Ivan Koleček: Vnímání prostoru

Datum konání: 29.05.2015, 18:00

Pondělí, 27. Duben 2015 - 13:47
| Napsal:

Galerie Architektury Brno představí dílo dalšího významného architekta, tentokrát českého původu – Ivana Kolečka.

Ivan Koleček: Vnímání prostoru

„Architektura musí najít odpověď k vyváženému uspokojení všech pěti smyslů člověka. Nemůže řešit jen teoretickou a funkcionální roli architektury. Musí odpovědět na pět smyslů, které definují naší existenci. Tato role zůstává její hlavní úlohou v dnešním vývoji světa.”

Ivan Koleček

„Moderní architektura měla v sobě od svého zrodu zakódovánu víru v racionální podstatu nové éry, ve vědecký a technický pokrok, který umožňuje nejen rozvíjet zcela nové architektonické formy, ale i řešit základní problémy lidské společnosti. Někdy pak končila suchopárnou věcností nebo chladnou geometrií forem. A přestože důraz na emocionální působení architektonického díla se jako protiváha snažil prosazovat se stejnou naléhavostí jako přístup racionální, řada tendencí a tlaků i mimo oblast vlastní architektury vedla a vede k výraznému ochuzení vystavěného prostředí – k ochuzení, jež ho zbavuje právě oněch kvalit rezonujících s hlubšími vrstvami lidského vnímání světa. Racionální kalkul v architektuře – ať již motivovaný technicistním přístupem nebo pragmatickým komerčním zájmem – totiž stěží může postihnout to, co je neměřitelné, ale přesto zásadně podmiňuje celkovou pohodu vystavěného prostředí: modulace světla odrážejícího se vždy odlišně od různých povrchů, ozvěny kroků po podlaze, vůně dřeva, hladkost a chlad mosazné kliky, to všechno jsou kvality utvářející silnou a člověka oslovující atmosféru stavby… Prostřednictvím stavby si i my uvědomujeme zázračnost světa s jeho barvami, světly a stíny, zvuky a vůněmi. Ale architektura nám k tomu musí poskytnout příležitost tím, že s těmito kvalitami vědomě pracuje, že vedle rozumného zvládnutí konstrukcí, dispozic, atd, používá elementy probouzející naše smysly jako svůj výchozí materiál. Velcí architekti moderny jako třeba Wright či Aalto takto – ať programově či intuitivně – pracovali. A také v současné architektuře sledují architekti jako například Peter Zumthor, Juhani Pallasmaa, Steven Holl a mnozí další podobné cíle svou tvorbou i teoretickými úvahami. A do stejného proudu architektonického myšlení patří i téma této výstavy koncipované architektem Ivanem Kolečkem, které se jako programové krédo promítá i do jeho vlastní tvorby a pedagogického působení.”

Petr Kratochvíl

Výstava bude zahájena za osobní účasti architekta Ivana Kolečka a teoretika Petra Kratochvíla ve středu 29. dubna 2015 v 18.00 hodin v prostorách Galerie Architektury Brno.

Součástí programu výstavy je přednáška Ivana Kolečka, která se uskuteční před vernisáží dne 29. dubna 2015 v prostorách auly A310 Fakulty architektury VUT v Brně v 15.00 hodin.

Výstava bude otevřena denně od 10. do 18. hodin do 29. května 2015.

Pořadatel/ Galerie Architektury Brno
Spolupořadatel/ Galerie Jaroslava Frágnera, Ivan Koleček
Koncepce/ Ivan Koleček
Spolupráce/ Lucie Datinská, Jiří Kolomazník, Jana Závodná
Úvodní esej/ Petr Kratochvíl
Obrazové materiály/ Jean–Philippe Daulte, Ivan Koleček, Filip Šlapal
Video/ Julie Sando
Grafická úprava/ František Dlabáč

GALERIE ARCHITEKTURY BRNO
/// GALLERY OF ARCHITECTURE BRNO
Starobrněnská 18, Brno CZ 602 00
www.galeriearchitektury.cz