P

Pěstuj prostor

Životopisné údaje (bio):

Téma veřejného prostoru, architektury a urbanismu bylo dlouhodobě vnímáno zástupci veřejné správy, odborníky i veřejností jako potřebná a nedostatečně rozvíjená součást plzeňského kulturního prostředí – tj. takového prostředí, v němž sdílené kulturní hodnoty úzce souvisejí s kvalitou fyzického prostoru i aktivní rolí veřejnosti. Právě možnost občanů podílet se na formování veřejného prostoru a zároveň i péči o něj, spjatá se samotnou podstatou demokracie, nejen kultivuje vystavěné prostředí, ale rovněž prohlubuje sociální vazby a přispívá ke kulturní vyspělosti společnosti.

Související články

Generální partner
Hlavní partneři