Mateřská a základní škola v Kolodějích získala novou zahradu podle návrhu Marcely Steinbachové

Pátek, 15. Červen 2018 - 0:41
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Architektonický ateliér Skupina pod vedením známé architektky Marcely Steinbachové navrhl revitalizaci zahrady v areálu mateřské a základní školy v Kolodějích u Prahy. Do návrhu se promítla historie obce a zahrada zároveň seznamuje děti s koloběhem přírody. Hlavním prvkem se stala klikatící se cesta vedoucí celou zahradou. Na realizaci participovala také veřejnost především z řad rodičů.

Zahrada základní a mateřské školy v Kolodějích, Skupina © Andrea Lhotáková, René Volfík
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Marcela Steinbachová, Pavlína Malíková
Ateliér SKUPINA
Spolupracovníci Vít Holý
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Koloděje
Datum projektu 2015
Datum realizace 2016
Poznámka

Výtvarné řešení vybraných objektů: Josef Dvořák, Stanislav Špoula

Přechod Rokytky, brod, opravy vozů, úvozy, les Vidrholec, loupežníci, stromy, křoviny, pole a květnové louky… to vše se otiskuje do námětu řešení zahrady mateřské a základní školy v Kolodějích. Hlavním motivem je výrazná červená cesta, která vyjadřuje putování historií, různými přírodními lokálními biotopy a živly a propojuje původně roztříštěnou zahradu a vede děti k poznávání i zábavě. 
 
 
Koloděje se jmenují podle kolářů (kolodějů), kteří se živili opravami loukoťových kol vozů a tvar kruhů a kol je v návrhu několikrát, převážně půdorysně rozvíjen. Červená cesta provádí děti celou zahradou a nabízí jim různá zastavení. Začíná v údolí, line se kolem pole, luk, alejí, skal a kolem skulptur dřevěných kmenů přes brod, pískové plochy a tunely, vede okolo březového háje do lesa až ke svahu do městské krajiny (hřiště).
 
Děti prožívají na ni i mimo ni různé zážitky propojené s koloběhem přírody a to převážně na prvcích přírodního charakteru. Hře slouží velká písková plocha s vodní pumpou a jezírkem, velký kmen pojatý jako umělecké dílo (František Dvořák) a kompozice čedičových kamenů (Stanislav Špoula). K výuce zahradničení slouží květnaté louky s užitkovými i okrasnými trvalkami, bylinková a zeleninová zahrádka  a místo pro venkovní učebnu. Setkávání místní komunity a projekce společenských školních vystoupení se budou odehrávat v prostoru na ploše sportovního hřiště, které dostává v návrhu přesnější tvar a je lemovaná kládami na posezení.
 
 
Projekt vznikl díky příspěvku Nadace proměny a díky rodičům, kteří za projektem stáli. Rekonstrukce zahrady pak probíhala ve spolupráci s místními obyvateli a rodiči formou dobrovolných brigád a výpomocí.