Designové bydlení pro jachty

Pondělí, 12. Říjen 2015 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Realizace prodejního a skladovacího areálu od OK PLAN ARCHITECTS dokazuje, že i stavby technického charakteru mohou mít svůj osobitý výraz a tvořit kvalitní architekturu.

OK PLAN ARCHITECTS s.r.o., SKLADOVACÍ A PARKOVACÍ AREÁL BYCHL s.r.o. - foto © OK PLAN ARCHITECTS
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Luděk Rýzner, František Čekal, Libor Chovanec
Ateliér OK PLAN ARCHITECTS
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Vestec u Prahy
Datum projektu 2012
Datum realizace 2014

Požadavkem investora bylo navrhnout nový prodejně skladový areál pro automobily BMV a jachty.

Základní urbanistická koncepce je založena na dvou kvádrových hmotách umístěných do tvaru L a vzájemně provozně propojených. Hlavní dvoupodlažní hmota haly je umístěna kolmo k ulici Hodkovická . Hala má rozměry 73,5 x20x 8 m. Na ní souběžně s ulicí je napojeno administrativní křídlo nového objektu. Tento objekt je vynesen na žb . sloupech a funkčně je umístěn v úrovni 2.np, tedy cca 4 m nad terénem. Má rozměry 51x 9,4 x 4,4m.

Objekt A – hala - je z pohledových železobetonových prefa panelů a je postaven z motovaného železobetonového sytému. Objekt je dvoupodlažní. Dům má výraznou skleněnou fasádu v čele na severní straně, kde je umístěn prodej a výstavní prostor lodí. Objekt v sobě zahrnuje prodejní, administrativní, skladovací a technologické části včetně myčky aut.

Objekt B - administrativa - je výrazově oddělen od haly svým menším měřítkem. Dům je zabalen do alubondového černého obkladu v kombinaci a hliníkovým tahokovem na jižní fasádě, který zároveň slouží jako stínění francouzských oken. Dům je funkčně napojen samostatným jádrem se schodištěm. Tímto je umožněno administrativní objekt samostatně pronajímat. Současně je propojen s hlavním objektem haly spojovacím krčkem a vyrovnávacím schodištěm.

Projekt vznikl s využitím ARCHICADu.