Černá, co se třpytí

Pátek, 19. Srpen 2016 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Osmipodlažní tmavě šedá stavba se na jaře roku 2012 stala novou dominantou Ostravy-Poruby. Architektonický návrh multifunkčního domu vzešel z kanceláře PROJEKTSTUDIO EUCZ, která má v posledním patře budovy svůj ateliér. A když svítí slunce, může se stát, že se dům dokonce zatřpytí.

PROJEKTSTUDIO EUCZ, Concept House – foto © archiv autorů
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor David Kotek
Ateliér PROJEKTSTUDIO EUCZ
Zodpovědný projektant
Spolupracovníci Kateřina Holenková
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Ostrava - Poruba
Ulice, číslo Opavská 6230/29a
PSČ 708 00
Datum projektu 2010
Datum realizace 2012
Užitná plocha 1 892.30m2
Zastavěná plocha 290.00m2

Zadání bylo jasné – dům, kde každé patro se bude umět přizpůsobit jakémukoliv klientovi a bude ekologicky přívětivé. Začali jsme vytipováváním vhodného místa a od začátku jsme věděli, že budeme směřovat do proluky a snažit se tak dotvořit uliční čáru a postupně takto doplňovat urbanistickou figuru v děravém území. Vybraná parcela, která sloužila akorát pejskařům a ke zkracování cesty, se nachází na střetu kompaktní sorelové výstavby z šedesátých let a rozvolněné sídlištní panelové zástavby ze sedmdesátých a osmdesátých let u hlavní komunikace Opavské.

Hmotové řešení reflektuje pravoúhlý řád okolní zástavby převyšující navazující dům o dvě podlaží. Fasáda je provedena důstojně k významu městského domu v tmavě šedé omítce se vsypem karbidu křemíku, který stavbě dává tajemnou, opalizující tvář. Tento materiál byl zvolen jako reminiscence na omítkové fasády Poruby, které tohoto efektu dříve využívaly díky použití dnes již neoblíbenému břízolitu se slídou.

Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet a obvodový plášť je řešen vesměs jako vrstvený sendvič.

Okna, které jsou osazena do líce fasády, byla v počátku v každém patře navržena jako pásová, ale po konzultaci s jednotlivými budoucími majiteli se výsledek přizpůsoboval jejich požadavkům. Tak také vzniklo okno o rozměrech 4,1 × 4,5 m v osmém patře. Každé podlaží je provozně řešeno jako samostatný celek. Plocha každého podlaží o 240 m2 se tak díky zdvojeným podlahám, ve kterých jsou umístěny veškeré rozvody, stává nejvyšší možné míře variabilním prostorem.

Mezi štítovou stěnu stávajícího bytového domu a půdorysnou stopu samotné novostavby jsou vloženy společné prostory v podobě schodišťové šachty. Samotný prostor je v kombinaci pohledového betonu a čirého zasklení jednotlivých podest. Záměrem je, aby stavbu bylo možné vnímat co nejvíce smysly, i proto ocelové schodiště při použití vydává charakteristické dunění ve vazbě na pohyb domem – stavba tedy má i svůj zvuk.

Ustupující a odlehčený parter, kde ze strany od hlavní komunikace se nachází pronajímatelný prostor pro občanskou vybavenost a vytváří tak obchodní parter, tak důležitý pro město. Ze zadní strany jsou umístěny garáže pro majitele jednotlivých pater.

Na střeše jsou umístěné dva větrníky, které jsou manifestem nízkoenergetičnosti stavby.

Doufáme, že tato novostavba má i význam pro své okolí, které může obohacovat a inspirovat k dalšímu vyplnění děr v území.