Události /

Výstava: Věra a Vladimír Machoninovi 60'/70'

Výběr z díla nejvýraznější manželské dvojice české architektury představí na podzim zlínská galerie v Domě umění v rámci cyklu věnovaného architektuře druhé poloviny 20. století.

EARCH.CZ , 4. 10. 2012

výstava

Název Věra a Vladimír Machoninovi 60'/70'

Kdy

    1. – 9. 12. 2012, denně mimo pondělí od 9 do 17h, ve čtvrtek do 18h

Kde Dům umění ve Zlíně

Vernisáž

    1. v 17h

Kurátoři Pavel Směták a Klára Pučerová

Spolukurátorka Radomíra Sedláková

Kurátorka za KGVUZ Ladislava Horňáková

Název výstavy napovídá, že nejde o komplexní retrospektivu, ale o výběr z díla tohoto manželského a architektonického páru. V práci manželů Machoninových znamenají 60. a 70. léta vrcholné období. Budovy, které tehdy vznikly, ukazuje výstava na dobových fotografiích, aby návštěvníci mohli srovnat jejich původní a současnou podobu. Jednotlivé realizace jsou představeny ve své úplnosti, včetně původních interiérů a autorského nábytku. Impulsem k uspořádání výstavy byl právě stav objektů projektovaných Machoninovými po více než třicetiletém provozu, kdy jim v četných případech uškodily rekonstrukce.

Věra (1928) a Vladimír (1920 – 1990) Machoninovi studovali po válce. Své první domy, například kulturní dům v Jihlavě, který dnes hostí festival dokumentárních filmů, navrhovali v době diktovaného historismu, tzv. socialistického realismu. Změnu přinesl až konec padesátých let. Machoninovi patřili spolu s Karlem Pragerem, Karlem Filsakem, manželi Šrámkovými a dalšími k nové silné generaci architektů. Při utváření vlastního stylu vycházeli i ze znalosti světové architektury té doby, podpořené cestami na Západ. Inspirovala je brutalistní díla pozdního Le Corbusiera, Louise Kahna a ocelový brutalismus Jamese Stirlinga. Všichni byli také orientováni k architektuře, soustředěné na materiálové a konstrukční inovace. Manžele Machoninovy zajímalo utváření prostoru. Architekturu lehkých nosných struktur a kovových plášťů kombinovali s plasticky tvarovaným betonem. Efekt zvolených materiálů a jejich vzájemná součinnost byla pro ně zásadní, podobně jako dotaženost staveb, které koncipovali včetně interiérů do posledního detailu. Projektovali především v nelehkých a dodnes mnohdy kontroverzně nahlížených šedesátých a sedmdesátých letech. Československá architektura z tohoto období bývá často onálepkována adjektivy normalizační či komunistická. Jejich stavby ovšem vznikaly navzdory zavedených představám o tom, jak by měla socialistická architektura vypadat. Svoji snad nejznámější stavbu – obchodní dům Kotva – koncipovali ne jako oslavu stávající společnosti, ale jako svébytnou a unikátní budovu s řadou stavebních inovací. Také jejich další realizace - hotelový komplex Thermal v Karlových Varech, Dům bytové kultury v Praze nebo budova českého velvyslanectví v Berlíně - byly ukotveny v evropském architektonickém kontextu a navazují na dobové tendence pozdní moderny. Přes evropské inspirační vlivy, odklánějící se od přikázané orientace, je brutalistní tvorba Machoninových specifická a autentická, se silným a odvážným rukopisem. Nejvýznamnější projekty vytvořili Machoninovi v ateliéru Alfa na konci 60. let, který Vladimír Machonin vedl. Zvítězili v několika veřejných architektonických soutěžích, k realizaci staveb podle jejich návrhů však došlo až v období, kdy manželé měli omezenou jak architektonickou, tak publikační činnost, protože nepodepsali souhlas se sovětskou okupací.

Výrazných manželských tvůrčích párů není v dějinách naší architektury mnoho. Také často nenajdeme těsně vedle sebe realizace dvou architektek - matky a dcery. Věra Machoninová a Pavla Kordovská koncipovaly v rozpětí téměř dvou desetiletí prostor Budějovického náměstí v Praze. Věra Machoninová je autorkou urbanistického generelu náměstí, stanice metra Budějovická a Domu bytové kultury. Navrhla zde také dvě administrativní budovy. Na jejich místě realizovala dcera Pavla s manželem Petrem Kordovským bankovní budovy s vlastním, rozhodně neopisujícím rukopisem. Zároveň však s maximálním možným respektem k původnímu hmotovému řešení rodičů. Většina prací manželů Machoninových zůstala pouze v soutěžních projektech. Realizovaných návrhů není mnoho, zato jsou nepřehlédnutelné. Dnes, s odstupem několika desetiletí, je šance překonat tehdejší přepolitizované vnímání architektury. Spolu s ateliéry Pragera, Filsaka či s libereckým Sialem představuje jejich tvorba fenomén české architektury druhé poloviny 20. století, na který se zatím nepodařilo kvalitou navázat.

Vystaveny jsou originály a reprodukce dobových i současných fotografií, plánů, kreseb, připravena je projekce, soutěžní model lázeňského areálu v Karlových Varech, model obchodního domu Kotva a několik cenných kusů originálního nábytku z interiérů Thermalu a DBK. Výstava tak poskytuje komplexní pohled na tvorbu architektů, kteří vynikali svým inovativním přístupem k technologiím, materiálům i k provázanosti řešení interiéru s exteriérem. Na svých dílech spolupracovali s významnými umělci a dotvářeli tak každý detail od osvětlení, přes nábytek až po ubrusy a nádobí.

Katalog výstavy vyšel v česko-anglické verzi a ukazuje přes 200 reprodukcí, eseje věnované tvorbě Machoninových, soupis díla, bibliografii a rozhovor s Věrou Machoninovou.

Doba a místo konání výstavy:

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 11. 10. – 9. 12. 2012 (Galerie Jaroslava Fragnera, Praha, 22. 12. 2010 – 5. 2. 2011)

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři