Komplex modulárních kanceláří pro Hannover

Pátek, 25. Listopad 2011 - 12:30

Studenti Leibnitzovy Univerzity v Hannoveru se v atelieru profesora Hana Slawika zabývají tématem využití modulárních staveb v centrech měst. V tomto případě jsou to kancelářské prostory, které je možné využít i jinak.

Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Stefan Köllmann, Martin Krohne
Světadíl Evropa
Země Německo
Město Hannover

Místo

Náš pozemek se nachází v severní části Hannoveru, na ulici Sandstrasse. Naproti němu stojí historický vodojem, který je vidět již z dálky jako jasná dominanta.

Hranice pozemku určují křižující se ulice Weidendammstrasse a Kopernikusstrasse.

Východně leží staré nákladové nádraží a za ním pozemky společnosti Continental. Severně leží novostavba nájemního domu. Na západě vyrůstá budova městské samosprávy. Z jihu se připojuje smíšená průmyslová zástavba mnoha menších podniků.

V našem návrhu jsme tuto strukturu zohlednili a dočasnou kontejnerovou stavbou jsme vytvořili komplex kanceláří. Ten obsahuje mimo samotných kontejnerů také skleněné prvky, které do návrhu vnášejí novou kvalitu.

Přístup a systém cest

Díky střídavému uspořádání modulů vznikají mezilehlé volné prostory.

U vniřních kontejnerů využíváme tyto prostory díky zasklení, čímž je vytvořeno uzavíratelné jádro budovy.
Uprostřed se nachází schodišťový modul, ze kterého je přístup do stran. Spojovací prvky a schodišťové stupně jsou z relativně transparentního materiálu, což podtrhuje dočasný charakter stavby.

Podobně jsou v centru umístěny i moduly sanitární a technické, které obsahují toalety, topení a další technické zabezpečení. Aby i zde bylo dosaženo transparentnosti, jsou fasádní stěny těchto modulů opatřeny mléčným sklem.

Uspořádání vnitřních a vnějších prostorů

Jak už bylo na začátku popsáno, mohou být jednotlivé moduly využívány různými způsoby. Tak zde mohou malé firmy získat kancelářskou plochu, anebo mohou být moduly využity jako ateliér pro umělce.

Okolní pavlače nabízejí možnost využití jako terasy. Ty nabízejí pracujícím prostor k odpočinku o přestávkách a tím oživují podnikovou atmosféru.

Jelikož jsou tyto prostory závislé na počasí, nabízí náš návrh také vnitřní klidový prostor pro nepříznivé dny. Ve vnitřním jádru se nachází hala, určená pro rozptýlení nebo může být využita jako zasedací místnost.

Článek vznikl za podpory společnosti KOMA MODULAR s. r. o.