19. ročník soutěžní přehlídky GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2012

Úterý, 29. Květen 2012 - 2:00
| Napsal:

Prestižní soutěžní přehlídku soudobé české architektury Grand Prix architektů 2012 vypsala Obec architektů spolu s Národní galerií v Praze pod záštitou primátora hl. m. Prahy, Ministerstva kultury, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu, Senátu Parlamentu České republiky a Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Fotoalbum: 

Do letošního ročníku soutěže bylo přihlášeno celkem 71 realizací v těchto šesti kategoriích:

1. Kategorie novostavba


vítězný projekt : GALERIE ZÁVODNÝ, Mikulov na Moravě (Ing. arch. Štěpán Děnge)

2. Kategorie rekonstrukce


vítězný projekt : AREÁL CAFE FARA, Klentnice (Ateliér Štepán s.r.o)

3. Kategorie rodinný dům


vítězný projekt : RD LETY (Studio pha s.r.o.)

4. Kategorie krajinářská architektura a zahradní tvorba


vítězný projekt : PARK CHRPOVÁ, Praha 10 (Šafer Hájek architekti spol.s.r.o.)

5. Kategorie architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře


vítězný projekt : ČERNY ČAJOVY DŮM, Česká Lípa (A1Architects)

6. Kategorie interiér


vítězný projekt : VODAFONE CEC, Praha 10 - Strašnice (IO STUDIO)

Celkové prvenství a cenu Grand Prix architektů 2012 si odnesli autoři projektu:


REVITALIZACE BASTIONU XXXI U BOŽÍCH MUK
, Praha 2 (MCA atelier s.r.o.)

Zpráva ze zasedání poroty

Práce poroty probíhala čtyři dny. První den porota pečlivě prostudovala 71 přihlášených projektů. Z nich 19 postoupilo do užšího výběru. Porota se následně dohodla na obhlídce na místě a navštívila 14 staveb, které postoupily do užšího výběru. S obhlídkou projektů začala porota v Praze již první den porotování. Během druhého a třetího dne navštívila další realizace v Čechách a na Moravě. Čtvrtý den se porota jednohlasně dohodla na udělení hlavní ceny Grand Prix Architektů, zároveň rozhodla o udělení cen i čestných uznání v jednotlivých kategoriích. Nejvíce diskusí porotců při výběru pro udělení cen vyvolala díla v kategoriích interiér a rodinný dům.

Letošní 19. ročník Grand Prix Architektů byl navzdory útlumu ve stavebnictví bohatý na počet a kvalitu přihlášených děl. Oproti předešlým ročníkům bylo více projektů přihlášeno v kategoriích, v nichž byly zastoupeny drobnější a méně investičně náročné stavby. O to zajímavější a zodpovědnější bylo jejich posuzování. Porotování Grand Prix Architektů, prestižní ceny za českou architekturu, bylo podle slov všech zúčastněných porotců pro každého z nich obohacením jak z profesního tak i lidského hlediska.

Členové poroty

ING. ARCH. ANDREA KLIMKO / AK ARCHITECTURE
PŘEDSEDKYNĚ POROTY (Slovensko)

IAN BOGLE, B.ARCH (HONS) M.ARCH / BOGLE ARCHITECTS, BFLS EUROPE
(Velká Británie)

ARCH. MAG.ARCH. PAUL KATZBERGER / AUSTRIA ARCHITECTS
(Rakousko)

MACIEJ HAWRYLAK, PHD
(Polsko)

DOC. PHDR. PETR KRATOCHVÍL, CSC.
(Česká republika)

Archiv předchozích ročníků:

Ročník 2011

Ročník 2010

Ročník 2009

Ročník 2008