Stempel & Tesař přestavěli řadovou bytovku ze 70. let

Pondělí, 17. Září 2018 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Klasický řadový dům ze sedmdesátých let v pražské čtvrti Hanspaulka prošel rozsáhlou přestavbou podle návrhu architektů Jána Stempela a Jana Jakuba Tesaře. Ti vytvořili vzdušnou dispozici a k bydlení nově využili také suterén, který navazuje na zahradu ležící při jižní straně domu. Po rekonstrukci stavba na první pohled upoutá netradičně řešenou fasádou, jež v sobě kombinuje původní cihelný charakter domu s moderním velkoformátovým prosklením.

Přestavba řadového domu, Stempel & Tesar architekti © Filip Šlapal
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Ján Stempel, Jan Jakub Tesař
Ateliér stempel & tesar architekti
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Praha
Datum projektu 2014
Datum realizace 2017
Užitná plocha 230.00m2
Zastavěná plocha 101.00m2
Plocha pozemku 270.00m2

V sedmdesátých letech minulého století byly ve čtvrtích Hanspaulka a Baba vystavěny řadové a bytové domy. Stejně jako v jiných částech Československa, byla bytová výstavba řešena formou svépomocí v rámci, pro tento účel založených, družstev. Výstavba respektovala typizaci své doby, nicméně svažitý reliéf Hanspaulky přinášel zajímavé modifikace. V našem případě měl dům suterén, ze kterého byl díky terénnímu zlomu vstup na zahradu, zatímco vstup z ulice byl o podlaží výše. Po technické stránce byl dům navržen z plných cihel na rozpony panelových stropů, bylo tedy nutné se vyrovnávat s velmi úzkou dispozicí. Charakteristické pro naši oblast bylo použití cihel na fasádě.

Jasně vymezené hranice společně se zadáním investora nám určili směr přestavby. Pro navýšení obytné plochy, jsme využili k bydlení i suterén napojený na zahradu. Velmi nízké světlé výšky podlaží nás motivovaly provzdušnit dispozici otevřením jídelny přes dvě patra. Z jihu jsou obytné místnosti prosvětleny velkoformátovým prosklením, které tvoří de facto celou fasádu. Tepelnou pohodu zajišťují venkovní žaluzie, které jsou automaticky řízené. Z ulice - ze severu je zopakován princip z jižní fasády. Velké prosklené plochy zde však z větší části nahrazují plné plechové plochy, za nimiž je garáž a koupelna. Černo-skleněný plášť je zvýrazněn lemem z červených lícových cihel, prvku stmelujícího původní výraz domu s moderní přestavbou.