Sklepní bar s modřínovou mozaikou

Pátek, 10. Březen 2017 - 0:30
| Napsal:

Holešovický bar Stomoffka získal v minulém roce novou podobu. Přáním investora bylo vytvořit industriální atmosféru. Té bylo dosaženo především volbou použitých materiálů, jejich kombinací a různorodostí. Vše tak nachází své smysl a nakonec se sem budete chtít i vrátit.

Interiéru dominuje bar. Foto © Pavel Tománek
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Jan Lorenc
Ateliér Archonaut, archistudio KODL
Spolupracovníci Libor Kodl
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Praha - Holešovice
Ulice, číslo Gerstnerova 656/9
PSČ 170 00
Datum realizace 2016
Poznámka

Foto: Pavel Tománek

Architekti pro svůj návrh použili černý kov a nerez s kombinací modřínového dřeva. Velkou výzvou pak bylo materiály v surové podobě spojit s již tak výraznými stěnami a stropem. Svislé konstrukce jsou z cihel plných, které nejsou nijak povrchově upraveny. Samy o sobě tak tvoří velice výrazný prvek. Dojem patiny a atmosféru místa, které jako by ani nepatřilo do kontextu okolní zástavby, dotváří hrubě omítnutá klenba. Ta je v kontrastu se všemi industriálními prvky, jelikož se takovéto druhy kleneb v továrních halách nevyskytovaly

Čelní strana baru je tvořena čtvercovou mozaikou z modřínových KVH konstrukčních hranolů. Ty jsou vůči sobě decentně předsazeny, takže namísto složité 3D struktury vzniká jednoduchý pravidelný 2D efekt. Takto zvolený rastr může působit vedle nepravidelné struktury obdélníkových cihel nepatřičně. Jeho světlé odstíny ho ovšem staví do záměrné opozice a místo nesmiřitelného boje dává vzniknout pouze efektu kontrastu.

Důležitou roli hrají i doplňky. Pokud jde o květiny, byly voleny pouze malé rostlinky do šedých výklenků. Nestávají se tak součástí prostoru, ale jsou chráněny mohutnými zdmi. Dalším důležitým detailem je osvětlení. Volba Edisonových žárovek dodává místu dostatek světla i tajemnou atmosféru.

Prostor kolem baru působí velmi příjemně. Ačkoli by se zde člověk mohl cítit trochu nepatřičně a nesvůj (zvláště díky obnaženým cihlám a hrubě omítnuté klenbě), prostor je útulný. Výhodu vidím i v tom, že není přesvětlený. Knížku si sem sice nevezmu, ale na nápojový lístek jsem viděl dokonale.