Obchodní centrála Fronius

Úterý, 6. Prosinec 2011 - 1:00
| Napsal:

Obchodní centrála firmy FRONIUS svým charakterem zřetelně a přitom nenásilně vyjádřuje zaměření společnosti, jejímž hlavním oborem činnosti je výroba, vývoj a prodej svářeček a měničů pro fotovoltaické systémy.

Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Libor Čížek, Ondřej Moravec, Radek Šíma, Michal Nekola
Ateliér ATELIER 6
Spolupracovníci David Jansík
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Praha
Datum realizace 2009

POZEMEK

Pozemek čp. 2521/1 se nachází v jižní části průmyslové oblasti Dolních Měcholup, na hranici s Hostivaří . Je v mírném jižním svahu s převýšením až 5m. Celková výměra je 4300 m2. Z toho jižní část cca 980 m2 je nezastavitelná. Zastavěná plocha budovy je 950 m2

URBANISTICKÁ KONCEPCE

Budova nové obchodní centrály je situována k severní hranici pozemku a navazuje fasádou 2.np na stavební čáru sousedního objektu firmy VESKOM. Příjezdová komunikace je napojena na Dolnoměcholupskou ulici. Je vedena podél severní fasády s jednostranným kolmým parkováním a ukončena obrátkou. Na východní straně objektu je realizována jednopruhová venkovní rampa do suterénu na parkoviště zaměstnanců. Vzhledem ke svažitosti stávajícího terénu je vstupní podlaží přístupné ze severu od příjezdové komunikace a v jižní části kde je převýšení již kolem 3,5m je vyneseno na sloupech. Budova je částečně podsklepena v severovýchodní části a zbytek plochy je využit pro parkování zaměstnanců na volném terénu. 2.np je o 1,5m vykonzolováno severním směrem a tvoří přirozené závětří nad přilehlým chodníkem a zásobovacím vstupem. Hlavní vstup je zvýrazněn a kryt vytaženou hmotou zasedací místnosti.

BUDOVA – PRINCIPY ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ

Jedná se o novou obchodní centrálu firmy FRONIUS ČR, jejímž hlavním oborem činnosti je výroba, vývoj a prodej svářeček a měničů pro fotovoltaické systémy. Tato skutečnost měla hlavní vliv při návrhu budovy, zejména jejího vnějšího vzhledu. K opláštění byly použity různé druhy fasádních plechových systémů (2.NP – luxusní hliníkové velkoformátové kazety typu BOND, 1.NP - levnější černé ocelové lamely), a také použití fotovoltaických panelů jak na střešní světlíky tak v rámci pásových oken. Do pásových oken na východní fasádě jsou integrovány speciálně upravené průhledné fotovoltaické panely, které dávají budově charakteristický vzhled.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Suterén – 1.PP

Jihozápadní část je volná plocha se sloupy, využitá pro parkování zaměstnanců. Ve vnitřní části je umístěno technické zázemí budovy (kotelna, servrovna, kompresorovna, strojovna VZT) dále zázemí zaměstnanců (šatny, sprchy, wc, denní místnost) a divize „FOTOVOLTAIKY“ (kancelář, sklad, dílna).

Ve východní části je tréninková místnost pro výuku svářečů. Pod vstupní částí v 1.np je místnost s proskleným stropem pro vystavení ukázkově svařované karoserie automobilu. Celá p