V odstínech šedi

Středa, 19. Říjen 2016 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

V sousedství rodinných domů, vystavěných na místě bývalé zahrádkářské oblasti, navrhlo studio plusminusarchitects dům, který se vyznačuje jednoduchou formou a kompaktním dispozičním řešením. Terénní konfigurace umožnila zpřístupnit zahradu ze tří podlaží a maximalizovat výhledy na Podunajskou nížinu. Šedou barvu zde najdete jak na fasádě, tak v podobě odhalených betonových stropů i v interiéru.

plusminusarchitects, Rodinný dom Dlhé Diely, Bratislava – foto © Maroš Fečík
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Maroš Fečík
Ateliér plusminusarchitects
Světadíl Evropa
Země Slovensko
Město Bratislava - Karlova Ves
Ulice, číslo Dlhé diely I
PSČ 841 04
Datum projektu 2009
Datum realizace 2013
Užitná plocha 258.00m2
Zastavěná plocha 80.00m2
Plocha pozemku 556.00m2
Poznámka

Foto © Maroš Fečík

Lokalita

Dlhé Diely sú kopcovitou obytnou zónou v západnej časti Bratislavy. Začínajú úpätím Malých Karpát. Ešte koncom sedemdesiatych rokov minulého storočia to bolo miesto záhrad a vinohradov s odrodami vyhľadávanými v celej rakúsko-uhorskej monarchii. Začiatkom osemdesiatych rokov začala na tomto mieste výstavba panelového sídliska, ktoré degradovalo pôvodný charakter prostredia. Pôvodnú autenticitu miesta si zachovali iba okrajové polohy, ktoré dnes tvoria prechodnú zónu medzi čisto prírodným prostredím Devínskej Kobyly a panelovým sídliskom.

Tieto uličky nesú pomerne univerzálne (skôr plošné) názvy: Dlhé Diely I, II a III. Vďaka polohe v priamom dotyku s Malými Karpatami a karloveským nábrežím Dunaja sa stali obľúbenou lokalitou na výstavbu individuálnych rodinných domov a malých mestských víl. Tejto typológii postupne ustupujú pôvodné záhradné chatky a staršie rodinné domy.

Pozemok a dom

Dom bol realizovaný na strmom, k východu sa zvažujúcom svahu. Stojí v susedstve s rodinnými domami z rôzneho časového obdobia, ktoré spolu tvoria uličnú čiaru. Tu reflektujeme vysunutím podlažia do ulice. Prevažná časť objemu sa potom od uličnej fronty odkláňa smerom na juh s cieľom vytvorenia intímnejších priestorov (západná terasa vrezaná do svahu) bez vizuálneho kontaktu s panelákmi na kopci.

Pôdorysný tvar sleduje maximálnu kompaktnosť a minimálnu pôdorysnú stopu. Vzhľadom na svahovitý terén je dom členený do štyroch podlaží tak, aby obytné miestnosti mohli byť orientované na východnú, južnú a západnú stranu. Tri podlažia majú priamy kontakt so záhradou a rozširujú tak intenzívne obytné využívanie záhrady. Osadenie domu eliminuje pohľad na panelové domy na severovýchodnej strane svahu a posilňuje atraktívne juhozápadné výhľady na časť Bratislavy a rakúskeho Hainburgu.

Priestorové riešenie domu

V najnižšom podlaží, priamo prístupnom z ulice, sa nachádza garáž a technicko-skladové zázemie domu. Priestorové usporiadanie nasledujúcich podlaží je kombináciou vloženého komunikačno-hygienického jadra pozdĺž severnej fasády a otvoreného obytného “veľkopriestoru” s možnosťou variabilného členenia skriňopriečkami. Druhé nadzemné podlažie, ktoré je zároveň vstupným podlažím, variuje tento koncept o vysunutú hmotu pracovne. Tá slúži ako kancelária s možnosťou priameho prístupu zákazníkov.

Riešenie dispozície a jej členenie skriňopriečkami umožňuje rôzne proporcie členenia podlaží. Samostatný vstup zo záhrady na severnej strane a komunikačné jadro pripravené na osadenie výťahu, priamo počíta s viacgeneračným využívaním v blízkej budúcnosti. Dom je realizovaný ako kombinácia oceľobetónu a murovaných tehlových častí. Všetky stropy a niektoré steny sú v interiéri ponechané ako pohľadové betónové. Podlahy v celom dome sú liate živicové v svetložltej farbe. Časť nábytku a zariadenia je vyrobená na mieru, časť pochádza z predchádzajúceho bývania majiteľov a počíta s obmenou v budúcnosti.