Třetí ročník odborné konference BIM ve stavebnictví 2017 začíná již zítra!

Datum konání: 24.05.2017 (Celý den) - 25.05.2017 (Celý den)

Úterý, 23. Květen 2017 - 12:00
| Napsal: | Zdroj: tisková zpráva
Přední čeští odborníci budou diskutovat na téma inovací ve stavebnictví, představí současný stav i nejnovější trendy, které se ve stavebnictví postupně uplatňují. Konference proběhne ve dnech 24. a 25. května 2017 v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v Praze. Její součástí bude také Miniexpo: Technologie a produkty pro uplatnění BIM. Hlavními tématy diskuzí budou možnosti digitalizace postupů procesu výstavby, metodika BIM jako jeden z akcelerátorů změn na cestě ke Stavebnictví 4.0.
Odborná konference BIM ve stavebnictví začíná již zítra!
Fotoalbum: 

Organizátoři si za hlavní téma letošní konference zvolili metodiku BIM jako nástroj průmyslové revoluce 4.0 v ČR. Na konferenci proto zazní žhavá témata, jakými jsou současný stav přípravy koncepce pro zavedení BIM v ČR vznikající pod taktovkou Ministerstva průmyslu a obchodu. Účastníky konference také zcela jistě zaujme nevyhnutelnost celkové digitalizace oboru stavebnictví a s tím stále více se prosazující termín Stavebnictví 4.0. Dnes snad již málokoho překvapí skutečnost, že BIM znamená především změnu procesů a profesí v přípravě a realizaci staveb nebo, že na změny ve stavebnictví je potřeba nahlížet v širším kontextu, s čímž bezesporu souvisí témata jako GIS či problematika Smart Cities zasazená do kontextu využití metodiky BIM.

A protože témata nastolená řečníky v plenární části nejsou jen snové vize a představy, ale také témata aplikovaná již s úspěchem v praxi, podělí se o ně řečníci i účastníci konference na workshopech. Hlavními tématy budou:                                    

  • Tvorba výrobkových databází, jejich užití a jejich standardizace
  • BIM ve vzdělávání a vědecko-výzkumné činnosti studentů na vysokých školách
  • Vzdělávání středoškolské mládeže aneb od Minecraftu k BIM a dál
  • Dokumentace provedení stavby v BIM. Základ pro facility management?
  • Veřejná zakázka a BIM

V rámci konference bude probíhat již tradičně výstava Miniexpo: Technologie pro BIM. Cílem této expozice je ukázat návštěvníkům konference možnosti a využití technologií ve správě, realizaci a přípravě stavby. Výstava bude přístupná jak účastníkům probíhající konference, tak
i ostatní odborné veřejnosti, kterou zajímá zavádění inovací do stavebnictví.

Konference BIM ve stavebnictví 2017 se uskuteční ve dnech 24. a 25. května 2017 v konferenčních prostorách domu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v Praze na Václavském náměstí. Aktuální informace o konferenci s kompletním programem naleznete na stránkách www.BIMkonference.cz.

Konferenci pořádá Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ve spolupráci se SIA ČR – Radou výstavby, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, asociací IFMA CZ a Odbornou radou pro BIM. Dvoudenní akce se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva dopravy ČR. Záštitu akci poskytl také předseda Svazu Měst a obcí České republiky Mgr. František Lukl, MPA.

BIM ve stavebnictví 2017

3. celostátní konference

středa a čtvrtek 24. a 25. května 2017 od 9 do 17 hodin

Místo konání
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské náměstí 31
Praha 1

Registrace a vstupenky
Standardní vložné
On-line registrační formulář


Doprovodný program
Miniexpo: Technologie pro BIM
Přihláška pro vystavovatele, pro členy CzBIM 20% sleva.
On-line registrace: http://eepurl.com/bYGYiP

Klíčová slova: