ArchiCAD 12 | Užívejte si radost z projektování

Neděle, 5. Říjen 2008 - 2:00
| Napsal:
Do nového školního roku 2008/2009 vstupuje Digitální architekt již v úterý 7. října 2008 přednáškou, která bude věnována filozofii práce na principu Building Information Modeling (BIM) v prostředí ArchiCADu. Tato poměrně dlouhou dobu prosazovaná filozofie navrhování se čím dál více prosazuje také v praxi. ArchiCAD myšlenku BIM, či jinak Virtuální budovy, vyvíjí a zdokonaluje již více než 20 let. Postupné zavádění BIM do praxe a zkušenosti s ním podtrhují správnost původní vize vývojářů ArchiCADu - Graphisoftu a dávájí za pravdu původní myšlence Virtuální budovy.

ArchiCAD myšlenku BIM, či jinak Virtuální budovy, vyvíjí a zdokonaluje již více než 20 let. Postupné zavádění BIM do praxe a zkušenosti s ním podtrhují správnost původní vize vývojářů ArchiCADu - Graphisoftu a dávájí za pravdu původní myšlence Virtuální budovy.

BIM v terminologii ArchiCADu plně vystihuje termín Virtuální budova - Virtual BuildingTM. Počítačový model reprezentující stavbu sestává z „reálných“ konstrukčních prvků jako jsou zdi, sloupy, desky, okna a dveře, a ty se zobrazují ve všech dokumentech tak, jak očekáváme. Ve 3D jako reálný model, ve 2D jako výkresy dle zvyklostí a norem, ve výkazech jako jednotlivé položky s údaji, které je popisují.

Co to je BIM
BIM je v podstatě 3D CAD, ve kterém vytvořené objekty jsou položkami v databázi. Tyto položky v sobě nesou veškeré informace potřebné během zpracování projektu a realizace stavby. Ačkoli současná praxe ukazuje, že BIM systém práce postupně nahrazuje tradiční CAD přístup, je přechod k němu spojen s obavami a to hlavně z času potřebného ke zvládnutí nového způsobu práce a hrozby neplnění závazků vůči klientům během této doby. Existuje však celá řada příkladů projekčních ateliérů, které přechod k BIM zvládli a dnes už si na dřívější způsob práce možná ani nevzpomenou a když už, tak s úsměvem.


úterý 7. října 2008
v 18:30 hod

ArchiCAD 12 | Užívejte si
radost z projektování
Co je to Building Information Modeling (BIM)?
Představení nejnovější verze ArchiCADu
Zkušenosti nasazení ArchiCADu a jeho Virtuální budovy v praxi


Zvláštní host: Ing. arch. Viktor Johanis (F2 Architekti)

Fakulta architektury ČVUT v Praze
Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice
Přednášková místnost C 223

Tiskněte "aťák" zadarmo!
Již tradičně, i v nadcházejícím školním roce 2008/2009, se uskuteční akce "Tiskněte aťák zadarmo!". Akce je určena posluchačům vysokých škol zaměřených na architekturu a pozemní stavitelství a umožňuje účastníkům přednášek Digitální architekt v zimním semestru vytisknout si svůj semestrální projekt zdarma. Za každou navštívenou přednášku její účastníci získají jeden kredit, který představuje tisk jednoho formátu A0 barevně zdarma na pobočkách Copy General.