Na rodinné kapli v Sedlčanech od ateliéru OTA se podíleli lokální řemeslníci

Čtvrtek, 20. Prosinec 2018 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Kaple, kostely a další sakrální budovy představují v architektuře zcela specifický druh staveb. Tyto chrámy křesťanské víry patřily mezi nejzásadnější reprezentanty velkých architektonických slohů a zároveň ztělesňovaly kulturní vývoj (evropské) civilizace. Jak se ovšem s jejich návrhy vypořádat v současnosti? Lze vůbec vyjádřit tradiční typologii soudobým způsobem? O takový úkol se pokusilo pražské studio OTA ateliér, které pro soukromého investora navrhlo rodinnou kapli v malé obci Sedlčany. Architekti vyšli z archetypální formy kaple, kterou ovšem zpracovali ryze současně. Tělo kaple tvoří jak v exteriéru, tak interiéru hrubé betonové bloky, které pracovníci vyráběli přímo na místě. Na vybavení kaple se pak podíleli místní řemeslníci. 

Rodinná kaple u Sedlčan, OTA ateliér © Tomáš Slavík
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Tomáš Henel, Ondřej Fiala
Ateliér OTA ateliér
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Sedlčany
Datum projektu 2016
Datum realizace 2018

Nevšední a citlivé zadání. Tím pro nás začala práce na návrhu soukromé kaple, uvažované pro rodinu a nejbližší přátele investora. Kaple stojí na soukromém pozemku, v jejím umístění mezi vzrostlými opadavými duby měl stavitel od počátku jasno. Je orientována v ose východ-západ, vstupem se obrací směrem k obci. Tvarování stavby vychází z myšlenek, které její vznik iniciovaly. Investor vyrůstal v Řecku, základní archetyp se zvonicí v průčelí mu byl blízký. Tento model jsme doplnili o přístupy z českého prostředí.

Kaple balancuje mezi tradicí a současnými stavebními principy. Jednoduchou hmotu jsme načlenili pásem oken nad bočními stěnami, kde bychom v tradičním pojetí tvořili římsu. Obdobně jsme hledali rovnováhu i v materiálech. Břidlicovou krytinu, žulová ostění a trámový krov jsme doplnili o betonové bloky, které byly ručně vyráběny na místě, přímo v modulu kaple. Bloky v rozměru 80x40x10cm z prostého betonu jsou na delších stranách směrem k podstavě rozšířeny, čímž se výrazněji propisují jednotlivé vrstvy. Tím vzniká charakteristický vzhled zdiva a jde tak o hlavní zdobný prvek stavby.

V interieru je kaple opět zcela prostá. Základní materiály doplňují pouze ikony z cest rodiny a mobiliář tvořený lokálními řemeslníky.

Fotografie: Tomáš Slavík, www.tomasslavik.cz