Architecture Week Praha 2014 - na co se můžete těšit

Datum konání: 12.10.2014 (Celý den)

Pondělí, 26. Květen 2014 - 0:00
| Napsal:

Osmý ročník mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014 se bude konat v Jiřském klášteře na Pražském hradě a dalších místech v Praze ve dnech od 15. 9. do 12. 10. 2014. Hlavním tématem osmého ročníku bude architektonické dědictví a ikony architektury. Cílem bude představit české i zahraniční veřejnosti domácí i světové architektonické dědictví na příkladech významných osobností architektury, které se v průběhu let staly ikonami své doby.

Fotoalbum: 
Architecture week 2014  - přednášky českých a zahraničních architektů - Arcau architectes, Francie  - projekt Docked, Ambon
Architecture week 2014  - přednášky českých a zahraničních architektů - SPY Arquitectos, Španělsko  - Fakulta umění, universita La Laguna

Program:

1. Komplex výstav Architecture Week Praha 2014

2. Hravý architekt 2014

3. Mezinárodní odborná konference

4. Přednášky českých a zahraničních architektů

5. Architektonický projekt roku 2014

6. Procházky za architekturou

Architecture Week Praha 2014

Cílem letošní výstavy Architektonické dědictví a ikony století je představit české i zahraniční veřejnosti chronologicky architektonické slohy a styly od vzniku architektury do současnosti na příkladech slavných osobností architektury, budov a objektů, které se v průběhu let staly architektonickým ikonami své doby a zařadily se k historickému dědictví moderní a současné architektury. V rámci výstavy se představí také architektonické ikony řady měst z celého světa a architektura osobností světové architektury (výstava bude již tradičně připravována v úzké spolupráci s českými a zahraničními městy, kraji, ministerstvy kultury, velvyslanectvími a kulturními instituty zúčastněných zemí a také ve spolupráci s WHC UNESCO).

Objekty, osobnosti a jednotlivé slohy a styly budou na výstavě prezentovány formou modelů, informačních panelů, multimediální prezentace a filmů, začleněných do jedné časové osy, aby měli návštěvníci možnost vytvořit si přesný obrázek o posloupnosti a návaznostech, kdy a jak které architektonické slohy a styly vznikaly.

V letošním roce by měly být rovněž na výstavě prezentovány současné architektonické a urbanistické projekty a novodobá architektura českých a zahraničních měst.

V rámci festivalu budou samozřejmě probíhat také přednášky českých a zahraničních architektů, vernisáže výstav, konference, dny architektury vybraných zemí, procházky za architekturou a další akce, na které jsou již návštěvníci festivalu za osm let jeho existence zvyklí.

Festival bude opět přínosem pro studenty architektury, kteří budou mít na jednom místě příležitost seznámit se s širokým spektrem architektonických slohů a stylů v souvislosti s nejvýznamnějšími osobnostmi architektonické tvorby, sledovat vlivy výrazných osobností na vývoj a směřování architektury a posoudit možné souvislosti.

Organizátoři: Správa Pražského hradu
Czech Architecture Week

Záštity festivalu: Prezidenta ČR, pana Miloše Zemana
Ministerstva kultury ČR
Ministerstva kultury SR, ministr Marek Maďarič
Velvyslanectví Slovenské republiky, velvyslanec Peter Weiss
Asociace krajů ČR
Moravskoslezský kraj, hejtman Miroslav Novák
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Primátora hlavního města Prahy, Tomáše Hudečka
Starosty městské části Praha 1, Oldřicha Lomeckého

Hravý architekt 2014

Druhý ročník mezinárodního výtvarně-architektonického projektu pro děti 4. a 5. tříd základních škol, konaný v rámci festivalu. V letošním roce se jej zúčastní asi 750–1000 dětí z přibližně 30 měst České republiky a zemí V4 (Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko).

Cílem projektu je přiblížit dětem základních škol adekvátní formou architekturu a začít je vychovávat k jejímu vnímání, poučit je o profesi a práci architekta, vysvětlit jim dále, co je architektonické dědictví, proč je důležité se o ně zajímat a pečovat o ně, přiblížit jim význam kvalitní architektury pro každodenní život, poukázat na propojení mezi různými obory i výtvarným uměním.

Druhý ročník projektu bude rozšířen o edukační (vzdělávací) složku ve formě přípravných přednášek a besed dětí s architekty, nejlépe z jejich měst, případně s vybranými odborníky, kteří dětem jako motivaci nastíní první informace o architektuře, jejím vzniku a tvůrcích. Na základě přednášky se budou děti věnovat výtvarné části projektu.

Nejlepší práce budou představeny v samostatné expozici na výstavě na Pražském hradě. Třídy, které na projektu pracovaly, stráví den na Pražském hradě: ve stanovený den přijedou děti v doprovodu svých pedagogů na Pražský hrad, kde si prohlédnou výstavu Hravý architekt, obdrží dárky od partnerů a organizátorů a ve skupinách se zúčastní připraveného programu a dílen.

Organizátoři projektu chtějí pokračovat v nové tradici každoročních setkání dětí po zahájení nového školního roku na Pražském hradě. Výstava se dále bude prezentovat v dalších zúčastněných městech v ČR i zahraničí.

Tématem výtvarné části projektu bude v roce 2014 architektonický detail a umění v architektuře – výtvarné zpracování umění, spjatého s architekturou (reliéfy, sochy, okenní vitráže, fresky, domovní znamení, chrliče, kašny, fontány, mozaiky, ozdobné prvky a detaily historických objektů – okna, římsy, dveře, štíty).

Záštity projektu: Manželky prezidenta ČR, paní Ivany Zemanové
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, náměstek ministra PhDr. Jindřich Fryč
Ministerstva kultury Slovenské republiky, ministra Marka Maďariče
České komory architektů
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Mezinárodní odborná konference

Mezinárodní odborná konference na téma Současná architektura v historických souvislostech – Správa historické městské krajiny proběhne dne 30. 9. 2014 v rámci festivalu Architecture Week Praha 2014. Konference se bude konat za účasti pozvaných zástupců světové organizace UNESCO, domácích a světových architektů a odborníků na problematiku ochrany památek a architektonického dědictví. Jejich úkolem bude probrat otázky spojené s implementací současné architektury do historického prostředí ve městech, prostřednictvím analýzy nových koncepcí kulturního dědictví a jejich adaptability na historická města, vztah městské krajiny a času, forem a funkcí architektury a urbánní ekonomiky.

Program

Zahájení: TOMÁŠ HUDEČEK, primátor hl. města Prahy
OLDŘICH LOMECKÝ, starosta Městské části Praha 1
Zástupce, Ministerstvo kultury ČR (ministr/náměstkyně PhDr. Anna Matoušková)
Kishore Rao, ředitel WHC UNESCO

Přednášky

1. příspěvek: MA YANSONG (Čína), MAD ARCHITECTS
2. příspěvek: NIKOLAUS GOETZE (Německo), GMP ARCHITEKTEN
3. příspěvek: FRANCESCO BANDARIN (WHC UNESCO)
4. příspěvek: MICHAL TURNER, (WHC UNESCO)
5. příspěvek: ONDŘEJ ŠEFCŮ, NPÚ ČR, územní pracoviště PRAHA
6. příspěvek: Výsledky studentského workshopu NÁPADY PRO KULAŤÁK

Moderuje: PhDr. Jakub Železný

Pozn.: Každý příspěvek bude v délce cca 15-20 min, simultánní překlad do angličtiny.

Vstup pouze pro zvané.

Přednášky českých a zahraničních architektů

V rámci festivalu proběhnou opět přednášky pozvaných známých českých a zahraničních architektů, které se již tradičně těší zájmu studentů a odborné veřejnosti.

51N4E (Belgie)
Baar Baarenfels Architekten (Rakousko)
HHF Architects (Švýcarsko)
JAHN Architects (USA)
Fruto Vivas (Venezuela)
Arcau Architects (Francie)
Stefano Boeri Architects (Itálie)

další v jednání

Soutěž Architektonický projekt roku

2. ročník soutěže o Cenu festivalu Architecture Week Praha za nejlepší architektonický projekt roku, organizovaný společností Czech Architecture Week. Hodnoceny budou přihlášené dosud nerealizované projekty (ve fázi před realizací nebo v průběhu realizace). Projekty zhodnotí mezinárodní sedmičlenná porota složená z architektů a teoretiků architektury.

Procházky za architekturou

Také v letošním roce tradičně proběhnou procházky za architekturou, tentokrát věnované ikonickým osobnostem a budovám pražské architektury. Harmonogram a témata jednotlivých procházek budou k dispozici na internetových stránkách festivalu. V Praze, dne 7. 5. 2014, Festival Architecture Week Praha

Klíčová slova: