Třetí do party

Pátek, 29. Červenec 2016 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Kroměřížské NCZK – jeden komplexní projekt, který je ve skutečnosti tvořen souborem více stavebních zásahů. Jde o rekonstrukce, novostavby, zahradní úpravy i interiéry, a právě poslední jmenovaný se týká Arcibiskupského zámku. Úprava památky, která je zapsaná v seznamu UNESCO, tak doplnila „zásahy“ v podobě nového Zahradnictví v nedaleké Podzámecké zahradě a obnovu areálu Květné zahrady.

Architekti DRNH, NCZK, Arcibiskupský zámek v Kroměříži, Kabinet zahradní kultury, expozice v 2. NP – foto © archiv investora
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Antonín Novák, Petr Valenta, Eduard Štěrbák
Ateliér Architekti DRNH
Spolupracovníci Radek Štefka
Stavebník Národní památkový ústav
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Kroměříž
Ulice, číslo Sněmovní nám. 1/2
PSČ 767 01
Datum projektu 2011
Datum realizace 2013
Poznámka

Grafický design: STUDIO 6.15

Autor libreta expozice: Ondřej Zatloukal

Supervize a generel obnovy: TRANSAT ARCHITEKTI / Petr Všetečka, Robert Václavík

Prioritou projektu NCZK bylo dispoziční a funkční scelení zámku a jeho organizačních jednotek spolu s vytvořením dvou stálých expozic pro návštěvníky či frekventanty centra.

První ze stálých expozic – vstupní – byla zřízena v přízemí zámku a slouží spolu s navazujícími pokladnami a giftshopem k základnímu styku s návštěvníkem a celkovému získání informací o zámeckém areálu, obou zahradách a projektu NCZK.

Druhá expozice tzv. Kabinet zahradní kultury mapuje bohatou historii Květné a Podzámecké zahrady a současně doplňuje druhé patro zámku, které tak je věnováno především prezentaci (obrazárna, knihovny, expozice, krátkodobé výstavy) a odborné správě (badatelské centrum, knihovna, depozitáře) unikátních zámeckých sbírek.

Výstava poprvé představuje širší veřejnosti formou stálé expozice historické materiály (plány, kresby, grafické listy, obrazy, sochy aj.) týkající se nejen obou zdejších zámeckých zahrad, ale i předních evropských zahradních areálů v rozmezí od 16. do 19. století. Atraktivními exponáty jsou i dva rozměrné modely obou zámeckých zahrad z jejich vrcholných období.