Bytové domy od Atelieru 38 se přizpůsobují terénnímu zlomu u ostravské univerzity

Čtvrtek, 8. Listopad 2018 - 0:10
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Bohatá zeleň technologického parku Vysoké školy Báňské se postupně rozdrobuje a přechází v ovocné zahrady rodinných domů. Přechodným prvkem těchto dvou území se staly tři bytové domy na svažitém terénu v ulici Krásnopolská od Tomáše Bindra a Petra Doležala z ATELIÉRU 38. Architekti navrhli jednotné černobílé objekty složené vždy z dvou hmot, které se s mírným klesáním terénu vyrovnávají vzájemným posunem o patro. Součástí areálu bytových domů je také zelený komunitní prostor čekající na postupné dotvoření samotnými uživateli domů.

BD Krásnopolská, ATELIER 38 © Roman Polášek
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Tomáš Bindr, Petr Doležal
Ateliér Atelier 38
Spolupracovníci Zuzana Škapová
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Ostrava - Pustkovec
Ulice, číslo Krásnopolská
Datum projektu 2015
Datum realizace 2018
Zastavěná plocha 870.00m2
Plocha pozemku 3 076.00m2

Bytové domy se nachází na hranici dvou socioekotonů. Na výrazné terénní depresi mezi zástavbou rodinnými domy na ulici Krásnopolské a technologickým parkem přiléhajícím k areálu VŠB. Bytové domy, myslíme, jsou fajnym přechodovým prvkem. ÚPD nepracuje s pojmem ekoton, zná jen ostré hranice. A tak se v očích dotčených závazných a aktivních "povolovačů" stáváme nechtěnými, trpěnými a jen podmíněně přípustnými v ploše rodinné zástavby. Držíme maximální podlažnost a sklony střech podkroví, na centimetr vzájemné odstupy, na decimetr čtvereční maximální zastavěnou plochu jedním objektem a na metry čtvereční celkovou zastavěnou plochu...

Příjezd na pozemek je z ulice Krásnopolské z východní strany bytových domů, kde jsou umístěna parkovací místa, některá krytá pod bytovými domy. Vstupy do objektů jsou ze severní strany, před každým vstupem je vysazený strom, snad se objeví i lavička. Bytové domy tvoří přechod mezi veřejným prostorem na východní straně a o patro níže umístěným komunitním prostorem na západní straně. Komunitní prostor se ponechává k dobudování, ke ztvárnění obyvateli. Byty s přímou vazbou na terén mají předzahrádky.

Domy se skládají ze dvou třípodlažních hmot s pultovou střechou propojených vertikálním komunikačním jádrem. Jsou orientovány kolmo k vrstevnici, hmoty jsou navzájem výškově posunuty o patro. Toto hmotové řešení se měřítkem přizpůsobuje rodinné zástavbě, zároveň se v dálkových perspektivních pohledech hmoty do sebe zamykají a doplňují tak hmoty objektů technoparku.

V každém domě je sedm bytů, každý s terasou s dálkovými výhledy. Skladebnost bytů je 2 x 2+kk, 1 x 3+kk a 4 x 4+kk, byty jsou jednoúrovňové, v podkroví mezonetové.

Domy jsou založeny na vrtaných pilotech a základových roštech. Svislá nosná konstrukce kombinuje sloupový železobetonový systém s vyzdívaným keramickým stěnovým. Konstrukce s nosným sloupem uprostřed dispozice umožňuje variabilu bytů, téměř každý byt doznal dispozičních změn dle individuálních potřeb majitelů. Konstrukce podkroví je dřevostavbou. Stropy jsou železobetonové monolitické. Okna jsou plastová s vnějším stíněním žaluziemi a skleněným zábradlím. Zábradlí teras je ocelové pozinkované.

Vytápění bytů je teplovodní podlahové, zdrojem je centrální plynový kotel umístěný v kotelně, který slouží i na centrální přípravu TUV.

Klíčová slova: