Poznejte Norsko. V GJF na konci února startuje výstava Artscape Norway

Datum konání: 03.04.2016 (Celý den)

Úterý, 26. Leden 2016 - 8:02
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Mezinárodní projekt, jenž pomocí média fotografie, dokumentu a videoartu představí výtvarné aspekty uměleckých děl a drobné architektury, které se staly součástí norské krajiny a veřejného prostoru. Vernisáž a premiéra dokumentu již 18. února v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze.

Artscape Norway - Ersfjordstranda, Tupelo arkitektur, turistická trasa: Senja, lokalita: Ersfjorden, 2014 - foto © Filip Šlapal
Fotoalbum: 

Kdy: 18. února 2016 od 18:30
Kde: Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské náměstí 5a, Praha 1

Výstava prezentuje ojedinělou koncepci využití současné umělecké tvorby pro zpřístupnění výjimečných lokalit na území Norska formou citlivého dialogu umělce a přírody, návštěvníka a krajiny; architektura či artefakty se zde stávají součástí přírody. Projekt vznikal jako putování za těmito uměleckými počiny po celém Norsku a zprostředkovává možnost jiného pohledu na krajinu a veřejná prostranství. Kontinuální péče Norského království o kulturní krajinu a veřejný prostor prostřednictvím unikátních site specific počinů je fenoménem, který zkvalitňuje život místním komunitám a fascinuje zahraniční návštěvníky. Výstavu v březnu doprovodí rovněž publikace, konference a workshop s norskými odborníky.

Facebook event zde.

Harmonogram

  • 18. 2. 2016 v 11 hodin v Galerii Jaroslava Fragnera tisková konference
  • 18. 2. 2016 zahájení výstavy v Galerii Jaroslava Fragnera a premiéra filmu v Kinu Ponrepo, registrace diváků na premiéru bude včas oznámena
  • 19. 2. – 3. 4. 2016 výstava v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze
  • 14. 3. 2016 konference v Památníku na Vítkově v Praze-Žižkově; přednášející: čeští a norští experti, registrace účastníků bude včas oznámena
  • 15.–16. 3. 2016 workshop; povedou jej čeští a norští experti, registrace účastníků bude včas oznámena

duben 2016 - výstava v Galerii Architektury v Brně

Projekt je financován z Fondu EHP, program CZ 06 – kulturní dědictví a současné umění. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. nebo: Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.