Jihlavská industriální pohádka

Pondělí, 22. Srpen 2016 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Stoletý průmyslový areál měl štěstí na osvíceného investora, ten zase na „ty správné“ architekty. I přes velkou časovou tíseň dokázali Mjölk architekti přijít s komplexním návrhem, který se za krátkou dobu podařilo přetavit do konkrétní, osobité podoby. Jak se říká – konec dobrý, všechno dobré.

Mjölk architekti, Palmovka Jihlava / Rekonstrukce části průmyslového areálu Jihlavan, pohled z ulice – foto © Roman Dobeš
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Jan Mach, Jan Vondrák, Lukáš Holub
Ateliér Mjölk architekti
Generální dodavatel SEBAPOL, spol. s r. o.
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Jihlava
Ulice, číslo Znojemská 826/64
PSČ 586 01
Suma 16 000 000.00
Měna CZK
Datum projektu 2011
Datum realizace 2013
Užitná plocha 1 300.00m2
Poznámka

Foto © Alexander Dobrovodský, Roman Dobeš

Proces

Od návrhu ke kolaudaci za 104 týdnů

Rekonstruovaný industriální objekt, původně vila z roku 1912 s přilehlými výrobními a skladovými prostory v areálu firmy Jihlavan, a. s., se nachází nedaleko centra Jihlavy na Znojemské.

Klient nás oslovil na základě předešlé pozitivní spolupráce na jeho vlastním domě. Zadáním byla komplexní projektová dokumentace od počáteční studie až k dílenské dokumentaci pro výrobu interiérových prvků. Už ve chvíli zahájení práce na studii bylo jasné, že času nebude nazbyt. Projekt jsme začali zpracovávat na podzim v roce 2011, a protože byl kandidátem na získání evropských dotací, měl celý přípravný proces velmi rychlý spád. Stavba probíhala od vydání stavebního povolení dvanáct měsíců, včetně vybavení interiéru námi navrženým nábytkem. Kolaudace se konala po dvou letech od první schůzky nad studií, což bylo u projektu takového měřítka nejen úspěchem, ale také naplněním původního plánu.

Komplexní řešení

Na Palmovce jsme dostali volnou ruku dotáhnout celý projekt až do konce. Veškeré projekční a koordinační práce byly na nás, a tak jsme se docela zapotili. Atraktivita možnosti sáhnout si i na nejmenší detail totiž svojí komplexností a rozsahem práce klade velkou zodpovědnost na bedra architekta a je zároveň i velkou zkouškou celého realizačního týmu.

Odkrývání starého

Stav objektu byl velmi špatný. Kvality staré vily s výrobní halou byly zaneseny mnoha vrstvami z dob, kdy patřila do areálu továrny na výrobu součástek do letadel. Základním principem rekonstrukce bylo nalezení starých skrytých kvalit a jejich doplnění současným designem tak, aby komplex vyhovoval provozu moderní administrativní budovy a školicího centra. Odstrojováním vrstev sádrokartonů, omítek a koberců se začaly objevovat zbytky původních materiálů, které jsme se snažili v projektu znovu oživit. Každý kontrolní den byl plný rozhodnutí „on-line“, které fragmenty zachovat a co naopak nahradit designem novým.

Staré železo nepatří do sběru

V areálu zbylo mnoho pozůstatků industriální historie místa. Vše, co se dalo opět použít, se znovu použilo. Betonový strop a sloupy staré výrobní haly jsme opískovali, industriální lampy visí repasované v interiéru a z původních dřevěných podlah je nový nábytek. Interiér není skanzenem starého železa, všechny původní artefakty opět ožily ať původní, či novou funkcí.

Navrhnout dobrý stůl je věda

V objektu je nakonec přes dvacet nově navržených interiérových prvků. Designovali jsme několik stolů, knihovny i lustry. Dokončení kompletní vize návrhu je pro architekta nejlepší referencí. Objem práce na takovém zadání je však veliký a je velmi důležité si na počátku dobře uvědomit časovou náročnost takového úkolu a promítnout ji do honoráře. Finanční skromnost architekta není v tomto případě na místě a špatně nastavené finanční ohodnocení může způsobit kolaps architektonické kanceláře, nebo se neblaze promítnout do kvality navrženého designu. Klienti požadující tuto službu by si měli uvědomit, že se přidaná hodnota komplexního designu pozitivně odráží v homogenitě samotného návrhu a užitné hodnotě stavby jako celku.

Umění

Součástí interiéru vstupního loby je výtvarná instalace simulující atmosférické jevy od Richarda Loskota. Vznikla na základě námi organizované soutěže, které se účastnilo okolo dvacítky umělců, grafiků i architektů. Hlavní přínos soutěže nebyl jen její samotný výsledek. Díky soutěži jsme našli několik dalších talentů, se kterými bychom chtěli při první příležitosti navázat spolupráci.

Dotace, radost či starost

Na počátku spolupráce jsme se s klientem domluvili, že se pokusíme o získání finanční podpory z fondů EU. Školící centrum pro kvalifikaci techniků strojů na vstřikování plastů se zdálo být ideálním kandidátem na získání peněz. Bohužel už byl tento zdroj peněz v době žádosti vyčerpaný a tak se dotační cíl měnil v poslední chvíli na program Nemovitosti (dílna pro opravování, testovaní a upgradeování tvarovacích strojů). Ten se nakonec ukázal jako vhodnější, jelikož svým zaměřením na brownfieldy přesně naplňuje funkční podstatu areálu.

Z našeho pohledu jsou dotace EU zajímavým iniciačním motivem technologického rozvoje, vzniku nových pracovních pozic a posílení lokální ekonomiky, ale úspěšnost v globálním měřítku je velmi diskutabilní. Mám na mysli vysoký počet projektů šitých „na míru“ dotačním programům pouze za účelem obohacení jednotlivých participujících subjektů. Nutno podotknout, že se v tomto případě jedná účelově vynaložené finanční prostředky.

Harmonogram daného dotačního titulu vyvolával po celou dobu poměrně nepříjemný časový tlak. Naštěstí v průběhu projekce a realizace nedošlo k větším chybám, které by měly dopad na celkovou kvalitu stavby, ale časová pohoda ve fázi návrhu stavby a interiérů by naši práci značně zpříjemnila. Jedním z hlavních důvodů úspěchu celého projektu byl v tomto případě také fakt, že je klient vynikající projektový manažer, který dokázal ustát všechny problémy, které byly se samotnou stavbou spojené.

Na základě našich zkušeností lze obecně říci, že souběh získávání dotací a projekčních prací klade vyšší nároky na jednotlivé partnery týmu. Je třeba počítat s větší pracností a mnoha „nestandardnostmi“ oproti klasickému zadání bez proměnné zvané Dotace EU.

Popis architektonického řešení

Vstupní loby a navazující venkovní prostory

Pěší nástup do areálu je zprostředkován skrze branku ze Znojemské ulice. Na brance jsou umístěny schránky navržené ze zrezivělého plechu. Tento bod je osvětlován lampami vyrobenými z hlásných reproduktorů. Vjezd do areálu zajišťuje automatická brána, kryté parkování funkčně navazuje na vjezd. Garáže vznikly redukcí a úpravou původní ocelové haly. Do budovy se vstupuje po lávce, která přemosťuje původní nájezdovou rampu k průjezdu. Jelikož je průjezd využit jako další komerční prostor, stala se z původní nájezdové rampy malá zahrádka osazená divokou trávou. Vstupní loby s recepcí funguje zároveň jako křižovatka jednotlivých provozů, a také multifunkční setkávací prostor. Vstupní prostor sousedí prosklenou stěnou se školicí halou, kde může návštěvník nahlédnout přímo do procesu vstřikování plastů. Loby sloužící jako relaxační prostor oživuje světelná instalace od výtvarníka Richarda Loskota.

Přízemí

Na loby v přízemí navazují toalety, jednací místnost a kancelářské prostory. V zaskleném průjezdu přemostění propojilo dříve oddělené prostory.

Patro

Schodiště z loby vede do druhého patra, kde vznikl vybouráním původních příček otevřený kancelářský prostor s návazností na nově přistavený objem kuchyňky, venkovní kryté terasy a toalety. Do budoucna se v tomto patře uvažuje o využití půdy jako prostoru k obchodním schůzkám.

Podkroví

Průchodem kancelářemi se lze dostat na druhé schodiště, které vede do podkroví.

Technické údaje

Svislé kce.:

 • Vila: stávající zdivo CP, izolované EP
 • Hala: stávající ZB konstrukce s výplňovým zdivem Porotherm, panely Kingspan s vnější fólií PVC
 • Střešní přístavba: dřevěná kce., modřínová fasáda

Vodorovné kce.:

 • Vila: původní trámové stropy
 • Hala: stávající ZB konstrukce
 • Střešní přístavba: dřevěná kce.

Střechy:

 • Vila: původní krov s nadkrokevním prkenným záklopem, izolací a plechovou střechou
 • Hala: stávající ZB konstrukce, izolace EP, PVC fólie
 • Střešní přístavba: dřevěná kce., izolace minerální vatou,a PVC fólie

Podlahy:

 • Technické a frekventované úseky: leštěný beton
 • Kanceláře: dřevěná dubová podlaha
 • Horní kuchyňka: polyuretanová podlaha