Architektura osmičkových roků: cyklus o architektuře a společnosti Plzně zahájí přednáška o roce 1918

Datum konání: 10.10.2018, 18:00

Středa, 10. Říjen 2018 - 0:10
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

První část přednáškové série koncipované jako soubor „řezů“ architekturou i společností v době zásadních změn společenského uspořádání se uskuteční na půdě Střední průmyslové školy stavební Plzeň. V dílu soustředěném na období kolem roku 1918 a vzniku Československa vystoupí historik Tomáš Bernhardt a architekt a historik architektury Petr Klíma.

Budova české státní průmyslové školy (1915–1920), 20. léta 20. st, Ladislav Skřivánek. Archiv města Plzně
Fotoalbum: 

Tomáš Bernhardt z Národopisného muzea Plzeňska, resp. národopisného oddělení ZČM v Plzni ve svém příspěvku přiblíží vývoj Plzně přibližně od poloviny 19. století až do vzniku Československa. V těchto stručných „obecných dějinách“ města nastíní společenské, kulturní i prostorové proměny, kterými Plzeň v tomto období prošla.

Petr Klíma z pořádajícího spolku Pěstuj prostor pak představí architektonické milieu v Plzni v období mezi fin de siècle a dvacátými lety 20. století. Pokusí se přitom zasadit místní situaci včetně klíčových osobností, významných realizací a urbanistických principů do širšího kontextu dění v českých zemích.

Již od 17:15 hodin se bude konat komentovaná prohlídka budovy průmyslové školy, navržené Ladislavem Skřivánkem. Vznik objektu (1915–1920) spadá právě do období vzniku samostatného státu. 

Vstupné na akci je 50,- Kč, vstupenky budou k dispozici na místě a v předprodeji. Komentovaná prohlídka je zdarma.

Cyklus připravuje spolek Pěstuj prostor za podpory města Plzně, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury ČR a Nadace české architektury. Chce jím podporovat a rozvíjet zájem místní odborné i širší veřejnosti o architekturu a vystavěné i krajinné prostředí města.

Aktualizované informace k dispozici ve facebookové události.