Polyfunkční vršovický blok

Pondělí, 23. Květen 2016 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Revitalizace bývalého průmyslového areálu v Praze-Vršovicích na bydlení s komercí v parteru má rozhodně potenciál uspět. Tři budovy, které dohromady utvářejí charakter blokové zástavby, nabídnou různé typy bytů a jejich vlastníkům pak také spoustu zeleně i slunečního svitu.

Chmelař architekti, Obytný soubor 4BLOK - vizualizace © www.cyrany.com
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor David Chmelař, Vojtěch Nedorost
Ateliér Chmelař architekti
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Praha 10 - Vršovice
Ulice, číslo Vršovická
PSČ 100 00
Datum projektu 2016
Poznámka

Vizualizace © www.cyrany.com

4BLOK se nachází na místě bývalého areálu Tesla v sousedství Koh-i-nor. Jedná se tedy o území posledních průmyslových objektů v samém centru rezidenční čtvrti Vršovice. Budova sousedí s bulvárem Vršovická. Hmota objektu vychází z místní tradiční blokové zástavby a měřítka i objemu okolních budov, na které prostorově navazuje. Ve Vršovické ulici je dodržena výšková hladina okolní zástavby, kolmo na tuto ulici budova stoupá zároveň s terénem a v severozápadním rohu hmota graduje k vysoké budově Business Centrum Kodaňská. Mezi budovou a přilehlými ulicemi jsou záhony s extenzivní zelení osázené stromořadím navazujícím na alej vršovického bulváru. V parteru domu jsou v souladu s oživením ulic umístěny komerční jednotky a to po celé délce budovy směrem do Vršovické třídy a na rohu Altajské a Kavkazské. Ve vnitrobloku na úrovni 1. NP a ulice Kavkazská se na rostlém terénu nachází zahrada s březovým hájem, relaxační zónou a dětským hřištěm. Prolukami ve hmotě objektu je zabezpečen dostatečný přívod přímého denního světla a kontaktu s děním v okolí. Dbali jsme nato abychom nevytvořili stinný dvůr jaký mají domy v klasické blokové zástavbě. Koncept ozelenění okolí stavby je doplněn velkými střešními zatravněnými terasami. Celý objekt je spolu se zahradními úpravami v jeho blízkým okolím navržen tak, že se jeví jako prorostlý zelení.

Polyfunkční blok s 210 bytovými jednotkami je rozčleněn do tří hmot se čtyřmi vstupy, které vyrůstají ze společného soklu. Tato podnož obsahuje tři patra podzemních garáží a komerčními prostory. Jednotlivé hmoty stoupají spolu se svahem a celá kompozice graduje k nejvyšší desetipatrové budově. Prakticky všechna okna mají jednotný rozměr. Jejich důmyslné rozvržení a slučování vytváří na fasádě nepravidelnou mozaiku. Tento okenní ornament je doplněn důmyslně rozvrženými balkony, které se v nad sebou jdoucích patrech nepřekrývají a tím je zajištěno dostatečné oslunění balkonů i interiérů samotných bytů. V objektu se nenachází ani jeden stejný byt. Gradující estetika fasád je doplněna výraznými římsami a proměnnými materiály použitými na zábradlí oken a balkonů, jako jsou beton, tyčová ocel a pět odstínů do zelena zbarveného skla.

Barevnost samotných fasád je v tlumených neutrálních barvách. Světlý odstín je použit na fasádách obracejících se do vnitrobloku a to z důvodu projasnění a optického zvětšení prostoru. Zároveň je tato světlá barva použita i na východní fasádu do ulice Archangelská, aby odražené a rozptýlené světlo projasňovalo byty v protějším bytovém domě. Vnější fasády domu obracející se do ulic Vršovická, Altajská a Kavkazská jsou v tmavším odstínu. Vstupy do čtyř bloků jsou zdůrazněny čtyřmi doplňkovými barvami, které je určují a díky nimž pomáháme obyvatelům v orientaci v objektu např. v podzemních garážích. Tyto barvy používáme na ostěních oken i na větších celcích fasád.

Jak vstupy do domu a komerčních prostor, tak vjezdy do garáží jsou zapuštěny do hmoty domu a to z důvodů povětrnostních a estetických. Dovnitř ustoupený parter budovu opticky odlehčuje a vytváří před vstupy větší rozptylové plochy.