neposlední řadě přinese intenzivnější spolupráci se sociálními partnery v kraji.

Pro výstavbu nové budovy byl zvolen areál Střední odborné školy v liberecké části Rochlice, který disponuje dostatečnými rozvojovými plochami. Díky synergii obou vzdělávacích institucí vznikne plnohodnotný středoškolský kampus.

Soutěž je koncipována jako otevřená dvoufázová. V první fázi bude hodnocen především koncept architektonicko-urbanistického řešení, proto součástí odevzdání nejsou žádná perspektivní zobrazení, ale naopak je po vzoru rakouských a švýcarských soutěží požadován jednoduchý fyzický model.

Podané návrhy bude následně hodnotit porota složená ze zástupců kraje a nezávislých odborníků. Předsedou poroty je architekt Tomáš Koumar, partner studia Ehl & Koumar Architekti, držitele České ceny za architekturu 2023. Dalšími nezávislými členy poroty jsou profesoři Zdeněk Jiran a Petr Pelčák, architektky Eva Gabaš Rosenová ze studia Apropos Architects a Petra Kunarová, nebo architekt Ondřej Králík, který je partnerem kanceláře ov architekti. Mezi náhradníky závislé části jsou rovněž architekti Jiří Janďourek a Jakub Chuchlík, kteří jsou členy Komise architektů a urbanistů Rady Libereckého kraje.

Předpokládaná výše investičních nákladů je 630 mil. Kč bez DPH. Na ceny a náhrady výloh je stanovena částka 4,2 mil. Kč. bez DPH a předpokládaná hodnota navazující zakázky na kompletní projektovou dokumentaci je 43 mil. Kč bez DPH.

Všichni zájemci o účast v soutěži jsou zváni na prohlídku místa, která se uskuteční 12. 2. 2024 od 12:00 v areálu Střední odborné školy v Jablonecké ulici. Termín odevzdání návrhů v 1. fázi soutěže je 27. 3. 2024 do 12:00.

Kompletní soutěžní dokumentace: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000858/zakazka/676563

Liberecký kraj soutěž organizuje ve spolupráci s platformou CBArchitektura, která je držitelem ocenění za Výjimečný počin v rámci České ceny za architekturu 2023. Architektonická soutěž je odbornou veřejností vnímána jako vhodný způsob zadání na projekt veřejné stavby a je doporučována vládním dokumentem Politika architektury a stavební kultury ČR.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři