Soutěž na nové brněnské nádraží v centru – finalista 5

Pátek, 20. Květen 2016 - 0:00
| Napsal:

Rada města Brna v úterý 10. 5. schválila výsledky otevřené mezinárodní urbanistické soutěže pro nové brněnské nádraží umístěné v lokalitě pod Petrovem. Soutěž byla obeslána 58 návrhy z Brna, Prahy, Evropy, Spojených států i Číny. Do finálového kola soutěže postoupil i projekt trojice pražských architektů.

Budoucnost centra Brna: Šimon Vojtík, Michal Petr, Jana Urbanová (CZ), pohled na hlavní budovu nového nádraží na lokalitě pod Petrovem // finalista – foto © CCEA
Fotoalbum: 

Všechny odevzdané návrhy z 1. i 2. kola včetně vítězného návrhu byly veřejnosti představeny na vernisáži výstavy 10. května 2016 v 19:00 v Domě umění města Brna, výstava zde potrvá do 24. července 2016.

BUDOUCNOST CENTRA BRNA – FINALISTA

Šimon Vojtík, Michal Petr a Jana Urbanová; spolupráce: Vojtěch Dvořák
(Praha, CZ)

Hodnocení poroty: Projekt navrhuje přehlednou, nicméně poněkud schematickou a rigidní strukturu. Nová nádražní budova navazuje na linii zástavby starého nádraží a poštovní budovy Bohuslava Fuchse, avšak postrádá přesvědčivý architektonický výraz a působí spíše jako nostalgická reminiscence závěsových stěn šedesátých let dvacátého století.

Propojení od centra města do jižního sektoru není ideální, v koridoru je třeba překonávat výškové diference. Přeložení části tramvajové dopravy do ulice Úzké rozděluje a značně komplikuje orientaci a přehlednost dopravního uzlu. Řešení zeleného pásu mezi Malou Amerikou a nábřežím řeky Svratky, které nepostrádá atraktivitu, by zasloužilo odvážnější přístup. Porota oceňuje důsledně navrženou etapizaci pro rozvoj řešeného území, ačkoli realizovatelnost každé etapy je podmíněna optimistickým ekonomickým vývojem.

Složení poroty: Roger Riewe (předseda poroty), Petr Vokřál (primátor města Brna, 1. místopředseda poroty), Ivan Plicka (2. místopředseda poroty), Martin Ander (námestek primátora), Sándor Finta, Petr Hladík (místostarosta městské části Brno-sever), Matěj Hollan (náměstek primátora), Jiří Oplatek, Jan Pavlíček, Silja Tillner a Jaroslav Wertig.
Náhradníci: Vladimír Šlapeta, Ondřej Chybík a Ivan Lejčar.

Soutěže se zúčastnilo 58 atelierů většinou z Evropy. Celkem na soutěžních návrzích pracovalo více než 350 urbanistů, architektů, inženýrů a dalších odborníků, kteří v několika měsících odvedli pro město Brno přes 160 000 hodin práce.