Události / architektonické soutěže

V Lysé nad Labem vyhlásili soutěž na revitalizaci náměstí

Cílem urbanisticko-architektonické soutěže, kterou vyhlásilo 15. července 2016 město Lysá nad Labem, je získat množství návrhů revitalizace a případné dostavby Husova náměstí v Lysé nad Labem, které by z místa vytvořily atraktivní a reprezentativní veřejný prostor.

EARCH.CZ , 19. 7. 2016

Celkové investiční náklady na obnovu hlavního náměstí v Lysé nad Labem se odhadují na 30-40 milionů Kč. Za ně by se mělo vytvořit veřejné prostranství pobytového charakteru, jehož součástí zůstane v potřebné míře i automobilová doprava.

Veřejná urbanisticko-architektonická soutěž pomůže definovat potenciál veřejného prostoru náměstí. Soutěžící musí zvažovat funkční obsah náměstí, zklidnění dopravy, parkování, průjezdnost, obslužnost, pobytové zóny, místa pro setkávání, vhodný mobiliář i zeleň, osvětlení, umístění výtvarného nebo vodního prvku atd. Celý prostor by měl být multifunkční a bezbariérový.

Počítá se také s případným zmenšením rozlohy náměstí, k němuž by došlo, kdyby se navrhla nová zástavba bloku v jeho východní části. „V ideové části soutěžního návrhu lze řešit novou budovu – špalíček – který by žádoucím způsobem zahustil zástavbu města v kontextu poněkud předimenzovaného rozsahu veřejných prostranství a vtiskl by prostoru náměstí intimnější měřítko,“ říká Ing. arch. Jan Ritter, městský architekt Lysé nad Labem. Podoba náměstí by se tak částečně vrátila k jeho původní dimenzi a zároveň by se z něj vyčlenila architektonicky nekvalitní zástavba východní strany, včetně rohového kina. Funkční náplň dostavby by případně měla rozšířit občanskou vybavenost.

Termín odevzdání soutěžních návrhů je stanoven na 31. října 2016. V listopadu zasedne odborná porota, která posoudí všechny soutěžní návrhy, které do té doby město obdrží, a ocení několik nejvhodnějších řešení, jež doporučí k realizaci. Jednomu z oceněných autorským týmů může být v navazujícím jednacím řízení zadáno zpracování dalších stupňů projektové dokumentace.

Členství v porotě přijali architekti Jan Šépka, Jan Líman, Petr Preininger a Pavel Nasadil. Dále se budou hodnocení účastnit zastupitelé města Hynek Fajmon, Petr Eliška, Petr Gregor a starosta města Karel Otava, městský architekt Jan Ritter, dopravní inženýr Marek Mejzr, rozpočtář Miroslav Dubina a přizvání budou též zástupci orgánů památkové péče a životního prostředí. Cena pro vítěze soutěže je stanovena na 120 tisíc Kč, druhá a třetí cena 70 a 50 tisíc Kč.

V průběhu letošního a příštího roku by mělo dojít ke zpracování studie a projektu. „Předpokládaný termín zahájení realizace úprav Husova náměstí je plánován pravděpodobně na rok 2018,“ dodává Ing. Karel Otava, starosta města.

Soutěž má dokonce samostatné webové stránky, podívejte se.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 19. 7. 2016
  • zdroj: * Tisková zpráva

Klíčová slova:

revitalizace náměstí

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři