Vyhlášení výsledků architektonické soutěže CEMEX Betonový dům

Datum konání: 28.11.2011 (Celý den)

Pátek, 2. Prosinec 2011 - 1:00
| Napsal:

Ve večerních hodinách posledního listopadového pondělka se na půdě Fakulty stavební ČVUT v Praze uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže CEMEX Betonový dům, která řešila lokalitu Masarykovy čtvrti v Praze Troja.

Fotoalbum: 

Tím byl oficiálně zakončen první ročník festivalu ARCH FOR PEOPLE, jehož hlavní součástí byla právě tato soutěž. Za účasti starosty MČ Praha Troja Tomáše Drdáckého, zástupců vlastníků pozemků, generálního ředitele společnosti CEMEX Petera Dajka, mnoha dalších hostů a samozřejmě i účastníků soutěže byly výhercům slavnostně předány ceny.

Čestné uznání za urbanistický přínos

To bylo uděleno dvěma skupinám. Tým číslo 21 ve složení Martin Sládek a Janica Šipulová byl vybrán díky: „Velmi zajímavý způsob, jak napojit domy na přístupovou cestu. Vážíme si citlivého řešení k parcelám – konstrukční schéma minimalizuje destrukci zahrad a měřítko daného návrhu ve vztahu k parcelám.” (Felipe Artengo Rufino, hlavní lektor workshopu - I. kola soutěže a porotce soutěže)

Druhou oceněnou skupinou byly Jezevci, složené z týmů 22-26, pod nimiž se skrývají studenti Tomáš Madro, Radek Toman, Lucie Najvarová, Tomáš Durdis, Matúš Grega-Jakub a Robert Bakyta. „Urbanistický koncept řeší historické propojení řešeného území v Troji zajímavou gradující hustotou zástavby, které umožňuje přístup z Troji do přírody. Kompaktní architektura se adaptuje na danou topografii, výhledy a další původní faktory území pomocí inteligentního a jednoduchého vnitřního pohybu, který nám představuje dobrou ideu, jak lze žít v tomto konkrétním prostředí.“ hodnotí tento projekt Felipe Artengo Rufino.

Čestné uznání společnosti CEMEX

Další cenou bylo čestné uznání společnosti CEMEX, která byla generálním sponzorem celého festivalu. Ocenění získaly opět dva týmy - č. 11: Nela Gottvaldová, Michal Hýl a Adéla Chroboczková jejichž návrh „přichází s neotřelým přístupem k měřítku objektů. Příjemně působící odkaz na drobnou zástavbu zahrádkářské kolonie. Výrazně individuální pojetí pro velmi vyhraněného klienta. Z toho důvodu zároveň obtížně aplikovatelná pro uchopení regulace individuálně budovaných domů.“ zní stanovisko člena poroty architekta Petra Buriana z ateliéru DaM architekti.

Druhým oceněným týmem v této kategorii byla Petra Sopoušková se soutěžním číslem 15. Její práci hodnotí Petr Burian následovně: „Práce s polozapouštěním objektů do terénu přináší příznivé měřítko zástavby. Klasická L dispozice vtipně rozděluje obytný prostor na „obraz“ a pobytovou část kolem terasy. Návrh se rozumně vyrovnává s řešením parkingu formou společné garáže, která eliminuje obtížně řešitelnou dostupnost svahu. Konzistentní názor na regulaci zástavby při východní straně území se poněkud rozpadá ve zbylé části.“

Hlavní ceny

A dostáváme se k vyhlášení vítězů hlavní kategorie. Třetí místo, oceněné částkou 10 000 Kč obsadil tým s číslem 16 - Martin Duba, Radka Ježková a Anna Podroužková. Ty ohodnotil Petr Burian slovy: „Radikální a silný názor na kondenzování zástavby do jednostranně orientovaného hřebínku přináší příjemné napětí mezi intenzivně zastavěným severním okrajem pozemku a volným prostorem zahrad pod touto průlinčitou hradbou. Vtipné umístění garáží přes ulici naproti domům. Vlastní dispozice pracující s raumplanem těží z úzké vazby na terén. Perforace fasád poněkud opomíjí hlavní – jižní výhledovou stranu a ložnici u vstupu.“ A Felipe Artengo Rufino k tomu dodává: „Líbí se nám, jak se projekt drží přírodního charakteru trojského území. Linie domů je pojata jako na typické vesnici – domy tvoří přirozenou bariéru s krajinou.”

Druhá příčka patří týmu číslo 21: Martin Sládek a Janica Šipulová. Ti si mimo již zmíněné ocenění za urbanistické řešení odnesli šek na 15 000 Kč za řešení, které porota slovy Petra Buriana popisuje takto: „Seskupení a koncentrace zástavby na obě východo - západní komunikace příznivým způsobem uvolňuje zbylé části pozemku. Vzniká tak zajímavé napětí mezi komunitní, uliční, sousedskou částí a volnými zahradami. Otázka je, zda výhody tohoto uspořádání vyváží určitý handicap orientace u severních – horních řad. Řešení velmi náročné na udržení konceptu realizace a majetkoprávní vztahy.“

Vítězkou a držitelkou šeku na 25 000 Kč se stala Lucie Najvarová s projektem, který je „Lapidární, jednoduchý, prostorově úsporný koncept domu pracující s morfologií svahu se svou jednoznačností i variabilitou velikostních řešení jeví jako optimální odpověď na zadání. Skýtá možnost širšího uplatnění pro větší spektrum uživatelů.“ vysvětluje Petr Burian. A Felipe Artengo Rufino zdůvodňuje své sympatie s tímto projektem následovně: „Urbanistický koncept řeší historické propojení řešeného území v Troji zajímavou gradující hustotou zástavby, které umožňuje přístup z Troji do přírody. Kompaktní architektura se adaptuje na danou topografii, výhledy a další původní faktory území pomocí inteligentního a jednoduchého vnitřního pohybu, který nám představuje dobrou ideu, jak lze žít v tomto konkrétním prostředí.“

Cena veřejnosti

Poslední, ale neméně hodnotná, byla cena veřejnosti. Z hlasování na webových stránkách EARCH.CZ a na facebookové stránce Beton v architektuře, vyšly vítězně tři projekty. Třetím v pořadí byl tým 16: Martin Duba, Radka Ježková a Anna Podroužková, druhé místo obsadil tým 7: Robert Gallo a Marek Ječmen. Vítězem a držitelem ceny veřejnosti, kterou je možnost nákupu výrobků Apple v hodnotě 20 000 Kč, a kterou věnovala firma Q-store, se stal tým s číslem 14 ve složení Jana Cigošová a Miroslav Dvouletý.

Pro ty, kteří se vyhlášení nemohli zúčastnit, je zde stále ještě možnost prohlédnout si oceněné projekty. Výstavu všech prací, které postoupily do užšího výběru, si můžete prohlédnout až do 9. 12. na Fakultě stavební v předprostoru děkanské zasedací místnosti B169 (naproti Mega BufFATu).