Honosných patnáct hektarů

Středa, 27. Červenec 2016 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Zahradnictvím to v Kroměříži zdaleka neskončilo, spíš naopak. Vzorová obnova Květné zahrady byla jedním z pilířů celého programu Národní centrum zahradní kultury (NCZK). Zde ale nešlo jen o samotnou zeleň – rehabilitace areálu zahrnovala také zde stojící budovy, ať už to byly skleníky, nebo čestný dvůr.

Architekti DRNH, NCZK, Květná zahrada v Kroměříži – foto © Tomáš Malý
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Antonín Novák, Petr Valenta, Eduard Štěrbák
Ateliér Architekti DRNH
Spolupracovníci Tomáš Irber, Jiří Prokeš, Radek Štefka, Pavel Veselý, Zdeněk Sendler, Přemysl Krejčiřík, Otakar Kuča
Stavebník Národní památkový ústav
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Kroměříž
Ulice, číslo Generála Svobody 1192/39
PSČ 767 01
Suma 279 609 658.00
Měna CZK
Datum projektu 2012
Datum realizace 2014
Plocha pozemku 145 000.00m2
Poznámka

Foto © Tomáš Malý

Supervize a generel obnovy: TRANSAT ARCHITEKTI / Petr Všetečka, Robert Václavík

Prioritou stavební části projektu NCZK byla Květná zahrada a její obnova vyrůstající na pozadí různorodých metodických pokynů a výzkumů v oblasti historických zahrad a parků (stavby, konstrukce, cestní síť, zeleň, vodní režim atd.). Základním cílem vzorové obnovy zahrady byla rehabilitace zanedbaných ploch podle dostupné ikonografie a současného stavu poznání.

Podstatná část finančních prostředků byly věnována do té doby návštěvnicky nepřístupným, zaniklým či zdevastovaným plochám a objektům rozmístěným po obou stranách vstupu do zahrady. Zaniklé části areálu – Holandská a Pomerančová zahrada – byly obnoveny jako zahrada v zahradě, tedy rekonstrukcí a vložením původních drobnějších celků do širšího pozemku vzniklého až počátkem 18. století. Zbylý obvodový pás byl pojednán jakou soudobá zahradní architektura v historickém prostředí.

Celkovou rehabilitací si prošel i vstupní objekt spolu s oběma skleníky – Teplým i Studeným, které byly v havarijním stavu. Tímto krokem také došlo ke kvalitnějšímu zajištění návštěvnického servisu – vstupní objekt byl doplněn stálou expozicí o historii zahrady spolu pokladnou, sociálním zázemím a bookshopem.

Dále pak došlo ke zřízení pracoviště pro edukační pracovníky a vybudování multifunkčního sálu, který bude sloužit pro pořádání kurzů a přednášek. Teplý skleník byl kompletně repasován a opatřen reprezentativní expozicí rostlin. Studený skleník po celkové obnově může plnit vedle své přirozené funkce k uskladnění rostlin během zimních měsíců i funkci sálu pro pořádání velkých kulturních podniků.

Nejintenzívnější proměnou a současně i zpřístupněním prošel zahradnický provoz, který zajišťuje kvalitní údržbu a péči o rehabilitované plochy obou zámeckých zahrad. V místech dnešního zahradnictví – původně barokní bažatnice – vyrostl moderně pojatý skleník, který výrazně podpořil opětovně definovanou podélnou kompoziční osu.

Atraktivní Králičí kopec byl znovu vybudován na původních základech a nově zpřístupněnou osu ukončuje opravená voliéra Ptáčnice s obnoveným okolním bazénem. Současně došlo k rehabilitaci všech barokních staveb zakomponovaných do přilehlé ohradní zdi

Veškeré nově upravované plochy byly doplněny zahradními úpravami vycházejícími z historických souvislostí. V prostoru Štěpnice opraveny oba původní pstruží rybníky s balustrádami.