Tensegrity Tower - projekt výškové budovy budoucnosti

Úterý, 14. Březen 2017 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autoská zpráva

V projektu ekologické výškové budovy na principu modulové výstavby se Ondřej Otýpka z NOSCALE architects zamýšlí nad současnými trendy ve stavebnictví i nad možným vývojem architektury a jejího užívání.

NOSCALE architects, Tensegrity Tower, projekt © Ondřej Otýpka
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Ondřej Otýpka
Ateliér NOSCALE architects
Země Česká republika
Datum projektu 2009

Cílem bylo navrhnout výškovou budovu, která bude reagovat na nové trendy ve stavitelství, jako například ekologie, optimalizace stavebního díla, modulová prefabrikace a s ní spojená prostorová flexibilita a mobilita. Na neposledním místě byl určující psychologický dopad na lidi žijící ve výškových budovách.

Tensegrity tower představuje možný koncept výškové polyfunkční budovy. Ta je tvořena vnitřní prostorovou skladbou buněk, klima-aktivní vrstvou zeleně a vnějším obvodovým pláštěm.

Vnitřní skladba buněk je zavěšena na vertikálním komunikačním jádře a spolu tvoří otevřený modulární systém, který umožňuje dodatečný růst stavby expanzí buněk až po mez vyčerpání únosnosti jádra.

Zeleň na každém patře má pozitivní klimatický i psychologický vliv na člověka.

Vnější pohyblivý obvodový plášť je tvořen spolupůsobením nosné konstrukce-tensegrity a výplňové transparentní elastické membrány. Taková konstrukce je schopna lépe odolávat účinkům větru.

 

Projekt vznikl s využitím ARCHICADu.