Dvě patra knih

Středa, 11. Květen 2016 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Ani v rámci rodinných domů není občas tolik místa, kolik by bylo potřeba. To obzvlášť platí v případě rozsáhlé soukromé knihovny ve Zlíně, která sama zabere klidně dvě patra. Architekt Pavel Chládek to vyřešil samostatným objektem, který nabízí jak možnost uložení knih, tak klid na čtení. Takový čtenářský sen.

Chládek Architekti, Dostavba soukromé knihovny ve Zlíně - foto © archiv autorů
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Pavel Chládek
Ateliér Chládek Architekti
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Zlín
Datum projektu 2013
Datum realizace 2016

Návrh řeší potřebu umístění rozsáhlé soukromé knihovny v návaznosti na stávající rodinný dům. Předložené řešení doplňuje stávající stavební strukturu o hranol přisazený k jižní fasádě rodinného domu. Nástup do objektu je zřízen v návaznosti na stávající obytný prostor ve 2. nadzemním podlaží. Odtud je dostupný ochoz zpřístupňující horní část knihovny a taky jednoramenné schodiště vedoucí do spodní části knihovny. Přízemí objektu je celou západní fasádou otevřeno do plochy zahrady, horní část stavby je prosvětlena a provětrána průběžným světlíkem umístěným rovnoběžně s východní fasádou domu. Odkryté části povrchu stěn a stropu, podlaha objektu i vestavěná ocelová konstrukce ochozu a schodiště jsou navrženy v bílé barvě stejně jako materiál knihovny. Jedinou výraznou složkou jsou prostor formující barevné hřbety knih a dubový pracovní stůl se zavěšeným světlem umístěný v těžišti objektu. Pro vnější plášť objektu je navržen vertikální obklad smrkovými lamelami s povrchovou úpravou černým nátěrem.