Rožnov vypsal soutěž (nejen) na dostavbu knihovny

Datum konání: 25.10.2016, 14:00

Středa, 27. Červenec 2016 - 11:18
| Napsal: | Zdroj: Oficiální web města Rožnov pod Radhoštěm, web ČKA

Město Rožnov pod Radhoštěm vypsalo architektonickou soutěž na dostavbu městské knihovny. Aby toho ale nebylo málo, bude město brzo vyhlašovat soutěž také na přestavbu kulturního centra a na podzim se ještě chystá soutěž na revitalizaci rožnovského historického centra.

Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, současný stav – foto © MÚ Rožnov pod Radhoštěm
Fotoalbum: 

Přístavba knihovny

Přístavba knihovny řeší ve stávající lokalitě doplnění prostor tak, aby knihovna mohla plnit svou funkci výpůjční i komunitní. Mělo by dojít k rozšíření stávajících ploch – zvětšení oddělení pro děti i pro dospělé (více místa pro knihy i čtenáře), k přestěhování depozitáře z Pasek, ke vzniku kapacitnějšího přednáškového sálu (nyní podkroví) pro programy pro děti i dospělé. Projekt „dostavby“ bude řešit využití stávající budovy a vznik nových prostor, které mohou na pozemku stát samostatně, případně mohou být se stávající budovou propojeny. Dostavbou knihovny a její bezbariérovostí bude naplněn záměr z devadesátých let, investice je směřována do vzdělání a komunitního života.

Více informací k probíhající soutěži najdete na stránkách ČKA.

Kulturní centrum

Záměrem vybudování kulturního centra se rok zabývala pracovní skupina složená s odborníků na kulturu, dotace, marketing, finance a další. Skupina navštívila řadu jiných kulturních center (Uherský Brod, Vsetín, Valašské Meziříčí, Zašová, Frýdlant nad Ostravicí). Provedla posouzení jaké prostory pro kulturu nejzásadněji chybí a navrhla několik variant. Chybějící prostory pro kulturu jsou: velký víceúčelový sál s kapacitou 350 osob k sezení, malý sál s kapacitou 120 míst sloužící primárně jako kinosál a pak prostor pro klubovou scénu. Vhodné je do tohoto zařízení umístit také zázemí pro T klub kulturní agenturu. Jako nejlepší lokalita v Rožnově je vybrán prostor, kde je v současnosti umístěno kino Panorama.

Od doby výstupů pracovní skupiny byla řešena možnost umístnění klubové scény mimo kulturní centrum v jiných prostorech. Proto je v návrhu pro veřejné projednání a zadání architektonické studie: a) velký sál pro 350 osob, b) malý sál pro 120 osob – primárně kino a zázemí TKA.

Soutěž by měla být vypsána v následujících dnech a týdnech.

Revitalizace historického centra

Předmětem soutěže bude zpracování návrhu prostorového a funkčního řešení centra města Rožnov pod Radhoštěm, včetně přilehlého parku a včetně dopravního řešení ve vymezeném řešeném území v Rožnově pod Radhoštěm. Návrh bude řešen ve dvou (event. více) na sobě stavebně a realizačně nezávislých etapách tvořících ve výsledku jeden kompaktní celek.

Vyhlášení této soutěže proběhne pravděpodobně v druhé půli listopadu letošního roku.