Události /

Dům nad domem, město nad městem | Vize Karla Pragera

V roce 1966 vytvořil Karel Prager svůj první návrh domu nad domem a nad budovou bývalé burzy byla vystavěna mostní konstrukce s kancelářemi pro poslance Federálního shromáždění. Nyní zde sídlí Národní muzeum.

Centre for Central European Architecture , 4. 3. 2011

Centrum pro středoevropskou architekturu (CCEA) ve spolupráci s Národním Muzeem uvede od 25. února do 17. dubna 2011 výstavu, která představuje nejen historii budovy, ale hlavně práci Karla Pragera a jeho zájem o makrostruktury. Přišel nejen s návrhem domu nad domem, ale také města nad městem.

Deset let po smrti jednoho z nejvýznamnějších architektů Československa CCEA a Národní muzeum poprvé představí zájem tohoto architekta o makrostruktury. Budova bývalého Federálního shromáždění – dům nad domem – se stala impulsem pro architektovu vizi města nad městem, které se věnoval od sedmdesátých let. Za počáteční impuls k Pragerově velkolepé prostorové koncepci přestavby Prahy je považována jeho realizace budovy Federálního shromáždění, nyní nové budovy Národního muzea. Je symbolem své doby, často nenáviděná a zároveň nepoznaná. V roce 2000 byla prohlášena za kulturní památku. Její technická vyspělost je vzhledem k dobovým a politickým okolnostem pozoruhodná. Konstrukční i architektonickou kvalitou je budova výrazná v celosvětovém měřítku. Pragerův návrh z roku 1966 reflektoval požadavek na možnost transformace budovy pro kulturní účely, ale její výtvarná koncepce byla po událostech v roce 1968 změněna. Některé z modelů původní exteriérové výzdoby, např. soch od M. Chlupáče, R. Uhra, O. Zoubka nebo originál mobilní plastiky L. Novotného, je možné spatřit na připravené výstavě.

Karel Prager vybudoval Federální shromáždění jako dům nad domem. Tento princip následně rozšířil na město nad městem, kdy za pomoci mostních konstrukcí navrhoval makrostruktury – růst města do třetí dimenze oproti jeho rozšiřování do okolní krajiny. Inspirací mu byly idealistické vize Yony Friedmanna z konce 50. let, stejně jako vize japonských metabolitů 60. let. Na rozdíl od nich však předpokládal, že svou vizi dotáhne až do skutečné realizace.

Substruktura

Flexibilní část v konstrukci představovaly vyměnitelné buňky – např. byty, administrativa, kultura nebo sport, které prostorově reagovaly na přání a potřeby obyvatel. V období 70. let, kdy byla panelová výstavba sídlišť již v plném proudu, je jakákoliv variabilita podle přání zákazníka jen těžko představitelná. Jedná se však o studii k experimentální bytové zástavbě, kterou stát podporoval z důvodu řešení sociálních a urbanistických problémů. Pragerova vize města nad městem je projektem, který sice nebyl realizován, ale přesto ještě dnes vzbuzuje pozornost svou velkolepostí a velkorysostí. Bezpochyby patří k významným světovým projektům makrostruktur, které představují tendenci architektury 60. a 70. let 20. století.

V 90. letech začala budova Federálního shromáždění sloužit jako sídlo Rádia Svobodná Evropa, které zde působilo do roku 2009, kdy objekt převzalo Národní muzeum. Téměř po čtyřiceti letech se tak budova otevřela veřejnosti, aby došlo k naplnění její původní kulturní funkce.

Návštěvníci výstavy se mohou těšit na reprodukce materiálů k výstavbě Federálního shromáždění, počítačové animace modelu této budovy, filmové projekce, originální modely a plány k Experimentální bytové výstavbě v Praze ze 70. let 20. století, interaktivní 3D model makrostruktur a mnoho dalšího. „Největším exponátem je bezpochyby budova samotná. Pro návštěvníky jsou proto připraveny její prohlídky a přednášky o její historii a stavbě,“ říká ředitel Národního muzea Michal Lukeš. „Když Vladimír 518 otevřel téma Karel Prager, byl jsem si jistý, že to bude pro architektonickou veřejnost téma číslo jedna, a že skrze architekturu lze dojít k sebereflexi společnosti. Bohužel největší kritikové se vůbec neozvali. Položil jsem si tedy otázku, zda je opravdu v naší povaze, že nejsme schopni akceptovat ty, se kterými nesdílíme stejný pohled na svět ani po jejich smrti. Výstava Město nad městem – vize Karla Pragera nemá za cíl rehabilitovat tuto komplexní osobnost. Je výzvou soudobým architektům nebo chcete-li kritikům, je výzvou ke konfrontaci soudobých vizí s vizemi Karla Pragera,“ vysvětluje Igor Kovačević, statutární zástupce Centre for Central European Architecture, a Lukeš doplňuje: „Přijďte a udělejte si sami názor na naši novou budovu, na jednu z nejdiskutovanějších budov v Praze.“

výstava

kdy

    1. – 17. 4. 2011

kde Nová budova Národního muzea

organizátor Centre for Central European Architecture (CCEA)

spoluorganizátor Národní muzeum

kurátor CCEA - Lenka Lednická a Yvette Vašourková

konzultant výstavy Radomíra Sedláková

architektura výstavy MOBA studio s.r.o.

grafický design The Bestseller Creative Platform a Anymade Studio

více informací www.nm.cz, www.ccea.cz

Karel Prager

24. 8. 1923 – 31. 5. 2001

Po ukončení studia architektury na ČVUT působil ve Stavoprojektu. V roce 1967 se stal spoluzakladatelem Sdružení projektových ateliérů a ředitelem ateliéru Gama, kde působil až do roku 1989. Po revoluci se ateliér Gama osamostatnil a Karel Prager jej vedl až do své smrti. Architektonické studio Gama tvoří a projektuje dodnes. Karel Prager se svým týmem navrhl a postavil celkem 22 staveb. Vedle Federálního shromáždění patří mezi nejvýznamnější realizace Nová scéna Národního divadla v Praze, Ústav makromolekulární chemie v Praze, budovy Výstavby hl. m. Prahy (dnes Útvar rozvoje hl. m. Prahy) pod Emauzy v Praze a Komerční banka v Praze na Smíchově.

Doprovodný program

Diskuse – promítání filmu – prohlídky budovy s jejími autory

každou středu v nové budově Národního muzea

9.3.

  18:00 diskuze Sdružení projektových ateliérů hosté: Miroslav Masák, Zdeněk Rothbauer moderátor: Igor Kovačević CCEA místnost č. 274

  19:30 promítání filmu Přestavba budovy Národního shromáždění (1968) Prager Café restaurant

16.3.

  17:30 prohlídka s projektantem nástavby Pavlem Čajkou

  18:00 diskuse Konstrukce budovy dřívějšího Federálního shromáždění a patenty ateliéru Gama hosté: Miloslav Pavlík, Pavel Čajka moderátor: Radomíra Sedláková místnost č. 274

23.3.

  18:00 diskuse Makrostruktury hosté: Miloslav Pavlík, Zbyšek Stýblo, Martin Pánek moderátor: Yvette Vašourková CCEA místnost č. 274

30.3.

  17:30 prohlídka s autorem interiéru Jiřím Tesaříkem

  18:00 diskuse Výtvarná koncepce budovy bývalého Federálního shromáždění hosté: Jiří Tesařík, Jiří Šetlík moderátor: Lenka Lednická CCEA místnost č. 274

6.4.

  18:00 promítání filmu Přestavba budovy Národního shromáždění (1968) místnost č. 274

objednávky na janeckova@ccea.cz, tel. 222 222 521

Kurátorské prohlídky po výstavě

v sobotu 12.3. a 16.4. v 16:00 objednávky na janeckova@ccea.cz, tel. 222 222 521

Procházky po budovách Karla Pragera

19.3.

  14:00 Ústav makromolekulární chemie Akademie věd ČR prohlídku povede Miloslav Pavlík adresa: Heyrovského nám.2, Praha 6

  16:00 Rudolfinum - rekonstrukce prohlídku povede Radomíra Sedláková adresa: Alšovo nábřeží 12, Praha 1

26.3.

  18:00 Nová scéna Národního divadla prohlídku povede Richard Biegel adresa: Národní 4, Praha 1 v rámci prohlídky prezentace knihy Nová scéna Národního divadla

2.4.

  16:00 Útvar rozvoje hl.m.Prahy prohlídku povedou architekti, kteří pracovali nebo pracují v těchto „Pragerových kostkách“ adresa: Vyšehradská 57, Praha 2

sraz před budovou

objednávky na janeckova@ccea.cz, tel. 222 222 521

Rozšíření prohlídek nové budovy Národního muzea

pondělí 15:30 středa 10:10 a 16:00 čtvrtek 15:30 sobota a neděle na objednání, minimálně 5 účastníků začátek u pokladny, prohlídky v češtině s anglickým překladem objednávky na vzdelavani@nm.cz, tel. 22 44 97 443 a 22 44 97 444

více informací o programu na www.ccea.cz, www.nm.cz (změna programu vyhrazena) Sledujte také doprovodný program pro děti.

Centre for Central European Architecture CCEA

CCEA je prostor pro výzkum a alternativy v architektonické osvětě. Ve své činnosti přibližujeme médium soudobé architektury odborné a široké veřejnosti. V průzkumech na teoreticko-praktické bázi se prolíná architektura s jinými humanitními a uměleckými obory.

Své poslání nevidíme v pouhé popularizaci architektury, ale především ve formulování architektonické identity prostoru, ve kterém žijeme.

Projekty 2011

Město nad městem - Vize Karel Prager

Výstava Výstava věnovaná dílu Karla Pragera s důrazem na jeho nejvýznamnější a stavbu, budovu bývalého Federálního shromáždění dnes novou budovu Národního Muzea, a navazující vize pro Prahu města nad městem, kterým se věnoval v 60 – 80. letech. Výstava se uskuteční přímo v prostorách této stavby. Termín: únor 2011 – březen 2011

Convering Territories

Výzkum, výstava Centre for Central European Architecture je jedním ze tří partnerů koordinátora projektu EFAP. Projekt probíhá současné v Praze, Paříží a Dublinu. Každý z partnerů vybral jeden konkrétní problém sužující jeho metropoli. Tento problém je v rámci projektu řešen jedním ze tří vybraných architektonických týmů. Pro Prahu byl vybrán ateliér Elastik & MAT Studio (Nizozemí), který řeší problematiku hranice Prahy 1 s okolními čtvrtěmi v linii pražské magistrály. Termín: 2010 - 2011, 2. prezentace před komisí městské části Praha1, zástupci Prahy 2, 4 a 8 proběhne 29.03. 2011

Go Home II, III

Publikace Go Home je průvodce po pražské architektuře z druhé poloviny 20. století a z 1. dekády 21. století. Průvodce chce změnit vnímání Prahy jako města jehož hlavní a jediná hodnota spočívá v historické architektuře. Go Home vyjde v několika dílech, každý díl bude obsahovat jednu vycházkovou trasu po 8 moderních pražských stavbách. Název Go Home vyjadřuje skutečnost, že každá trasa vyjde a skončí ve stejném místě. Termín: Go Home II - červen 2011, GoHome IV - prosinec 2011

Acupunctural Urbanism

Výzkum, performance, happening Drobné zásahy do městského organismu jejichž cílem je zkulturnit prostředí, změnit každodenní fungování místa, změnit vztah občanů k jejich prostředí. Projekt bude zaměřen na oblast živelně rostoucích suburbií, tzv. urban sprawl, kde se konkrétně bude věnovat problematice vztahu k okolní krajině, k metropoli, sociální homogenitě obyvatel a hrozbě sociální segregace společnosti. Termín: 2011- 2012

Všech 10 pohromadě - ohlédnutí a připomenutí 10 let činnosti CCEA

Výstava přednášky, workshop Projekt má formou výstavy, přednášek, diskusí a workshopů připomenout 10 let činnosti Centre for Central European Architecture (CCEA). V rámci Probuzených projektů budou připomenuty realizované výzkumné projekty a představeny jejich výsledky a dopady na českou architektonickou a urbanistickou scénu. Projekt bude realizován v nových prostorách CCEA na adrese Karolíny Světlé 31, Praha 1. Termín: červen 2011

Architektura pro školy, školy pro architekturu

Vzdělávání Projekt reaguje na podmínky vzdělávání v oblasti architektury na středních uměleckých školách a gymnáziích. Často nerozumíme prostředí, v kterém žijeme. Nevíme jak bychom mohli i my přispět k jeho zlepšení. Kritizujeme ho, aniž bychom dokázali hlouběji a nestranně ohodnotit jeho klady a zápory. Na přednáškách budou nejen studenti, ale i pedagogové, kteří s námi budou plně spolupracovat na vytváření edukačních osnov, tím zaručíme, že architektura bude i po ukončení projektu na školách neustále přítomna. Termín: leden – červen 2011, září – prosinec 2011, leden – červen 2012

Obchodní domy - tucet z pozdních šedesátých tehdy a dnes

Výstava Projekt je zaměřen na obnovu kulturního povědomí o hodnotách české architektury 60. a 70. let 20. století, tak jak jsou zachyceny v objektech dvanácti nejvýznamnějších obchodních domů, jejichž geneze spadá do daného období a jež sehrály ve vývoji české architektury druhé poloviny 20. století nezastupitelnou roli. Součástí záměru je také analýza poválečných obchodních domů coby typologického druhu i společenského fenoménu a vlny jejich výstavby v exponovaném období závěru „zlatých šedesátých let“ a nastupující normalizace. Termín: Září 2011

Jeden dlouhý rozhovor – Zdeněk Kuna

Výstava Zdeněk Kuna (*1926) - po ukončení studií na ČVUT v Praze v roce 1950 pracoval ve Stavoprojektu, jehož byl (již pod změněným názvem Krajský projektový ústav) později ředitelem. Zdeněk Kuna tak nejen pronikl do problematiky řízení podniku, ale díky svému širokému záběru se stal autorem významných projektů jako je budova Strojimportu, Omnipolu a Motokovu v Praze nebo Československého obchodního zastupitelství v Miláně. Osmnáct let působil jako vysokoškolský pedagog na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Projekční praxi se věnoval dále i po roce 1989. Termín: Listopad – Prosinec 2011

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři