Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli - odměna

Pondělí, 16. Září 2013 - 0:00
| Napsal:

Řešené území nábřeží a přilehlého parku představuje nevyužitý městský prostor s dominující sítí dopravní infrastruktury. Zásadním momentem změny je vytvoření sdíleného prostoru s vazbami na oba břehy, vhodně začleněného do urbanismu města a proměna zelených ploch v pobytové prostory celoměstského významu.

Jakub Cígler - Nábřeží Loučné v Litomyšli - odměna - výsadba - © Jakub Cígler
Fotoalbum: 
Jakub Cígler - Nábřeží Loučné v Litomyšli - odměna - vizualizace - © Jakub Cígler
Jakub Cígler - Nábřeží Loučné v Litomyšli - odměna - vizualizace - © Jakub Cígler
Jakub Cígler - Nábřeží Loučné v Litomyšli - odměna - vizualizace - © Jakub Cígler
Jakub Cígler - Nábřeží Loučné v Litomyšli - odměna - vizualizace - © Jakub Cígler
Jakub Cígler - Nábřeží Loučné v Litomyšli - odměna - řezopohledy - © Jakub Cígler
Jakub Cígler - Nábřeží Loučné v Litomyšli - odměna - situace - © Jakub Cígler
Jakub Cígler - Nábřeží Loučné v Litomyšli - odměna - použitá vegetace, celkový půdorys - © Jakub Cígler
Jakub Cígler - Nábřeží Loučné v Litomyšli - odměna - koncept - © Jakub Cígler
Jakub Cígler - Nábřeží Loučné v Litomyšli - odměna - povrchy - © Jakub Cígler
Jakub Cígler - Nábřeží Loučné v Litomyšli - odměna - příčný řez územím - © Jakub Cígler
Jakub Cígler - Nábřeží Loučné v Litomyšli - odměna - řezy a vegetační úpravy - © Jakub Cígler
Jakub Cígler - Nábřeží Loučné v Litomyšli - odměna - schémata použité vegetace - © Jakub Cígler
Jakub Cígler - Nábřeží Loučné v Litomyšli - odměna - schémata použité vegetace - © Jakub Cígler
Jakub Cígler - Nábřeží Loučné v Litomyšli - odměna - použitá vegetace - © Jakub Cígler
Jakub Cígler - Nábřeží Loučné v Litomyšli - odměna - schéma promenády - © Jakub Cígler
Jakub Cígler - Nábřeží Loučné v Litomyšli - odměna - mobiliář - © Jakub Cígler
Katalogový list: 
Autor Jakub Cígler
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Litomyšl
Datum realizace 2013

Hodnocení poroty

Propojení obou břehů řeky Loučné formou říčního brodu – platformy tvořené podélnými pražci – je hlavním konceptem návrhu, jehož praktická využitelnost a zjevná jednostrannost je z hlediska údržby, nákladovosti a výrazné terénní konfigurace levého břehu sporadická. Ve prospěch aktivního pobytu na takto vytvořené „atrakci“ jsou minimalizovány plochy hřišť pro děti. Opakování pravoúhlých podélných forem v ostatních prvcích vede jistě k výrazové jednotě, nicméně především u lávky je formální. Citlivě je komponována klidová část náplavky, bohatě až ornamentálně tvarovaná úprava Parku u Smetanova domu vzbuzuje úvahy o její udržovatelnosti.

Další informace na www.nadace-promeny.cz