Architektura / občanské stavby

V Praze vznikne nová základní škola za miliardu. Bude na Rohanském ostrově podle návrhu studia IGLOO

Nová škola bude sloužit všem - nepůjde o uzavřený areál. Foto: IGLOO architekti

Na Rohanském ostrově vyroste nová základní škola pro 918 žáků s 27 kmenovými třídami, řadou specializovaných učeben a dalších prostor včetně sportovišť podle návrhu brněnského ateliéru IGLOO ARCHITEKTI. Nemá jít o uzavřený a do sebe ponořený areál bez návaznosti na okolí, ale o místo pro všechny obyvatele Karlína a dolní Libně. Dokončená má být v roce 2029.

EARCH.CZ / Městská část Praha 8 , 10. 4. 2024

Ateliér IGLOO ARCHITEKTI skončil v architektonické soutěži o návrh nové školy jako druhý. S vítězem soutěže, ateliérem AXXI, který spolupracoval s architektem Ivem Stolkem, se městská část nedohodla na ceně za projektovou dokumentaci, kterou označil znalecký posudek za nadhodnocenou. S vítězem se městská část rozcházela i na podobě kontraktu. Praha 8 proto zahájila jednání s architekty z IGLOO, kteří se v soutěži umístili na druhém místě. Nabídku této kanceláře vyhodnotily znalecké posudky jako reálnou a cenově odpovídající. Po podpisu smlouvy zahájí architekti neprodleně projekční práce a přípravu žádosti o společné povolení. Cena stavby by neměla přesáhnout 970 milionů korun (bez DPH), a pokud vše půjde dobře, na jaře v roce 2029 by měla být nová škola dokončená.

ZŠ Rohan bude částečně čtyřpodlažní, v třípodlažní části budou umístěny tělocvičny a prostory pro zaměstnance.  Fasáda je navržena v zelenkavém odstínu broušené omítky v kombinaci s dřevěnou konstrukcí „vložené“ velké tělocvičny, počítá se s dřevěnými okny a hliníkovými prosklenými konstrukcemi v přízemí. Stavba je navržena v pasivním energetickém standardu, vytápěna by mohla být zemními vrty, na střeše budou umístěny fotovoltaické panely a zelené zahrady, počítá se se zachytáváním dešťové vody pro splachování záchodů a zalévaní zelených ploch.

Foto: V okolí školy by měl být volnočasový areál pro všechny.

„Nová základní škola na Rohanském ostrově je pro městskou část naprosto zásadní a také největší investiční projekt, který připravujeme. Je zároveň ukázkovým příkladem spolupráce veřejného a soukromého sektoru na rozvoji městské části, kdy významnou část nákladů na novou školu zaplatí investoři, kteří v lokalitě staví nebo budou stavět. Na zbývající část má finanční prostředky poskytnout Hl. m. Praha, jak se nám již dříve podařilo vyjednat a následně i potvrdit v kontribuční smlouvě. Bez tohoto závazku hlavního města by nebylo možné takto velkou investici uskutečnit," říká starosta MČ Praha 8 Ondřej Gros

V městské části Praha 8 je dostatek vzdělávacích kapacit, bohužel lokálně nerovnoměrně rozmístěných. Dobře vybavena jsou zejména sídliště. „Místa ve školách a školkách nám chybí v oblasti Karlína a Libně, dokud nebude stát ZŠ Rohan, musíme vymýšlet provizorní řešení, která ale často nedokážou naplnit ideální představu o komfortu a nových trendech ve vzdělávání. To jsme si mohli dovolit u novostavby.  Naším cílem bylo nalézt architekta, který navrhne nový nadčasový školní areál a přírodě blízké řešení, a to se myslím povedlo. V ZŠ Rohan bude dost prostoru pro specializované učebny včetně robotické, bude tu knihovna, školní klub, zahrady, ale třeba i dost stojanů pro kola a koloběžky, aby mohly děti přijet i po blízké cyklostezce,“ doplnil místostarosta pro školství Matěj Fichtner. 

Foto: Nová škola bude čtyř až třípodlažních, bude tu 27 kmenových tříd, řada dalších učeben a dřevěná tělocvična.

Školní ostrov v parku

Porota v architektonické soutěži ocenila, že návrh IGLOO ARCHITEKTI přináší střízlivé řešení fasád, přehledné dispoziční řešení a zvolené umístění tělocvičen s přirozeným osvětlením. Porota vyzdvihla také ekonomičnost návrhu v rovině investiční, provozní i konstrukční. Je to podle nich „poctivý a současně svěží karlínský palác“, Zásadní má být propojení školy s okolím, návaznost na řeku a zelenou spojnici vedoucí skrze ostrov.

„Možnost podílet se na návrhu školy, navíc z hlediska polohy v tak hodnotné lokalitě jako je Rohanský ostrov, nás velmi těší. Toto charakteristické rozhraní města a přírodní krajiny, které Rohan skýtá, je příležitostí pro vznik skvělé městské čtvrti, příjemné jak k žití, tak k návštěvě. Významně ovlivňujícím fenoménem místa je právě přírodní krajina a řeka v centru velkoměsta, utvářející v daném místě významnou volnočasovou lokalitu, s pěší a cyklistickou osou celoměstského významu,“ říká Igor Šimon z IGLOO ARCHITEKTI.

Konceptem návrhu se architekti snaží využít benefity obou poloh místa – širšího centra Prahy i fenoménu Vltavy s přirozeně navázanými volnočasovými aktivitami. „Tato příjemná rozpolcenost a nutkání reagovat na obé formovala urbanistickou koncepci návrhu. Hlavní vstup do budovy je proto záměrně orientován do boční ulice, nikoliv přímo k řece nebo přímo do vnitřního náměstí. Tato boční ulice je však rozšířena tak, že se stává svébytným předvstupním prostorem – piazzettkou, která akcentuje hlavní vstup do budovy a současně propojuje navrhované vnitřní náměstí s parkem a přírodní krajinou podél Vltavy,“ dodává Igor Šimon.  

Školní komplex Rohan:

 • 3x9 kmenových tříd (každá s kapacitou 30+4 žáků)
 • 13 speciálních tříd a dílen (s kapacitou 15+4 až 30+4 žáků)
 • 1x jídelnu s 3etapovým výdejem pro žáky a učitele s kapacitou 300 míst u stolu
 • 1x kuchyň vč. zázemí a kanceláře pro pokrytí celkové výdejní kapacity 1 500 jídel denně
 • 6x speciálních tříd pro výuku jazyků
 • 2x speciálních tříd pro výuku přírodních věd
 • 1x speciální třídu pro výuku IT
 • 1x speciální třídu pro výuku robotiky
 • 1x speciální třídu pro výtvarnou výchovu a keramickou dílnu
 • 1x speciální třídu pro hudební a dramatickou výuku
 • 1x kuchyňku (45 m2)
 • 2x přípravnou třídu kapacitně 15+4 žáků
 • 1x knihovna
 • 1x školní klub (60 m2 a kapacitou 30+4 osob)
 • Zázemí zaměstnanců školy se předpokládá pro 90-120 osob pedagogických a nepedagogických zaměstnanců s plným úvazkem.
 • Ohraničený, zamykatelný prostor pro umístění kol a koloběžek žáků a zaměstnanců. S přilehlou cyklotrasou se očekává hojné využití těchto prostředků a je tedy požadováno místo pro min. 50 kol a 150 koloběžek.
 • 2x venkovní učebny (30 m2) s kapacitou 30+4 osob
 • záhonky pro výuku pracovních činností
 • autor: EARCH.CZ / Městská část Praha 8 *
 • publikováno: * 10. 4. 2024
 • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři